facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

O zkušenostech s řízením lidských zdrojů na výzkumném pracovišti, o možnosti přenosu některých osvědčených postupů z firemní praxe a nesmírné trpělivosti, která však přinesla své úspěchy, hovořila Marijke Lein, personální ředitelka ve Vlamish Institute of Biotechnology (VIB) na konferenci Institucionální management ve vědě. Ta se v brněnském CEITECu Masarykovy univerzity na začátku února věnovala personální politice v oblasti VaV a hodnocení kvality výzkumu v České republice.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Jak by se měl hodnotit výzkum? Jaká jeho dimenze by měla být chráněna a jaké rozdíly je třeba zohledňovat? Leidenský manifest popisující 10 principů, jež v rámci rozvoje vědy a jejího vztahu ke společnosti doporučuje dodržovat, je nyní dostupný i v české verzi.

9. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V úterý 6. února 2018 se v brněnském CEITEC MU uskutečnila konference s názvem Institucionální management ve vědě. Hlavním tématem byla personální politika v oblasti VaV a hodnocení kvality výzkumu v České republice.

7. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Za tři roky fungování programu Horizont 2020 (H2020) se podařilo snížit průměrný čas realizace podpory projektů, přilákat do programu nové žadatele nebo dosáhnout pětinového podílu malých a středních podniků na celkovém financování. Které státy nejvíce využívají program Horizont 2020? A jak je na tom Česká republika?

5. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo rozpis rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018, z něhož je patrný zejména nárůst částky určené na stipendia studentů doktorských studijních programů o více než 400 milionů korun. Podle původního návrhu přitom doktorandi měli dostat navíc až jednu miliardu.

3. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V pátek 2. února 2018 proběhlo ve Strakově akademii druhé jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Hlavními tématy byl Plán činnosti Rady na rok 2018, financování vědy, výzkumu a inovací ze státního rozpočtu v letech 2019-2021 a průběh zavádění takzvané Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+.

2. 2. 2018

Úřad vlády

Vláda Andreje Babiše na svém jednání dne 31. ledna 2018 odvolala Arnošta Markse z pozice člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a na jeho místo jmenovala Vladimíra Maříka, který je významným vědcem v oblasti aplikovaného výzkumu a všeobecně uznávaným odborníkem v oboru umělé inteligence.

1. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Výsledky ročního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) potvrdily nejen pokles výdajů na oblast výzkumu a vývoje (VaV), ale zaznamenaly i mírné snížení počtu zaměstnanců a pracovišť. Data navíc poskytla zajímavé mezinárodní srovnání.

29. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Za deset let svého fungování přijala Evropská výzkumná rada (ERC) téměř 67 tisíc grantových přihlášek a podpořila 7 800 špičkových vědeckých projektů. Česká účast i úspěšnost v těchto prestižních grantech je zatím bohužel poměrně nízká,  jak ukazuje nová vizualizace, kterou zpracovalo Technologické centrum AV ČR.

25. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala nový policy brief popisující základní výzvy, které s sebou přináší digitalizace a transformace průmyslu. Ke klíčovým tématům, kterými se evropská politika bude muset v budoucnu zabývat, patří zejména důležitost informačních technologií, revoluce v datech a datovém managementu či proměna pracovního trhu. Dokument přináší také doporučení, jak by na změnu měla evropská politika zareagovat.

18. 1. 2018

Vědavýzkum.cz