instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Politika výzkumu a vývoje

Politika výzkumu a vývoje

události, strategie, analýzy, statistiky, srovnání a přehledy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) na rok 2019. Celková alokace výzvy pro vysoké školy je 6,8 miliardy korun. Výše dotace se skládá ze stabilizační složky doplněné o složku motivační, vypočtenou na základě výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+.

9. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

V úterý 15. ledna 2019 od 16 hodin se v budově Akademie věd České republiky v Praze uskuteční veřejná přednáška ekonoma Daniela Münicha z CERGE-EI na téma hodnocení vědy v Česku.

4. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Téma umělé inteligence v současnosti rezonuje na evropské úrovni a vznikají iniciativy na rozvoj a podporu umělé inteligence v rámci Evropské unie. Řada evropských zemí mapuje či již má zmapovanou situaci na národní úrovni. Česká republika nechce zůstat pozadu, a proto si Úřad vlády nechal ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR zpracovat odbornou studii s názvem Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice.

30. 12. 2018

Úřad vlády

V listopadu příštího roku se v Bratislavě uskuteční již čtvrtá evropská konference věnovaná technology assessment a příbuzným disciplínám. Tentokrát ponese titul Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations. Výzva pro podávání návrhů příspěvků je otevřena do 15. ledna 2019.

28. 12. 2018

TC AV ČR

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) nedávno zveřejnilo zprávu, v níž se zabývá efektivitou dvou hlavních nástrojů podpory inovací – Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a rámcového programu Horizont 2020 ve vztahu k zemím s nižší inovační výkonností.

26. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Jedním z dlouhodobých cílů Českého statistického úřadu (ČSÚ) je vytváření komplexního obrazu o rozvoji výzkumu a vývoje v Česku v kontextu dalších makroekonomických a strukturálních ukazatelů. Letos za tímto účelem úřad vydal sérii publikací, kterou nyní uzavírají data z ročního šetření o VaV sbíraná v průběhu letošního roku.

22. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

V úterý 18. 12. 2018 se konala konference IMPLEMENTACE METODIKY 2017+ zakončující letošní sérii akcí k této problematice ve vybraných městech České republiky. Zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, pracovníci úřadu vlády a předsedové odborných panelů informovali o dosavadním průběhu implementace a výhledu na další roky.

21. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Začátkem prosince se v Českých Budějovicích uskutečnilo diskusní fórum s názvem Perspektivy české vědy. Čeští i zahraniční vědci, rektoři, zástupci vrcholného managementu vědy a ambasadoři se shodli na klíčových doporučeních, která mají umožnit tuzemské vědecké komunitě obstát ve stále kompetitivnějším prostředí a podílet se na určování vývoje světové vědy.

19. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 14. prosince sešla na pravidelném zasedání. Hlavním tématem bylo schválení dvou zcela nových a vysoce inovativních programů zaměřených na průmyslový výzkum a na životní prostředí v souhrnné hodnotě 20 miliard korun. Rada rovněž pokročila v zavádění nové Metodiky 2017+ a schválila Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím.

15. 12. 2018

Úřad vlády

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice vloni vzrostla o desetinu. Téměř polovina státních rozpočtových výdajů na VaV končí na vysokých školách. Český statistický úřad publikoval aktuální data o financování výzkumu a vývoje v ČR ze státního rozpočtu.

10. 12. 2018

Vědavýzkum.cz