instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Inovační výkonnost Evropské unie se zlepšuje čtvrtým rokem v řadě a poprvé v historii překonala i Spojené státy. Vůči Japonsku a Jižní Koreji však Evropa nadále ztrácí a Čína ji rychle dohání. Vyplývá to z nejnovějšího vydání žebříčku European Innovation Scoreboard 2019.

20. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, se začala projednávat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Reaguje především na změnu systému hodnocení výzkumných organizací, dále na změnu informačního systému VaVaI a další skutečnosti.

5. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Do jaké míry vědci publikují v renomovaných mezinárodních časopisech a kdy naopak publikují v těch lokálních? Jak se publikační zvyklosti liší v jednotlivých zemích nebo napříč vědními disciplínami a jak se globálnost a lokálnost šíření vědeckých výsledků mění v čase? Odpověď naznačuje nová aplikace z dílny Think-tanku IDEA při CERGE-EI.

27. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Více než padesát účastníků se sešlo ve středu 22. května 2019 na půdě Akademie věd ČR na národním kulatém stole pořádaném pod hlavičkou evropské iniciativy Alliance4Life, aby projednali, co lze na úrovni státu i výzkumných institucí udělat pro zlepšení podmínek české vědy.

24. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Vláda v pondělí 20. května schválila návrh nového programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu inovativního podnikání s názvem The Country for the Future. Program je jedním z prvních zásadních nástrojů na implementaci nové Inovační strategie České republiky 2019–2030, kde naplňuje zejména pilíře Chytré investice, Národní start-up a spin-off prostředí a Digitální stát, výroba a služby.

22. 5. 2019

MPO

V posledních dnech a týdnech začínají nabírat konkrétní obrysy podrobnosti realizace Modulů 3 až 5 nově zaváděné Metodiky 2017+ pro segment vysokých škol. Konkretizuje se harmonogram a začíná být jasnější, jakým způsobem se budou vypracovávat sebehodnotící zprávy. Ve stručnosti si můžeme připomenout, jak jsme se v Česku od tzv. „kafemlejnku“ dostali k současné podobě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, pro kterou se vžila zkratka Metodika 2017+ či M17+.

21. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) při Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR pořádá v pondělí 27. května 2019 v Českých Budějovicích konferenci Implementace Metodiky 2017+.

18. 5. 2019

RVVI

Ve středu 15. 5. 2029 proběhla v brněnském CEITEC MU konference Institucionální management ve vědě 2019. Letošní ročník měl podtitul „Co přináší Metodika M17+ do hodnocení kvality výzkumu instituce?“ a právě nová metodika a její výzvy pro vysoké školy se staly ústředním tématem celé konference.

17. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

V pondělí 29. dubna 2019 vláda schválila nový Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020. Připravený materiál vytyčuje úkoly pro jednotlivé instituce, které by měly zajistit přechod české vědy na systém otevřeného přístupu.

16. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Česká republika se zařadila do klubu zemí, které mají jasný plán jak uspět a prosadit se v technologii budoucnosti - umělé inteligenci (AI). Vláda v pondělí 6. 5. 2019 schválila Národní strategii umělé inteligence v ČR, která je základem podpory rozvoje AI v Česku a rovněž nezbytným předpokladem pro vznik evropského superhubu.

10. 5. 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu