facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zprávy z Hodnocení 2017 kompletně zveřejněny

14. 9. 2018
Zprávy z Hodnocení 2017 kompletně zveřejněny

Úřad vlády zveřejnil na stránkách Informačního systému VaVaI všechny zprávy, které slouží jako podklad v rámci prvního roku hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+. Jsou určeny poskytovatelům podpory, výzkumným organizacím, členům poradních a hodnoticích orgánů a obecně zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Celkové hodnocení výzkumných organizací se v prvním roce implementace nové metodiky provádí na základě výsledků v Modulech 1 a 2, případně dalších. Jak je uvedeno na stránkách Informačního systému, vzhledem k relativně malému množství podkladů má toto hodnocení primárně pouze orientační charakter. Vedle získání prvních výsledků sloužilo k ověření proveditelnosti a správnosti zvolených postupů.

Hodnocení vybraných výsledků realizované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 1. Zveřejněné zprávy shrnující závěry tohoto hodnocení po oborových skupinách doplňují podrobné komentáře předsedů Odborných panelů a k nim přiložený seznam výsledků lze dále filtrovat podle potřeby.

Bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace detailně pro jednotlivé výzkumné organizace představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely, které byly zveřejněny již 3. června 2018.

Hodnocení podle Metodiky 2017+ ve svém blogu pravidelně komentuje Daniel Münich. Jeho postřehy a doporučení k bibliometrickým zprávám čtěte například zde, zde a zde.

 

MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků
Oborové zprávy a zprávy za VO: http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

MODUL 2 – Bibliometrické analýzy
Oborové zprávy: http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory
Zprávy za VO: http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády