instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dnes schválila návrh výdajů státního rozpočtu pro vědu na rok 2018 ve výši 36 mld. Kč, což je o 3 miliardy více, než má rekordní rozpočet pro letošní rok. Počítá s navýšením institucionálního financování Akademie věd, vysokých škol i větší podporou mezinárodní spolupráce.

31. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise (EK) publikovala přehledovou studii, v níž se snaží zdůvodnit veřejné investice do výzkumu a inovací a kvantifikovat jejich dopady. Veřejné výdaje do VaI podle EK podporují ekonomický rozvoj, růst produktivity a zaměstnanosti.

29. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Předsedové vlád Visegrádské skupiny se dne 28. března 2017 sešli ve Varšavě. Podepsali společné prohlášení ohledně vzájemné spolupráce zemí v oblasti inovací a digitální agendy.

29. 3. 2017

Úřad vlády

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila dne 21. března 2017 konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015.

22. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

MAFRA EVENTS ve spolupráci s obchodními partnery a odbornou veřejností pořádá 20. 4. 2017 diskusní setkání, které se zaměří na neutěšnou míru byrokracie ve vědě a výzkumu a pokusí se najít odpověď na otázku Proč nebudeme mít nobelistu?

21. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Na konci minulého týdne předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek dlouho očekávané paragrafové znění návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací do mezirezortního připomínkového řízení.

20. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala obecnou zprávu o aktivitách v roce 2016, která shrnuje důležité události, iniciativy a rozhodnutí. Jak EU pokročila v plnění priorit, které si vytyčila? A jakého pokroku dosáhla v oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

17. 3. 2017

Vědavýzkum.cz

Sekretariát evropského programu COST každoročně analyzuje účast členských států na svých aktivitách se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích. Z provedené analýzy vyplývá, že účast české vědecké komunity je velmi významná.

14. 3. 2017

MŠMT

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovací zve na další termín semináře IS VaVaI 2.0 k aplikaci VaVeR (editační rozhraní), který se bude tematicky vztahovat k práci s aplikací VaVeR a vkládání dat do systému IS VaVaI 2.0.

10. 3. 2017

Úřad vlády

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) Rady pro výzkum, vývoj a inovace doporučila zveřejnit opravený výpočet Hodnocení výzkumných organizací 2015 ve verzi 2017-03-07.

8. 3. 2017

Úřad vlády