Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

V Praze se v úterý 17. dubna 2018 konalo LII. zasedání Akademického sněmu AV ČR. Akademici na něm schválili usnesení, v němž se ohrazují proti plánovaným změnám v rozpočtu na vědu a výzkum. Shrnuli také hlavní aktivity Akademie věd.

19. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda žije! (FVŽ!) zaslali premiérovi v demisi Andrejovi Babišovi otevřený dopis, ve kterém jej odrazují od záměru krátit schválený rozpočet na vědu a vysoké školství o více jak 850 milionů korun v souvislosti s chystaným zavedením slev ve vlacích a autobusech pro studenty a seniory. Jednalo by se tak o další snížení rozpočtu na dlouhodobě podfinancované kapitoly, potýkající se s vnitřním dluhem.

18. 4. 2018

Fórum Věda žije!

Český statistický úřad minulý týden publikoval souhrnné údaje o využívání nepřímé veřejné (daňové) podpory výzkumu a vývoje (dále VaV) v České republice v roce 2016. Kromě metodické části zaměřené na legislativu daňových odečtů VaV obsahuje publikace bohatou tabulkovou přílohu umožňující analyzovat využívání této podpory v soukromých podnicích a také porovnat daňovou podporu VaV s ostatními formami veřejné podpory. V příloze je uveden přehled daňové podpory VaV v zemích OECD.

16. 4. 2018

Evropská výzkumná rada (ERC) letos oslavila desáté výročí. Dle evropského komisaře pro vědu, výzkum a inovace Carlose Moedase se její působení dá hodnotit jako jeden z nejlepších počinů v Evropě za poslední dobu. Výzkumníci podporováni prestižními ERC granty získávají Nobelovy ceny a publikovali celkem přes 100 000 vědeckých článků.

11. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská Observatoř pro výzkum a inovace zveřejnila výroční zprávu o stavu výzkumu a vývoje v roce 2017 v EU i v jejích jednotlivých státech. Zpráva pro Českou republiku zahrnuje zejména ekonomický kontext, hodnocení výkonů ve výzkumu, vývoji a inovacích, nejdůležitější události roku 2017 a budoucí výzvy pro národní politiku.

8. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Vláda schválila převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky - takzvané RIS3 strategie - z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jde tak o další krok k zeštíhlení agendy Úřadu vlády v oblasti VVI. MPO bylo zvoleno pro svoji příslušnost k aplikovanému výzkumu, vývoji a inovacím.

6. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Dnes, 29. 3. 2018, proběhlo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním probíraným tématům patřilo jednání o návrhu státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2019. Stát totiž v příštím roce české vědě přidělí téměř 36 miliard korun. Rozpočet na vědu se tak zvýší, ačkoliv méně, než se čekalo.

29. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR a Český statistický úřad pořádají dne 25. dubna 2018 odborný seminář na téma Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - Podnikový výzkum a jeho podpora.

28. 3. 2018

Technologické centrum AV ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala dne 20. 3. 2018 již druhé konferenční setkání k implementaci nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory, tentokrát v Praze na půdě Univerzity Karlovy. Seznámila odbornou veřejnost s dosavadním průběhem hodnocení a sbírala podněty pro jeho další zlepšování.

21. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Přípravy investiční společnosti, která měla podporovat projekty komercializace výzkumu a vývoje a začínající inovativní firmy, trvaly několik let. V lednu jsme informovali o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí osoby a členy jejího představenstva. Nyní to ale vypadá, že projekt, alespoň v původní podobě, spadl pod stůl.

9. 3. 2018

Vědavýzkum.cz

Partneři webu a spolupracující instituce