facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zpráva EU v roce 2016

17. 3. 2017
Zpráva EU v roce 2016

Evropská komise vydala obecnou zprávu o aktivitách v roce 2016, která shrnuje důležité události, iniciativy a rozhodnutí. Jak EU pokročila v plnění priorit, které si vytyčila? A jakého pokroku dosáhla v oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

Z hlediska výzkumu a inovací je klíčovým nástrojem Unie program Horizont 2020, který na období 2014–2020 disponuje prostředky ve výši 77 miliard eur. Podporuje výzkum na světové úrovni, zajišťuje EU vedoucí postavení v průmyslu a jeho cílem je poskytnout řešení společenských problémů v oblastech, jako je změna klimatu, energie, zdraví a bezpečnost.

Politika EU v oblasti výzkumu a inovací se zaměřila na tři strategické cíle: otevřené inovace, otevřená věda a otevřenost světu. Tyto cíle byly sledovány prostřednictvím iniciativ na třech úrovních: větší uznání výzkumu a inovací jako zásadních hnacích sil hospodářského růstu a vytváření pracovních míst (zejména prostřednictvím evropského semestru a nástroje na podporu politiky v rámci Horizontu 2020); zlepšování rámcových podmínek pro výzkum a inovace; a pokračování strategického programování Horizontu 2020.

Mezi nové iniciativy patřil pilotní projekt Dohody o inovacích, který byl zahájen v roce 2016 a jehož cílem je omezit překážky pro inovace a posílit oběhové hospodářství, a také evropský cloud pro otevřenou vědu. Byly zahájeny přípravné práce na dlouhodobých opatřeních ke zlepšení prostředí pro inovace v EU, včetně výzvy k předkládání nápadů o možné Evropské radě pro inovace.

Zpráva EU v roce 2016 je k dispozici buď jako kompletní souhrnná zpráva, nebo ve zkrácené verzi, která shrnuje hlavní závěry.

 

eu2016

 

 

Zdroj: Evropská unie