Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na jednu členku či člena předsednictva Grantové agentury České republiky GA ČR (obor technické vědy).

27. 2. 2018

Úřad vlády ČR

Institut pro demokracii a ekonomické analýzy (IDEA) zve na seminář s názvem Přístup ke chráněným individuálním údajům pro výzkumné a analytické účely, který se koná 22. března 2018 v Praze.

25. 2. 2018

IDEA

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se dne 22. února 2018 sešla na svém 333. zasedání, třetím pod vedením premiéra Andreje Babiše. Projednala systém daňových odpočtů na výzkum a vývoj i situaci kolem výzkumných center.

22. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Výdaje ze zahraničních zdrojů výrazně poklesly. Český systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) trápí také málo aplikovaných výsledků nebo genderová nevyváženost. Výdaje určené pro tuto oblast ale rostou a české výzkumné infrastruktury mají velký potenciál. K takovým závěrům došlo hodnocení roku 2016 zpracované Úřadem vlády.

16. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministr školství Robert Plaga chce podmínkám doktorského studia věnovat větší pozornost. Již před týdnem jsme avizovali, že v novém rozpisu rozpočtu pro vysoké školy došlo k plošnému navýšení částky určené na doktorandská stipendia. Kolik nakonec doktorand dostane, je na rozhodnutí jednotlivých škol. Ministr dnes vyzval vysoké školy, aby aktivizovaly i své dodatečné zdroje.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

O zkušenostech s řízením lidských zdrojů na výzkumném pracovišti, o možnosti přenosu některých osvědčených postupů z firemní praxe a nesmírné trpělivosti, která však přinesla své úspěchy, hovořila Marijke Lein, personální ředitelka ve Vlamish Institute of Biotechnology (VIB) na konferenci Institucionální management ve vědě. Ta se v brněnském CEITECu Masarykovy univerzity na začátku února věnovala personální politice v oblasti VaV a hodnocení kvality výzkumu v České republice.

12. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Jak by se měl hodnotit výzkum? Jaká jeho dimenze by měla být chráněna a jaké rozdíly je třeba zohledňovat? Leidenský manifest popisující 10 principů, jež v rámci rozvoje vědy a jejího vztahu ke společnosti doporučuje dodržovat, je nyní dostupný i v české verzi.

9. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V úterý 6. února 2018 se v brněnském CEITEC MU uskutečnila konference s názvem Institucionální management ve vědě. Hlavním tématem byla personální politika v oblasti VaV a hodnocení kvality výzkumu v České republice.

7. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Za tři roky fungování programu Horizont 2020 (H2020) se podařilo snížit průměrný čas realizace podpory projektů, přilákat do programu nové žadatele nebo dosáhnout pětinového podílu malých a středních podniků na celkovém financování. Které státy nejvíce využívají program Horizont 2020? A jak je na tom Česká republika?

5. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo rozpis rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018, z něhož je patrný zejména nárůst částky určené na stipendia studentů doktorských studijních programů o více než 400 milionů korun. Podle původního návrhu přitom doktorandi měli dostat navíc až jednu miliardu.

3. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce