facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů kandidátů na tři členy TA ČR

11. 4. 2021
Výzva k podávání návrhů kandidátů na tři členy TA ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím členů předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) ke dni 12. října 2021, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš výzvu k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR.

Předsednictvo TA ČR má celkem 5 členů včetně předsedy/předsedkyně, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Činností předsednictva je zejména rozhodování o poskytnutí podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Předpokládané zahájení výkonu funkce nových členů je říjen 2021.

Navrhovatelem kandidátů na pozici třech členů TA ČR může být fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá výzkumem, vývojem a inovacemi. Návrhy označené na obálce č.j. 13666/2021-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. května 2021 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Veškeré potřebné informace najdete na webu RVVI

 

Zdroj: RVVI

redakčně upraveno