facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš vyhlásil výzvy k podávání návrhů na kandidáty do předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR) a do vědecké rady Grantové agentury ČR (GA ČR). Termín pro podávání návrhů byl stanoven do 17. srpna 2018.

2. 7. 2018

Úřad vlády

Novým předsedou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) byl 28. června 2018 zvolen Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Funkce se ujme od ledna 2019. Stane se již sedmým předsedou ESFRI, prvním z tzv. nových členských států Evropské unie.

1. 7. 2018

Vědavýzkum.cz

V pátek 29. června 2018 se konalo 337. pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavním bodem jednání byly změny v uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj, na kterých se shodli zástupci státu a podnikatelů. Rada také projednávala nový systém hodnocení Metodika 2017+.

30. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Vláda ve středu 27. června 2018 schválila finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Část prohlášení je věnována oblasti vědy a výzkumu.

29. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise zveřejnila 22. června 2018 Evropský srovnávací přehled inovací 2018. Inovační výkon se podle něj zvyšuje, ne ale dostatečně rychle. Lídrem v oblasti inovací je podle reportu Švédsko. Česká republika byla zařazena do 3. ze 4 úrovní inovátorů v rámci Evropské unie.

27. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Nízké stipendium je jen jeden z mnoha důvodů, proč polovina českých doktorandů studium nedokončí. Nová studie Centra pro studium vysokého školství se zaměřila právě na trápení studentů postgraduálu. Výsledek: Demotivuje je vztah s mentory, malá možnost uplatnění po doktorátu i pracovní zázemí na univerzitě. Univerzity by měly školitelům nabídnout výcvik, jak studenty vést, navrhují její autoři.

25. 6. 2018

Dosavadní předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR) Petr Očko ke konci června opouští svou pozici a přesouvá se na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Z pozice náměstka chce pokračovat v podpoře inovací a výzkumu a vývoje.

22. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Premiér Andrej Babiš a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednali tento týden s eurokomisařem pro výzkum, vědu a inovace Carlosem Moedasem. Tématem schůzek bylo laserové centrum ELI a nový rámcový program Horizon Europe.

15. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Eurokomisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas se v rámci své návštěvy České republiky zúčastnil veřejné diskuse na půdě Akademie věd ČR. Probíral se budoucí rámcový program Horizon Europe, problematika transferu technologií, mobilita výzkumníků nebo otázky spojené s Brexitem.

14. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Podle aktuální informace Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy (MŠMT) mají organizace zapsané na seznamu výzkumných organizací povinnost dodat přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předcházející kalendářní rok, a to do 30. 6. 2018.

14. 6. 2018

Vědavýzkum.cz