Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Vláda na svém zasedání 6. listopadu 2017 jmenovala Ing. Karla Kouřila, Ph.D., FEng. z podnikatelského a inovačního centra BIC Brno novým členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tuto změnu vládě navrhl vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který Radě předsedá.

8. 11. 2017
  • Úřad vlády ČR

Od poloviny letošního roku je vedením seznamu výzkumných organizací pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ke dni 31. října 2017 na něj bylo zapsáno 91 organizací, tedy pouze asi třetina počtu organizací oproti seznamu, který zveřejňovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

6. 11. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v minulém roce dosáhly 80,1 miliard korun, což je o 8,6 miliardy méně, než v roce 2015. Pokles se projevil i ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Hlavní příčinou byl výrazně nižší přísun peněz z Evropské unie.

1. 11. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Podle nového šetření časopisu Nature provedeného mezi doktorandy by většina z nich ráda získala zaměstnání v akademické sféře. Skutečnost tomu ale příliš nenasvědčuje. Je to jen o málo víc pravděpodobné než stát se profesionálním fotbalistou, píše časopis.

30. 10. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 329. zasedání v pátek 27. října 2017 iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra, které naváže na čtyřleté aktivity úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v rámci posilování dialogu a spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti.

30. 10. 2017
  • Úřad vlády ČR

Kdo je největší investor do firemního výzkumu a vývoje a koho v inovacích nejvíce ohrožuje ekonomický protekcionismus? Na to se ptá nová studie vypracovaná společností PricewaterhouseCoopers (PwC). Zkoumala první tisícovku největších investorů do firemního výzkumu mezi lety 2011 - 2017.

27. 10. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Více než polovina studentů doktorské studium nikdy nedokončí. I ti úspěšní navíc často studují velmi dlouho – průměrná doba úspěšného studia je téměř pět a půl roku a jen 7 % doktorandek a doktorandů absolvuje v řádném termínu. Přestože mezi jednotlivými univerzitami a fakultami existují v úspěšnosti doktorandů nezanedbatelné rozdíly, nízká úspěšnost studia je problémem všech oborů.

23. 10. 2017
  • Šimon Stiburek

Akademický senát Univerzity Karlovy dnes navrhnul do funkce rektora pro další čtyřleté období Tomáše Zimu. Také na dalších vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR probíhají volby nového vedení. V poměrně krátké době se tak může významně obměnit management českých výzkumných organizací ve veřejném sektoru.

20. 10. 2017
  • Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila zprávu expertní skupiny SFR I (Horizon 2020 Experts Group on Strategic Foresight for R&I Policy) o významu foresightu v evropské politice výzkumu, vývoje a inovací, zejména při přípravě nového rámcového programu.

19. 10. 2017
  • TC AV ČR

Program ZÉTA je prvním, kde Technologická agentura ČR (TA ČR) bonifikuje dobrou politiku lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen na pracovišti. Těm nejlépe hodnoceným uchazečům a držitelům HR Award přiznává 30 % paušálu v podpořených projektech.

18. 10. 2017
  • TA ČR

Partneři webu a spolupracující instituce