facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vznikne rada pro strategické technologie

16. 9. 2020
Vznikne rada pro strategické technologie

Vláda v pondělí 14. srpna 2020 schválila vznik rady pro podporu strategických technologií a produktů, která by do budoucna měla řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků. Radu budou tvořit zástupci klíčových odvětví hospodářství, asociací, svazů a komor, ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy a vybraní odborníci.

Úkolem rady, která by měla fungovat pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, bude mimo jiné řešit krizové situace. Kromě včasné podpory výzkumu a vývoje se zaměří i na nákup produktů, které si Česká republika není schopna jinak zajistit. Orgán má pracovat nepřetržitě, nejen po dobu koronaviru.

„Pandemie koronaviru ukázala, že je třeba efektivněji řídit a zajišťovat podporu technologií a produktů, jejichž produkce je nezbytná pro strategickou bezpečnost státu,“ uvedl ke vzniku rady místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal, že zejména v krizových situacích se musí mobilizovat a centrálně koordinovat výrobní potenciál a kapacity České republiky, a to kvůli zajištění zdraví, bezpečnosti občanů a strategické soběstačnosti

„Rada bude mít za cíl efektivně zajistit a udržet klíčové výrobní a vývojové kapacity například při vyhlášení nouzového stavu, nebude ale nijak nahrazovat orgány krizového řízení“ doplnil náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Předsedu, který bude stát v čele rady, má jmenovat a odvolávat ministr průmyslu a obchodu z řad svých náměstků. Místopředsedu a tajemníka má jmenovat a odvolávat předseda. Rada se bude skládat ze zástupců úřadů, institucí a územních samospráv, vždy po jedné osobě. Klíčové je, aby složení rady šlo napříč tuzemským průmyslovým spektrem a úřady s působností spojenou s mimořádnou situací.

„Nejen během nouzového stavu jsme v duchu Inovační strategie ČR podporovali produkty z oblasti digitalizace, technologického transferu a spolupráci státu, průmyslu, akademického sektoru a komunit,“ uvedl koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík. Právě výzkum, vývoj a inovace podle něj hrají klíčovou roli v řízení, což dokazují projekty vznikající v souvislosti s bojem proti covid-19.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

redakčně upraveno