Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Evropský parlament zveřejnil informace o regionech NUTS-2 ve vztahu k naplnění strategických cílů Evropa 2020.

12. 8. 2016
  • Vědavýzkum.cz

Po dvou měsících byl pro veřejnost opět zprovozněn Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

3. 8. 2016
  • Vědavýzkum.cz

Agentura Czechinvest ve spolupráci s TA ČR vydala novou propagační brožuru o českém výzkumu a vývoji.

29. 7. 2016
  • Vědavýzkum.cz

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) Evropské komise vydalo strategický dokument zaměřený na výzkum a inovace.

23. 7. 2016
  • CZELO

Dosavadní roztříštěnost státní podpory vědy a výzkumu by měl odstranit vznik nového ministerstva, shodla se Legislativní rada vlády.

21. 7. 2016
  • Vědavýzkum.cz

V úterý 19. července se v Bratislavě v rámci Slovenského předsednictví EU konalo neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost.

20. 7. 2016
  • Úřad vlády

Evropská komise zveřejnila výroční monitorovací zprávu o implementaci programu Horizont 2020 za rok 2014.

19. 7. 2016
  • Vědavýzkum.cz

Na zasedání 11. července 2016 schválila vláda Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3), která určuje nejvíce perspektivní odvětví českého hospodářství.

12. 7. 2016
  • Úřad vlády

Evropská komise zveřejnila průzkum European Innovation Scoreboard, který srovnává míru inovací v jednotlivých členských státech EU pro tento rok.

4. 7. 2016
  • Vědavýzkum.cz

Vysoká expertní skupina Evropské komise vydala 20. června 2016 první draft zprávy o evropském cloudu pro otevřenou vědu. Finální verze zprávy bude zhodnocena a publikována v průběhu léta 2016.

21. 6. 2016
  • Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce