facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Na začátku tohoto týdne se v Praze za účasti předních odborníků uskutečnily hned dvě diskuze na téma vědecké diplomacie. První z nich pořádala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českými centry, nad druhou převzal záštitu Francouzský institut v Praze.

13. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Inovační aktivita českých podniků v roce 2016 poprvé od ekonomické krize vzrostla, především díky rostoucímu úsilí malých podniků. Poprvé se také investovalo více do výzkumu a vývoje než do tzv. neznalostních inovací. Na průměr Evropské unie to ale zatím nestačí.

11. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Nová, unikátní aplikace think-tanku IDEA nabízí netradiční pohled na publikační profil výzkumných pracovišť. Zobrazuje a srovnává česká výzkumná pracoviště z hlediska publikací v časopisech podezřelých z predátorských praktik a v časopisech s výrazně místní autorskou základnou.

7. 6. 2018

CERGE-EI

Oborové bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a komentované Odbornými panely jsou jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2.

4. 6. 2018

RVVI

Od 1. července 2018 přebírá Rakousko předsednictví v Radě Evropské unie. Vystřídá tak Bulharsko. Podle dosavadních informací se zdá, že oblast výzkumu, vývoje a inovací mezi prioritu rakouského předsednictví patřit nebude.

3. 6. 2018

Vědavýzkum.cz

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na jednu členku či člena předsednictva Grantové agentury České republiky GA ČR.

1. 6. 2018

Úřad vlády ČR

Katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádá ve spolupráci s Českými centry dne 11. června 2018 expertní diskusi s názvem Scientist and Diplomats: State of Play.

1. 6. 2018

Univerzita Karlova

Nástroj SME instrument, který pomáhá malým a středním podnikům překlenout období mezi ukončením financování výzkumu a uvedením produktu na trh, stále roste, a to již čtvrtým rokem. Evropská unie takto podpořila inovativní podniky již více než jednou miliardou eur. Do České republiky z této částky putovalo pouze necelých čtyři a půl milionů eur.

28. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše se na pravidelném zasedání v pátek 25. května 2018 zabývala výstupy jednání s expertním poradním orgánem, tzv. Mezinárodní radou. Dalšími tématy byly zejména nově zaváděná Metodika hodnocení 2017+, problematika velkých výzkumných infrastruktur a vládou aktuálně schválený státní rozpočet na výzkum na rok 2019.

25. 5. 2018

Úřad vlády ČR

Ve středu 23. května 2018 se v prostorách Úřadu vlády ČR setkali členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace a další představitelé české vědy, výzkumu a inovací s nejvýznamnější delegací amerických podnikatelů posledních let. Na dvoudenní návštěvu České republiky přicestovali prezidenti, viceprezidenti a ředitelé jedenácti amerických korporací, sdružených v prestižní asociaci ACEBA.

24. 5. 2018

Úřad vlády