facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala dne 20. 3. 2018 již druhé konferenční setkání k implementaci nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory, tentokrát v Praze na půdě Univerzity Karlovy. Seznámila odbornou veřejnost s dosavadním průběhem hodnocení a sbírala podněty pro jeho další zlepšování.

21. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Přípravy investiční společnosti, která měla podporovat projekty komercializace výzkumu a vývoje a začínající inovativní firmy, trvaly několik let. V lednu jsme informovali o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí osoby a členy jejího představenstva. Nyní to ale vypadá, že projekt, alespoň v původní podobě, spadl pod stůl.

9. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve středu 7. března 2018 zveřejnila Evropská komise analýzy hospodářské a sociální situace v jednotlivých členských státech Evropské unie, tzv. Country Reports. Česká republika se podle zprávy ubírá stále více směrem k ekonomice založené na znalostech. Přesto má v oblasti V&V ještě co dohánět.

8. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci pořádá v březnu v Olomouci a v Praze dvě konferenční setkání k implementaci Metodiky 2017+.

7. 3. 2018

Úřad vlády

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. a Institut pro trh práce a zaměstnanecký výzkum IAB vás dne 11. 4. 2018 zvou k účasti na vybraných či všech akcích se společným názvem Jak lépe řídit stát: Příklad dobré praxe pro politiku zaměstnanosti.

6. 3. 2018

IDEA

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise Rady. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

2. 3. 2018

Úřad vlády ČR

Institut pro demokracii a ekonomické analýzy (IDEA) zve na seminář s názvem Přístup ke chráněným individuálním údajům pro výzkumné a analytické účely, který se koná 22. března 2018 v Praze.

25. 2. 2018

IDEA

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se dne 22. února 2018 sešla na svém 333. zasedání, třetím pod vedením premiéra Andreje Babiše. Projednala systém daňových odpočtů na výzkum a vývoj i situaci kolem výzkumných center.

22. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Výdaje ze zahraničních zdrojů výrazně poklesly. Český systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) trápí také málo aplikovaných výsledků nebo genderová nevyváženost. Výdaje určené pro tuto oblast ale rostou a české výzkumné infrastruktury mají velký potenciál. K takovým závěrům došlo hodnocení roku 2016 zpracované Úřadem vlády.

16. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministr školství Robert Plaga chce podmínkám doktorského studia věnovat větší pozornost. Již před týdnem jsme avizovali, že v novém rozpisu rozpočtu pro vysoké školy došlo k plošnému navýšení částky určené na doktorandská stipendia. Kolik nakonec doktorand dostane, je na rozhodnutí jednotlivých škol. Ministr dnes vyzval vysoké školy, aby aktivizovaly i své dodatečné zdroje.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz