facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Parlamentní volby se rychle blíží. Redakce portálu Vědavýzkum.cz porovnala programy nejsilnějších politických stran z hlediska toho, co říkají o vědní politice, výzkumu a vývoji. Podívejte se, pro koho je věda důležitá a co jednotlivé strany slibují.

15. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Výzkumné organizace začínají stále více implementovat politiky genderové rovnosti do interních mechanismů svého fungování. Důvodem může být snaha zapojit se do mezinárodních grantů, získat bonifikaci v programu Horizont 2020 nebo zatraktivnit vlastní pracovní prostředí.

14. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém mimořádném zasedání dne 8. 9. 2017 doporučila vládě jmenovat tři kandidáty na členy předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR).

8. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Na mimořádném zasedání České konference rektorů (ČKR), které se konalo dne 6. 9. 2017 vyhlásili rektoři protestní Týden pro vzdělanost. Ve svém usnesení vyjádřili rozhořčení nad postupem Vlády ČR v otázce financování veřejných vysokých škol pro následující roky.

7. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 4. září byla v Praze podepsána Memoranda o vzájemném porozumění pro nová období v programech Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů. Jedná se již o třetí prodloužení této podpory.

6. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Estonská vláda v rámci svého předsednictví v Radě EU pověřila společnost Technopolis vypracováním studie, která by zmapovala výzkumná a inovační partnerství v Evropě. Zpráva kritizuje roztříštěnost nástrojů partnerství a navrhuje možná zlepšení a reformy.

31. 8. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala novou studii, která se zabývá možnostmi hodnocení výzkumníků, kteří budou plně využívat koncepty otevřené vědy. Jejím cílem je navrhnout komplexní doporučení, která urychlí a usnadní přechod na systém otevřené vědy.

30. 8. 2017

Vědavýzkum.cz

V červnu proběhla roztržka s ministrem financí kvůli návrhu na snížení peněz v oblasti vysokého školství a výzkumu, proti kterému se zásadně postavila například Česká konference rektorů nebo Akademie věd ČR.

29. 8. 2017

Vědavýzkum.cz

Dotazníkové šetření v šesti evropských zemích má zjistit, o jaké typy informací a v jaké fázi výzkumu má zájem laická veřejnost. Jde o jednu z aktivit nového evropského projektu ORION, do kterého se zapojil také výzkumný institut Ceitec Masarykovy univerzity.

14. 8. 2017

Masarykova univerzita

V souvislosti s výběrem nebibliometrizovatelných výsledků přihlašovaných do hodnocení v tomto roce jsou vznášeny požadavky ze strany výzkumných organizací na přeřazení některých výsledků mezi výsledky, které by měly být podrobeny bibliometrické analýze. Žádosti na provedení přesunů mají být uzavřeny do 31. 8. 2017.

11. 8. 2017

Úřad vlády