facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zasedala Rada pro výzkum, vývoj a inovace

3. 12. 2018
Zasedala Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 30. listopadu za účasti premiéra Andreje Babiše setkala na svém již 340. zasedání. Jednání se účastnili i členové Mezinárodního poradního orgánu a jedním z hlavních bodů programu byla také volba členů vědecké rady Grantové agentury ČR.

Na základě tajné volby navrhla a doporučila Rada vládě jmenovat do dalšího funkčního období 12 členů vědecké rady GA ČR, včetně jejího předsedy. Členy vědecké rady byli navrženi Jaroslav Doležel, Pavel Exner, Martin Hartl, Štěpán Jurajda, Bengt Nordén, Jana Roithová, Helmut Schwarz, Avner Shaked, Petr Sommer, Aleksi Šedo, František Štěpánek a Jiří Zeman. Na pozici předsedy vědecké rady GA ČR byl navržen Jaroslav Doležel, který je zároveň čerstvým držitelem Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018.

Petr Dvořák, první místopředseda rady, byl touto volbou velmi potěšen. „Bude to opravdu elitní vědecká rada. Byla prodloužena doba na nominace, takže se ve druhém kole sešly opravdu špičkové návrhy. Sice mohou být výhrady, že vědecká rada není vyrovnaná, že v ní převažují chemici. Ale důležité nakonec je především to, aby Grantová agentura podporovala dobrou vědu“, řekl portálu Vědavýzkum.cz Petr Dvořák.

Kromě volby členů vědecké rady GA ČR proběhlo také setkání s Mezinárodní radou. Premiér Babiš potvrdil v rozpravě se členy Mezinárodní rady jednoznačnou prioritu, kterou tato vláda věnuje vědě a výzkumu, a cíl učinit Česko inovačním lídrem EU do roku 2030. Při té příležitosti zdůraznil nezbytné doprovodné kroky, jakými jsou vybudování infrastruktury spin-off a start-up firem, změny v oblasti financování i hodnocení výzkumu, digitalizace státu, podpora excelentních inovačních center nebo změny v udělování investičních pobídek v ČR napříště výlučně firmám, jejichž činnost je spojena s výzkumem a vývojem. Koncepci ambiciózního plánu, který bude napřímo koordinován předsedou vlády připravuje místopředseda RVVI Karel Havlíček.

RVVI po domluvě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026 odsouhlasila mimořádnou podporu 100 milionů korun pro uchazeče o prestižní ERC granty (European Research Council), kteří získali vysoké bodové hodnocení, ale těsně nedosáhli na evropskou podporu. Místopředseda RVVI Karel Havlíček k tomu uvedl: “Jedná se o mimořádný krok, v jehož rámci chceme alespoň částečně uspokojit řadu skvělých projektů, které v nejprestižnějším evropském klání uspěly s ohledem na kvalitu, ale nedosáhly již na zdroje. Prostředky jdou ze schváleného národního rozpočtu na výzkum a vývoj, aniž bychom navýšili celkové výdaje. Využili jsme po dohodě s ministerstvem financí nespotřebované výdaje z kapitoly GA ČR.

Další body programu jednání RVVI se týkaly například úlohy Technologické agentury ČR a její spolupráce s resorty, implementace Metodiky 2017+, návrhu programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2028, Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030, Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy nebo Metodiky identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur.

Místopředseda rady Petr Dvořák portálu Vědavýzkum.cz zdůraznil, že to bylo poprvé, co byly diskutovány a modifikovány programy jednotlivých resortů. „Programy, které byly schváleny, prošly poměrně konstruktivní diskusí, aby se vylepšily. Co já pamatuji, tak to poprvé nebylo formální, ale opravdu detailní a ku prospěchu věci“, doplnil Petr Dvořák.

Zdroj: Tisková zpráva RVVI, 30. 11. 2018

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)