facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

V listopadu příštího roku se v Bratislavě uskuteční již čtvrtá evropská konference věnovaná technology assessment a příbuzným disciplínám. Tentokrát ponese titul Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations. Výzva pro podávání návrhů příspěvků je otevřena do 15. ledna 2019.

28. 12. 2018

TC AV ČR

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) nedávno zveřejnilo zprávu, v níž se zabývá efektivitou dvou hlavních nástrojů podpory inovací – Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a rámcového programu Horizont 2020 ve vztahu k zemím s nižší inovační výkonností.

26. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Jedním z dlouhodobých cílů Českého statistického úřadu (ČSÚ) je vytváření komplexního obrazu o rozvoji výzkumu a vývoje v Česku v kontextu dalších makroekonomických a strukturálních ukazatelů. Letos za tímto účelem úřad vydal sérii publikací, kterou nyní uzavírají data z ročního šetření o VaV sbíraná v průběhu letošního roku.

22. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

V úterý 18. 12. 2018 se konala konference IMPLEMENTACE METODIKY 2017+ zakončující letošní sérii akcí k této problematice ve vybraných městech České republiky. Zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, pracovníci úřadu vlády a předsedové odborných panelů informovali o dosavadním průběhu implementace a výhledu na další roky.

21. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Začátkem prosince se v Českých Budějovicích uskutečnilo diskusní fórum s názvem Perspektivy české vědy. Čeští i zahraniční vědci, rektoři, zástupci vrcholného managementu vědy a ambasadoři se shodli na klíčových doporučeních, která mají umožnit tuzemské vědecké komunitě obstát ve stále kompetitivnějším prostředí a podílet se na určování vývoje světové vědy.

19. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 14. prosince sešla na pravidelném zasedání. Hlavním tématem bylo schválení dvou zcela nových a vysoce inovativních programů zaměřených na průmyslový výzkum a na životní prostředí v souhrnné hodnotě 20 miliard korun. Rada rovněž pokročila v zavádění nové Metodiky 2017+ a schválila Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím.

15. 12. 2018

Úřad vlády

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice vloni vzrostla o desetinu. Téměř polovina státních rozpočtových výdajů na VaV končí na vysokých školách. Český statistický úřad publikoval aktuální data o financování výzkumu a vývoje v ČR ze státního rozpočtu.

10. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Jaké jsou silné a slabé stránky české vědy? Jak do naší země přilákat nadějné mladé vědce? Jaká je vize tuzemského vědního rozvoje? To jsou hlavní témata konference „Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku“, která probíhá v pátek 7. prosince ve vědeckém kampusu v Českých Budějovicích. Diskuse začíná v 10:00 a můžete ji sledovat online.

7. 12. 2018

Akademie věd ČR

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal novou Statistickou ročenku České republiky pro rok 2018. Kromě jiných témat se již tradičně věnuje také oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na celkem 40 stranách prezentuje nejnovější data o lidských zdrojích ve výzkumu a vývoji, přímých a nepřímých výdajích, inovacích v podnikatelské sféře nebo licencích na předměty průmyslového vlastnictví.

4. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 30. listopadu za účasti premiéra Andreje Babiše setkala na svém již 340. zasedání. Jednání se účastnili i členové Mezinárodního poradního orgánu a jedním z hlavních bodů programu byla také volba členů vědecké rady Grantové agentury ČR.

3. 12. 2018

Vědavýzkum.cz