facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k předkládání dokumentace pro hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2017

1. 11. 2016
Výzva k předkládání dokumentace pro hodnocení velkých výzkumných infrastruktur 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje ke dni 1. listopadu 2016 výzvu k předkládání dokumentace pro účely 1. interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur schválených k poskytování podpory z veřejných prostředků a výzvu k předkládání návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur.

Předmětem hodnotícího procesu je získání nezávislých odborných podkladů pro informované politické rozhodnutí vlády ČR o poskytnutí účelové podpory MŠMT výše vymezeným velkým výzkumným infrastrukturám v letech 2020-2022.

Současně bude na základě výstupů hodnocení rozhodnuto o způsobilosti uchazečů o podporu velkých výzkumných infrastruktur ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) čerpaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), předpokládané výzvy „Výzkumné infrastruktury II“ podle možností OP VVV, a maximální výši investičních nákladů způsobilých k úhradě z těchto finančních prostředků v letech 2020-2022.

Výstupy interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur budou sloužit také jako podklad pro 1. aktualizaci „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022“ plánovanou na rok 2018.

V souvislosti s vyhlášením výzvy k předkládání dokumentace k hodnocení velkých výzkumných infrastruktur budou MŠMT uspořádány dva informační dny. Dne 8. listopadu 2016 proběhne informační den v Praze a dne 10. listopadu 2016 proběhne informační den v Brně.

Můžete si stáhnout text výzvy, ve kterém je popsán způsob předložení dokumentace. Více informací nalezente na webových stránkách ministerstva.

 

Zdroj: MŠMT