Nezávislé informace o vědě a výzkumu

DOTAČNÍ A GRANTOVÉ VÝZVY, STIPENDIA, CENY A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

V této rubrice pro vás sledujeme aktuální příležitosti pro realizaci a financování projektů a aktivit ve výzkumu a vývoji včetně udělování cen a nabídek stipendií. Jedná se o projekty určené jak pro instituce (právnické osoby), tak pro jednotlivce (fyzické osoby). Monitorujeme pro vás příležitosti národní i mezinárodní.

V rubrice se zobrazují jednotlivé položky dle data vyhlášení a uzávěrky. Pro lepší rozlišení je vyhlášení znázorněno zeleně a uzávěrka červeně. Kalendář příležitostí se vám vždy otevře v aktuálním měsíci. Položky, které již nejsou aktuální, v kalendáři nadále zůstávají, ale jsou zesvětleny.

Časově neomezené příležitosti, o které můžete žádat po celý rok, naleznete v sekci „Průběžné“ na konci tabulky.

Příležitosti si můžete filtrovat podle těchto kategorií: vše, granty a dotace, stipendia, ceny a ostatní. Vyberete-li si danou kategorii, položky se zobrazí ve všech měsících. Jednotlivé měsíce si můžete otevírat a zavírat.

Po otevření konkrétní položky se zobrazí podrobná tabulka se základními informacemi, odkazem na původní zdroj poskytovatele a případně odkazy na příbuzné články na našem portále.

Upozornění: Za případné změny termínů či zrušení výzev neodpovídáme. Aktuální informace si vždy ověřujte u příslušného poskytovatele na uvedeném odkazu.

2017

Leden

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

26.1.2017 23.1.2018 Horizon Prizes: Materials for clean air Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Obor Materiálový výzkum, životní prostředí
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
To improve air quality in cities, the challenge set for this €3 million prize is to develop an innovative and well-designed material solution that will reduce the concentration of particulate matter in the air.

Červenec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

20.7.2017 30.11.2017 OP PIK: Potenciál Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Potenciál
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje pořízení výzkumného a vývojového vybavení
Kofinancování 50 %
Odkaz http://www.oppik.cz/dotacni-programy/potencial

Srpen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

3.8.2017 30.11.2017 OP PIK: Aplikace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Aplikace
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje Osobní náklady
Kofinancování 50 %
Odkaz www.oppik.cz/dotacni-programy/aplikace

Září

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

6.9.2017 16.1.2018 ERC Proof of Concept 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 150 000 EUR
Způsobilé výdaje Veškeré aktivity v počáteční fází uvádění výsledku na trh nebo do sociálně prospěšné praxe
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
Grant je určen stávajícím držitelům ERC grantů na podporu uvedení jejich výzkumných výsledků do praxe.
26.9.2017 25.1.2018 EUREKA joint R&D projects Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Národní autorita)
Příjemce Malý a střední podnik ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou organizací nebo dalšími výzkumnými subjekty
Úroveň Mezinárodní
Program EUREKA
Výzva Multilateral Call 09.2017
Částka 3 miliony €
Kofinancování Podpora až do výše 50 % finančních nákladů, maximálně 3 miliony korun/rok/projekt.
Odkaz Stránky poskytovatele

Říjen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

30.10.2017 25.4.2018 Akce COST Granty a dotace
Poskytovatel COST Association
Příjemce právnická osoba
Úroveň mezinárodní
Program Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST)
Odkaz http://www.cost.eu/COST_Actions
Článek Pravidelná výzva COST
Projekty přispívající k rozvoji vědeckého, technologického, ekonomického, kulturního a společenského vědění, podmínkou je zapojení účastníků z alespoň 7 zemí
24.10.2017 15.2.2018 ERC Consolidator Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální - výzkumník 7 - 12 let po dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka 2 miliony € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
Článek Výzva k podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018
12.10.2017 17.1.2018 MSCA Innovative Training Networks 2018 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Innovative Training Networks
Částka Rozpočet 442 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Smyslem výzev The Innovative Training Networks (ITN) je připravit mladé vědce na začátku jejich kariéry, aby byli schopni čelit současným i budoucím společenským výzvám a posílit jejich dovednosti. Program by měl podpořit vybrané postgraduální programy.

Listopad

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

22.11.2017 15.11.2018 Výzva Teaming II Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Výzva VÝZVA Č. 02_17_043 TEAMING II
Částka alokace 900 mil. Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-043-teaming-ii-1
Cílem výzvy je podpořit významný posun stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z programu Horizont 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.
1.11.2017 9.1.2018 1. veřejná soutěž programu THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program THÉTA
Kofinancování 10 - 40 % dle podprogramu
Obor Energetika
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta/prvni-verejna-soutez.html
7.11.2017 8.2.2018 SME Instrument Granty a dotace
Poskytovatel Evropská rada pro inovace
Příjemce Malé a střední podniky
Úroveň Mezinárodní
Výzva SME Instrument
Částka 50 000 EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
Článek Byly vyhlášeny nové výzvy Evropské rady pro inovace.
Schéma je určeno na podporu inovativních malých a středních podniků, které mají zájem o podporu konkrétního inovativního nápadu.
22.11.2017 21.3.2018 MSCA RISE 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Research and Innovation Staff Exchange
Částka Rozpočet 80 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/pracovni-program-msca-pro-rok-2018-2020
Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tento program zahrnuje jak akademickou sféru, tak soukromý sektor (zejména malé a střední podniky).
7.11.2017 21.2.2018 Fast Track to Innovation Granty a dotace
Poskytovatel Evropská rada pro inovace
Příjemce subjekty ze soukromého i veřejného sektoru
Úroveň mezinárodní
Výzva Fast Track to Innovation
Částka 3 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
Článek Byly vyhlášeny nové výzvy Evropské rady pro inovace
Toto schéma se zaměřuje na podporu již do určité míry připravených, významných nových technologií, konceptů, procesů nebo business modelů, které potřebují finální úpravy, aby mohly být uvedeny na trh. Účastnit se mohou subjekty ze soukromého i veřejného sektoru.
2.11.2017 31.1.2018 Veřejná soutěž VES18IZRAEL Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18
Článek Vyhlášení výzev v podprogramu INTER-ACTION a INTER-COST
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
27.11.2017 Cena Wernera von Siemense Ceny
Poskytovatel Siemens
Příjemce Individuální - student, dotkorand, vedoucí práce
Úroveň Národní
Částka 10 000 - 300 000 Kč dle kategorie
Odkaz https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/cena-siemens.aspx
Kategorie: Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce.
30.11.2017 28.2.2018 IMI2 - Call 13 Granty a dotace
Poskytovatel Innovative medicines initiative
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program IMI2
Výzva Call 13
Obor Medicína
Odkaz http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-13
Seznam témat je zveřejněn na webu poskytovatele.
20.7.2017 30.11.2017 OP PIK: Potenciál Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Potenciál
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje pořízení výzkumného a vývojového vybavení
Kofinancování 50 %
Odkaz http://www.oppik.cz/dotacni-programy/potencial
3.8.2017 30.11.2017 OP PIK: Aplikace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Aplikace
Částka 1 - 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje Osobní náklady
Kofinancování 50 %
Odkaz www.oppik.cz/dotacni-programy/aplikace

Prosinec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

19.12.2017 11.9.2018 Horizon Prizes: Zero power water monitoring Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 2 miliony €
Obor vodohospodářství
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring
The Zero Power Water Monitoring Horizon Prize is challenging innovators to come up with solutions based on self-powered and wireless smart sensing technologies designed for real-time monitoring of water resources.
1.12.2017 Fulbright-Schumanovo stipendium Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/
Program podporuje studijní a výzkumné a lektorské pobyty v USA zaměřené na evropské záležitosti, instituce nebo americko-evropské vztahy a také práci, která přispívá k transatlantickému porozumění témat v jádru evropsko-amerických vztahů.
1.12.2017 Stipendium na studium v Bavorsku Stipendia
Poskytovatel Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)
Příjemce Individuální - student navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole
Úroveň Mezinárodní
Částka 8400 EUR ve 12 měsíčních splátkách (700 EUR měsíčně)
Odkaz http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
Uděluje se na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (celkem na tři roky).
14.12.2017 16.3.2018 Bilaterální rakousko-české projekty základního výzkumu Granty a dotace
Poskytovatel Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce Individuální
Obor technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Odkaz https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/
Článek Vyhlášení výzvy na česko-rakouský základní výzkum
Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
5.12.2017 22.3.2018 Výzvy pro evropské výzkumné infrastruktury Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Odkaz https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropske-vyzkumne-infrastruktury/vyzvy
Článek Otevřené výzvy pro velké výzkumné infrastruktury
Celkem osm výzev se zaměřuje na udržitelnost evropských výzkumných infrastruktur, jejich integraci, na podporu politik mezinárodní spolupráce, na zviditelnění infrastruktur v mezinárodním měřítku, podporu evropské datové infrastruktury a posílení Evropského cloudu.
15.12.2017 5. grantová soutěž CES VŠEM Granty a dotace
Poskytovatel Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomiky a managementu, o.p.s.
Příjemce Fyzická nebo právnická osoba
Úroveň Národní
Výzva 5. výzva
Částka Maximálně 500 000 Kč na jeden projekt
Obor Ekonomie a management
Odkaz https://www.cesvsem.cz/grantova-soutez.html

2018

Leden

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.1.2018 1.2.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
3.1.2018 31.12.2018 OP PIK: Inovace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovace
Částka 100 tis. - 1 mil. Kč
Způsobilé výdaje zajištění ochrany průmyslového vlastnictví: zveřejnění přihlášky vynálezů, udělení patentů, udělení ochranných známek, udělení užitných vzorů, udělení průmyslových vzorů
Kofinancování 50 %
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
Článek Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace
5.1.2018 5.2.2018 Specifický vysokoškolský výzkum Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Vysoká škola
Úroveň Národní
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-dotaci-na-specificky-vysokoskolsky
Článek Výzva k podání žádosti o dotaci na specifický vysokoškolský výzkum
1.11.2017 9.1.2018 1. veřejná soutěž programu THÉTA Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program THÉTA
Kofinancování 10 - 40 % dle podprogramu
Obor Energetika
Odkaz https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta/prvni-verejna-soutez.html
11.1.2018 CHIST-ERA III Joint Call 2017 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Úroveň Národní
Program EPSILON
Výzva CHIST-ERA III CALL 2017
Částka Maximálně 500 000 Kč na jeden projekt
Kofinancování Nejvyšší povolená míra podpory je 60 % na českou část projektu
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1166-vyhlaseni-spolecne-mezinarodni-vyzvy-chist-era-iii-call-2017.html
15.1.2018 31.12.2018 OP PIK: Inovační vouchery Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce organizace uvedená na Seznamu výzkumných organizací schváleném RVVI
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovační vouchery - Výzva III
Částka 50 tis. - 299 999 tis. Kč
Kofinancování Na jeden projekt lze získat podporu do maximální výše 75 %.
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iii/
Článek Vyhlášena výzva Inovační vouchery
Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.
6.9.2017 16.1.2018 ERC Proof of Concept 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka Až 150 000 EUR
Způsobilé výdaje Veškeré aktivity v počáteční fází uvádění výsledku na trh nebo do sociálně prospěšné praxe
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
Grant je určen stávajícím držitelům ERC grantů na podporu uvedení jejich výzkumných výsledků do praxe.
12.10.2017 17.1.2018 MSCA Innovative Training Networks 2018 Stipendia
Poskytovatel Evropská komise
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Innovative Training Networks
Částka Rozpočet 442 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Smyslem výzev The Innovative Training Networks (ITN) je připravit mladé vědce na začátku jejich kariéry, aby byli schopni čelit současným i budoucím společenským výzvám a posílit jejich dovednosti. Program by měl podpořit vybrané postgraduální programy.
26.1.2017 23.1.2018 Horizon Prizes: Materials for clean air Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Obor Materiálový výzkum, životní prostředí
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
To improve air quality in cities, the challenge set for this €3 million prize is to develop an innovative and well-designed material solution that will reduce the concentration of particulate matter in the air.
26.9.2017 25.1.2018 EUREKA joint R&D projects Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Národní autorita)
Příjemce Malý a střední podnik ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou organizací nebo dalšími výzkumnými subjekty
Úroveň Mezinárodní
Program EUREKA
Výzva Multilateral Call 09.2017
Částka 3 miliony €
Kofinancování Podpora až do výše 50 % finančních nákladů, maximálně 3 miliony korun/rok/projekt.
Odkaz Stránky poskytovatele
30.1.2018 European Young Researchers’ Award Ceny
Poskytovatel EuroScience
Příjemce Individuální - postdok
Odkaz https://www.euroscience.org/calls/call-open-eyra2018/
The European Young Researchers’ Award (EYRA) is granted since 2010 to researchers demonstrating outstanding research performance and leadership. It aims to inspire early stage researchers to incorporate a European dimension and perspective into their research.
2.11.2017 31.1.2018 Veřejná soutěž VES18IZRAEL Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18
Článek Vyhlášení výzev v podprogramu INTER-ACTION a INTER-COST
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
31.1.2018 27.3.2018 4. Národní výzva INTER-EUREKA LTE 218 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program INTER-EUREKA
Výzva 4.
Kofinancování MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu podprogramu INTER-EUREKA (LTE) maximálně do výše 50%
Obor Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-4-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte218
Článek Vyhlášení 4. výzvy v podprogramu INTER-EUREKA
Cílem podprogramu INTER-EUREKA LTE je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
31.1.2018 Cena L’Oréal Pro ženy ve vědě Ceny
Poskytovatel L’Oréal ve spolupráci s organizací UNESCO a AV ČR
Příjemce Individuální
Částka 250 000 Kč
Odkaz http://www.prozenyvevede.cz/cs-CZ/letosni-rocnik/jak-ziskat-oceneni.html
Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích, a to pro vědkyně do 35 let věku a pro vědkyně od 36 let do 45 let.
31.1.2018 Visiting Fellowships Stipendia
Poskytovatel The British Academy
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 33 000 Ł na dobu maximálně 6 měsíců
Obor Společenské a humanitní vědy
Odkaz https://www.britac.ac.uk/visiting-fellowships
Článek Stipendium na výzkum ve Velké Británii
Stipendium na pokrytí až šestiměsíčního výzkumného pobytu na instituci ve Velké Británii. Výzva je určena vědcům v jakékoliv fázi kariéry, od postdoktorandů po seniorní výzkumníky.

Únor

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.1.2018 1.2.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.2.2018 Stipendia Amgen Scholar Stipendia
Poskytovatel Amgen Foundation
Příjemce studenti (undergraduate)
Způsobilé výdaje školné, ubytování a další výdaje spojené s pobytem na jedné ze 17 škol v Evropě, USA nebo Japonsku
Obor biochemie, bioinženýring, bioinformatika, biopsychologie, biotechnologie, biomolekulární inženýrství, chemie, imunologie, farmakologie, mikrobiologie, buněčná a molekulová biologie, molekulární genetika, molekulární medicína a farmakologie, neurobiologie, neuropatologie, neurovědy, fyziologická psychologie, fyziologie, statistika a toxikologie.
Odkaz http://www.amgenscholars.com/
Článek Amgen Scholars stipendia pro biologické vědy
1.2.2018 Stipendia na Středoevropské univerzitě Stipendia
Poskytovatel Central European University
Příjemce Individuální - studenti magisterských a doktorských studijních programů
Úroveň Mezinárodní
Odkaz https://www.ceu.edu/financialaid
Výzva se týká následujících oborů vyučovaných v angličtině: cognitive science, economics and business, environmental sciences and policy, gender studies, history, international relations, legal studies, mathematics and its applications, medieval studies, nationalism studies, network science, philosophy, political science, public policy, sociology and social anthropology.
1.2.2018 Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Částka 1 600 - 3 100 USD měsíčně
Způsobilé výdaje Účast na pozorování, konzultacích, výuce a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik.
Obor Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/
Proshek-Fulbrightovo stipendium je určeno pro vysoce kvalifikované zástupce lékařské profese, kteří mají zájem o rozšíření hranic lékařské vědy a kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy. Doba pobytu je 3-6 měsíců.
5.1.2018 5.2.2018 Specifický vysokoškolský výzkum Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Vysoká škola
Úroveň Národní
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-dotaci-na-specificky-vysokoskolsky
Článek Výzva k podání žádosti o dotaci na specifický vysokoškolský výzkum
7.11.2017 8.2.2018 SME Instrument Granty a dotace
Poskytovatel Evropská rada pro inovace
Příjemce Malé a střední podniky
Úroveň Mezinárodní
Výzva SME Instrument
Částka 50 000 EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
Článek Byly vyhlášeny nové výzvy Evropské rady pro inovace.
Schéma je určeno na podporu inovativních malých a středních podniků, které mají zájem o podporu konkrétního inovativního nápadu.
9.2.2018 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu Ceny
Poskytovatel Nadace Český literární fond a Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Příjemce Individuální
Částka 50 000 Kč
Obor společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy
Odkaz https://nclf.cz/ceny-josefa-hlavky/
Článek článek na Vědavýzkum.cz
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury, která byla publikována v České republice v roce 2017.
24.10.2017 15.2.2018 ERC Consolidator Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální - výzkumník 7 - 12 let po dokončení PhD
Úroveň Mezinárodní
Částka 2 miliony € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
Článek Výzva k podávání žádostí o ERC Consolidator Grant 2018
7.11.2017 21.2.2018 Fast Track to Innovation Granty a dotace
Poskytovatel Evropská rada pro inovace
Příjemce subjekty ze soukromého i veřejného sektoru
Úroveň mezinárodní
Výzva Fast Track to Innovation
Částka 3 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
Článek Byly vyhlášeny nové výzvy Evropské rady pro inovace
Toto schéma se zaměřuje na podporu již do určité míry připravených, významných nových technologií, konceptů, procesů nebo business modelů, které potřebují finální úpravy, aby mohly být uvedeny na trh. Účastnit se mohou subjekty ze soukromého i veřejného sektoru.
30.11.2017 28.2.2018 IMI2 - Call 13 Granty a dotace
Poskytovatel Innovative medicines initiative
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program IMI2
Výzva Call 13
Obor Medicína
Odkaz http://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-13
Seznam témat je zveřejněn na webu poskytovatele.
28.2.2018 Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin Ceny
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Individuální - pracovník nebo pracovní tým působící na UK
Částka Minimálně 100 000 Kč
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-4177.html
Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity do konce února rektorovi.

Březen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

15.3.2018 7.6.2018 GlobalStars Argentina Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EUREKA
Částka až 4 000 000 Kč na rok
Odkaz http://www.eurekanetwork.org/content/globalstars-argentina-2018
Článek Nová iniciativa GlobalStars zprostředkuje spolupráci s Argentinou
Jedná se o výzvu na podporu mezinárodní spolupráce s Argentinou v průmyslovém výzkumu. Do výzvy pod iniciativou GlobalStars je zapojeno 5 států: Česká republika, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.
1.3.2018 12.4.2018 4. veřejná soutěž programu EPSILON Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program EPSILON
Kofinancování Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 60 % celkových uznaných nákladů.
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1264-vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html
Článek Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON
Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
1.3.2018 16.4.2018 Primus Granty a dotace
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Individuální - do 8 let od ukončení PhD
Částka max. do výše 1,5 mil. Kč ročně
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-8121.html
Článek Vyhlášení nového kola soutěže Primus
Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován.
1.3.2018 30.3.2018 Cena Neuron Ceny
Poskytovatel Nadační fond Neuron
Příjemce Individuální
Částka Půl milionu korun mladým nadějným vědcům do 33 let až v sedmi kategoriích, 1 milion korun za mimořádný vědecký objev, 2 miliony korun za celoživotní přínos vědě
Obor Laureáti budou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín (humanitní obory, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a výpočetní vědy).
Odkaz http://www.nfneuron.cz/cs
Článek Průlomová změna v Cenách Neuron
Nominace na laureáty Ceny Neuron mohou od 1. března do 30. března předkládat představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron a laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada.
2.3.2018 30.4.2018 Česko-ukrajinské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 250 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
15.3.2018 IMI2: Ebola+ programme Granty a dotace
Poskytovatel Innovative medicines initiative
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme
Výzva IMI2 – Call 8
Částka Celková alokace výzvy 70 mil. EUR
Obor Medicína
Odkaz https://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-8
15.3.2018 Stipendium Nadace Experientia Stipendia
Poskytovatel Nadace Experientia
Příjemce Individuální - mladí výzkumníci do 35 let s ukončeným, nebo téměř ukončeným doktorským titulem
Způsobilé výdaje Roční stipendijní pobyt nebo odborná stáž na prestižních zahraničních univerzitách podle vlastního výběru
Obor organická, bioorganická a medicinální chemie
Odkaz http://experientia.cz/pro-zadadele/
Článek Roční stipendium Nadace Experientia
K přihlášce je kromě výzkumného projektu zapotřebí přiložit také doporučující dopis od školitele, a především je třeba zvací dopis ze zahraniční univerzity.
16.3.2018 Stipendia francouzské vlády Stipendia
Poskytovatel Francouzské velvyslanectví v ČR
Příjemce Individuální
Program Stipendia francouzské vlády
Částka 767 / 795 € měsíčně (doktorandské studium / stáž)
Odkaz http://studium.ifp.cz/cz/doktoranti/stipendia-francouzske-vlady/
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech.
14.12.2017 16.3.2018 Bilaterální rakousko-české projekty základního výzkumu Granty a dotace
Poskytovatel Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce Individuální
Obor technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Odkaz https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/
Článek Vyhlášení výzvy na česko-rakouský základní výzkum
Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
15.3.2018 31.8.2018 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Způsobilé výdaje Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-ii
Článek Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II
Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2017 předloženy do výzvy v rámci programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2017) a byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny.
16.3.2018 31.5.2018 Česko-rakouské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
22.11.2017 21.3.2018 MSCA RISE 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Research and Innovation Staff Exchange
Částka Rozpočet 80 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/pracovni-program-msca-pro-rok-2018-2020
Schéma RISE podporuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím výměnných programů pro výzkumníky, inovátory a management v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tento program zahrnuje jak akademickou sféru, tak soukromý sektor (zejména malé a střední podniky).
5.12.2017 22.3.2018 Výzvy pro evropské výzkumné infrastruktury Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Odkaz https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropske-vyzkumne-infrastruktury/vyzvy
Článek Otevřené výzvy pro velké výzkumné infrastruktury
Celkem osm výzev se zaměřuje na udržitelnost evropských výzkumných infrastruktur, jejich integraci, na podporu politik mezinárodní spolupráce, na zviditelnění infrastruktur v mezinárodním měřítku, podporu evropské datové infrastruktury a posílení Evropského cloudu.
23.3.2018 Cena ministra zemědělství Ceny
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce Individuální
Částka Prémie až 90 tisíc Kč
Obor zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství
Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-zemedelstvi-za-nejlepsi-6.html
Článek Ceny Ministerstva zemědělství v oblasti výzkumu a vývoje
Ocenění se uděluje za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji dosažené na základě podpory poskytnuté ministerstvem.
23.3.2018 Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky Ceny
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství
Příjemce individuální - do 35 let věku
Částka Prémie až 90 tisíc Kč
Obor zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství
Odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-zemedelstvi-pro-mlade-5.html
Článek Ceny Ministerstva zemědělství v oblasti výzkumu a vývoje
Ocenění se uděluje za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji dosažené na základě podpory poskytnuté ministerstvem.
31.1.2018 27.3.2018 4. Národní výzva INTER-EUREKA LTE 218 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Podniky
Úroveň Národní
Program INTER-EUREKA
Výzva 4.
Kofinancování MŠMT se podílí na spolufinancování rozpočtu podprogramu INTER-EUREKA (LTE) maximálně do výše 50%
Obor Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-4-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte218
Článek Vyhlášení 4. výzvy v podprogramu INTER-EUREKA
Cílem podprogramu INTER-EUREKA LTE je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.
30.3.2018 31.5.2018 1. veřejná soutěž programu NCK 1 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program Národní centra kompetence 1
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1297-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-narodni-centra-kompetence-1.html
Článek Vyhlášení první veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1
Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému.
30.3.2018 Stipendium na Univerzitě v Pittsburghu Stipendia
Poskytovatel University of Pittsburgh
Příjemce Individuální
Výzva Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak Fellowship
Částka $7,000
Odkaz https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/2018-ruth-crawford-mitchel-czechslovak-fellowship
Občan, který má v současné době trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice, se vrátí do tří měsíců od ukončení stipendia k výkonu své kariéry. Žadatelé musí absolvovat vysokoškolské vzdělání a nesmí být v současné době zapsáni do vysokoškolského studijního programu. Několik let pracovní praxe je povinností. Vynikající pracovní znalost angličtiny je nutná.
31.3.2018 31.5.2018 Česko-německé projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/file/46489_1_1/
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů
Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
31.3.2018 Prémie Otto Wichterleho Ceny
Poskytovatel Akademie věd ČR
Příjemce Výzkumný pracovník AV ČR do 35 let
Částka Nejvýše 330 000 Kč
Odkaz http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/premie-otto-wichterleho/
Prémie je udělována mimořádným vědeckým osobnostem, které významným způsobem přispívají k rozvoji příslušné vědní disciplíny. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť vždy do 31. března kalendářního roku.

Duben

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

4.4.2018 30.6.2018 Česko-francouzské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce i jednotlivci
Částka max. 156 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-6
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
1.3.2018 12.4.2018 4. veřejná soutěž programu EPSILON Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Právnická osoba - výzkumná organizace nebo podnik
Úroveň Národní
Program EPSILON
Kofinancování Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 60 % celkových uznaných nákladů.
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1264-vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html
Článek Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON
Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
12.4.2018 12.9.2018 MSCA Individual Fellowships 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Individual Fellowships
Částka Rozpočet 273 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.
12.4.2018 27.9.2018 MSCA COFUND 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Co-funding of regional, national and international programmes
Částka Rozpočet 90 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Cílem schématu COFUND je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.
16.4.2018 EMBO Installation Grants Granty a dotace
Poskytovatel European Molecular Biology Organization
Příjemce Individuální
Částka až 50 tis. EUR
Obor life sciences
Odkaz http://www.embo.org/funding-awards/installation-grants
Článek https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/uzaverka-embo-installation-grants-se-blizi
Grant je určen na podporu talentovaných vědců z ČR, Chorvatska, Estonska, Polska, Portugalska a Turecka. V projektu lze žádat o roční podporu až 50 tis. EUR na tři roky, s možností prodloužení o další dva. Držitelé grantu se zároveň stávají členy „Young Investigator Programme“ a mohou žádat o peníze na networking, ucházet se o menší doplňkové granty a čerpat řadu dalších výhod programu.
1.3.2018 16.4.2018 Primus Granty a dotace
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Individuální - do 8 let od ukončení PhD
Částka max. do výše 1,5 mil. Kč ročně
Odkaz https://www.cuni.cz/UK-8121.html
Článek Vyhlášení nového kola soutěže Primus
Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován.
17.4.2018 27.11.2018 Horizon Prizes: Tactile display Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
Cílem soutěže je vyvinout hmatový displej pro zrakově postižené a zvýšit pro ně dostupnost digitálních informací.
30.10.2017 25.4.2018 Akce COST Granty a dotace
Poskytovatel COST Association
Příjemce právnická osoba
Úroveň mezinárodní
Program Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST)
Odkaz http://www.cost.eu/COST_Actions
Článek Pravidelná výzva COST
Projekty přispívající k rozvoji vědeckého, technologického, ekonomického, kulturního a společenského vědění, podmínkou je zapojení účastníků z alespoň 7 zemí
26.4.2018 ECSEL CALLS 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Výzkumná organizace ve spolupráci s podnikem
Obor Vestavěné počítačové systémy, mikro- a nano-elektronika a inteligentní řídicí systémy
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-ecsel-v-roce-2018?lang=1&ref=m&source=email
Společná technologická iniciativa ECSEL má za svůj cíl vytyčeno podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti vestavěných počítačových systémů, mikro- a nano-elektroniky a inteligentních řídicích systémů. Za tímto účelem vyhlašuje každoročně výzvy k předkládání návrhů projektů. Prahovou podmínkou pro poskytnutí podpory MŠMT je vždy spolupráce alespoň jedné výzkumné organizace ČR s alespoň jedním malým, středním nebo velkým podnikem ČR v rámci konsorcia řešitelů projektu tak, aby byl vždy zachován princip podpory veřejně-soukromého partnerství a znalostní báze projektu mohla vést k aplikaci a experimentálnímu vývoji prototypu produktu uplatnitelného na trhu.
2.3.2018 30.4.2018 Česko-ukrajinské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 250 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
10.4.2018 21.9.2018 MUNI Award in Science and Humanities Granty a dotace
Poskytovatel Masarykova univerzita
Příjemce Individuální
Částka až 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
Odkaz https://gamu.muni.cz/mash
Hlavním cílem této grantové podpory je přivést na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým nabídneme takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky. Kromě finanční podpory univerzita nabízí pracovní smlouvu na 3 roky (může být prodloužena na 5 let a poté na dobu neurčitou), habilitaci nebo profesuru na MU a kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým.
30.4.2018 Cena Shimadzu 2018 Ceny
Poskytovatel Shimadzu Corp. ve spolupráci s Contipro a.s.
Příjemce mladý vědecký pracovník do 30 let
Částka Vítězná práce €1 500, druhý €900, třetí €450
Obor Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny.
Odkaz https://www.lf2.cuni.cz/files/aktuality/dokumenty/cena_shimadzu2018.pdf
Odborná komise vybere 10 prací, které budou prezentovány formou 10 minutové přednášky v českém nebo slovenském jazyce na 70. sjezdu chemiků 9. – 12. 9. 2018 ve Zlíně (UTB) – Sekci analytické chemie, abstrakt bude uveden ve sborníku. Shimadzu hradí těmto 10 účastníkům konferenční poplatek na 70. sjezdu chemiků. Odborná komise vybere z těchto 10 přednášejících třetí ho až prvního a ti to budou fi nančně oceněni

Květen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.5.2018 1.6.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.5.2018 Stipendia pro pedagogy a vědce v Německu Stipendia
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
Částka 2000 - 2150 € měsíčně
Způsobilé výdaje Výzkumný pobyt na německé instituci. Ze stipendia nelze hradit cestovní náklady a návštěvy konferencí.
Odkaz https://daad.de/go/en/stipa50015456
Stipendium se uděluje na domu 1-3 měsíců a je možné jej získat nejvýše jednou za tři roky. Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku poskytuje DAAD IC Praha: http://www.daad.cz.
1.5.2018 Krátkodobá stipendia v Německu Stipendia
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Individuální - doktorandi a mladí vědečtí pracovníci
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Short-Term Grants
Částka 1000 € měsíčně
Odkaz https://daad.de/go/en/stipa50015508
Krátkodobé stipendium na výzkumný projekt nebo navazující studium na instituci v Německu v délce od jednoho do šesti měsíců. Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku poskytuje DAAD IC Praha: http://www.daad.cz.
17.5.2018 30.8.2018 ERC Advanced Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 2,5 milionu € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
Applicant for the ERC Advanced Grants is expected to be an established, leading principal investigator who wants long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project.
16.3.2018 31.5.2018 Česko-rakouské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
30.3.2018 31.5.2018 1. veřejná soutěž programu NCK 1 Granty a dotace
Poskytovatel Technologická agentura ČR
Příjemce Instituce
Úroveň Národní
Program Národní centra kompetence 1
Odkaz https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1297-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-narodni-centra-kompetence-1.html
Článek Vyhlášení první veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1
Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému.
31.3.2018 31.5.2018 Česko-německé projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Částka max. 200 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/file/46489_1_1/
Článek Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů
Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
31.5.2018 The Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize Ceny
Poskytovatel Israeli Ministry of Science & Technology
Příjemce Individuální
Částka 1 milion USD
Obor alternativní paliva v dopravě
Odkaz http://pimages.most.gov.il/PMA/
Kandidáty mohou navrhovat především představitelé univerzit a vysokých škol či uznávané autority v oblasti výzkumu paliv, ať už jde o vedoucí výzkumných institucí či soukromých podniků. Cenu mohou v rámci jednoho ocenění získat až tři vědci.

Červen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.5.2018 1.6.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.6.2018 2.7.2018 Program malých grantů II. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
4.4.2018 30.6.2018 Česko-francouzské projekty Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce i jednotlivci
Částka max. 156 000 Kč na dva roky
Způsobilé výdaje cestování a pobytové náklady
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-6
Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
15.3.2018 7.6.2018 GlobalStars Argentina Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program INTER-EUREKA
Částka až 4 000 000 Kč na rok
Odkaz http://www.eurekanetwork.org/content/globalstars-argentina-2018
Článek Nová iniciativa GlobalStars zprostředkuje spolupráci s Argentinou
Jedná se o výzvu na podporu mezinárodní spolupráce s Argentinou v průmyslovém výzkumu. Do výzvy pod iniciativou GlobalStars je zapojeno 5 států: Česká republika, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.
30.6.2018 Podpora společných projektů z ČR a Německa Granty a dotace
Poskytovatel DAAD - Německá akademická výměnná služba
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program DAAD Program podpory společných projektů (PPP-Program)
Částka Maximálně 7 500 € na rok
Odkaz http://www.daad.cz/?menu=9#pod29007
Cílem programu je podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z České republiky a Německa. V centru zájmu přitom stojí kooperace mladých doktorandů a postdoktorandů. Žádosti se podávají výhradně přes portál DAAD. Stipendium je možné čerpat od 1. 1. následujícího roku.
30.6.2018 Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti Stipendia
Poskytovatel Česko-německý fond budoucnosti
Příjemce Studenti bakalářských a magisterských oborů, doktorandi
Obor společenské a humanitní vědy
Odkaz http://fb.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/lhuty-pro-podani-zadosti
Článek Výzvy v Česko-německém fondu budoucnosti
Fond každoročně podpoří až osm jedno- a dvousemestrálních studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi.

Červenec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.6.2018 2.7.2018 Program malých grantů II. Granty a dotace
Poskytovatel Velvyslanectví USA v ČR
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Národní
Částka 1000 - 7000 USD
Odkaz https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/prehled-grantovych-kol/
Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti vzájemné spolupráce zaměřující se na jedno nebo více z následujících témat: demokracie, good governance, právní stát, boj proti dezinformacím a podpora mediální gramotnosti, lidská práva, integrace menšin a podpora/posilování občanské společnosti, vzdělávání, kultura, podnikání a inovace, životní prostředí, věda a technologie, energetická bezpečnost, genderová rovnoprávnost.
31.7.2018 Medaile Josefa Hlávky Ceny
Poskytovatel Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
Příjemce Individuální
Částka 50 000 Kč
Odkaz http://www.hlavkovanadace.cz/
Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Návrhy na ocenění mohou správní radě Nadání podat předseda Akademie věd České republiky, rektoři pražských vysokých škol a ředitel IKEM Praha. Každoročně mohou být uděleny zpravidla 4 medaile Josefa Hlávky.

Srpen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

17.5.2018 30.8.2018 ERC Advanced Grants 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská výzkumná rada (ERC)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Částka 2,5 milionu € na 5 let
Kofinancování Pokrývá 100 % přímých nákladů na výzkum a 25 % dodatečných nepřímých nákladů
Odkaz https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
Applicant for the ERC Advanced Grants is expected to be an established, leading principal investigator who wants long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project.
15.3.2018 31.8.2018 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Příjemce Instituce
Způsobilé výdaje Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-ii
Článek Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II
Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2017 předloženy do výzvy v rámci programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2017) a byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny.

Září

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.9.2018 1.10.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
19.12.2017 11.9.2018 Horizon Prizes: Zero power water monitoring Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Horizon Prizes
Částka 2 miliony €
Obor vodohospodářství
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring
The Zero Power Water Monitoring Horizon Prize is challenging innovators to come up with solutions based on self-powered and wireless smart sensing technologies designed for real-time monitoring of water resources.
1.9.2018 Stipendium pro postgraduální studium Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Fyzická osoba
Úroveň Mezinárodní
Způsobilé výdaje životní náklady, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění, školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů
Odkaz Fulbrightova stipendia
Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (9 měsíců). Cílem pobytu může být výzkumný pobyt, studijní pobyt i absolvování celého studia. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září pro studium začínající o rok později.
12.4.2018 12.9.2018 MSCA Individual Fellowships 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Individual Fellowships
Částka Rozpočet 273 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Hlavním cílem výzev Individual Fellowships je dále podpořit kariéru už zkušených, mimořádně kvalitních vědců a výzkumníků prostřednictvím výzkumného pobytu na některé evropské výzkumné instituci.
12.4.2018 27.9.2018 MSCA COFUND 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Úroveň Mezinárodní
Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Výzva Co-funding of regional, national and international programmes
Částka Rozpočet 90 mil. EUR
Odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
Článek Pracovní program MSCA pro rok 2018 - 2020
Cílem schématu COFUND je stimulovat regionální, národní a mezinárodní programy, které budou podporovat rozvoj kariéry vědců a výzkumníku a jejich mobilitu ve všech fázích jejich kariéry. Žádosti se mohou týkat buď komplexního doktorského výukového programu, nebo systému individuálních stipendií.
10.4.2018 21.9.2018 MUNI Award in Science and Humanities Granty a dotace
Poskytovatel Masarykova univerzita
Příjemce Individuální
Částka až 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
Odkaz https://gamu.muni.cz/mash
Hlavním cílem této grantové podpory je přivést na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým nabídneme takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky. Kromě finanční podpory univerzita nabízí pracovní smlouvu na 3 roky (může být prodloužena na 5 let a poté na dobu neurčitou), habilitaci nebo profesuru na MU a kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým.
30.9.2018 Bolzanova cena Ceny
Poskytovatel Univerzita Karlova
Příjemce Fyzická osoba - student UK
Úroveň Národní
Částka Nejméně 40.000 Kč
Obor Interdisciplinární
Odkaz Stránka poskytovatele
Ocenění za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.
30.9.2018 Pamětní grant Martiny Roeselové Granty a dotace
Poskytovatel Nadační fond M. Roeselové
Příjemce Fyzická osoba - Ph.D. student či postdoktorand
Částka 120 000 Kč
Obor Přírodní vědy
Odkaz Stránka poskytovatele
O udělení nadačního příspěvku mohou žádat Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.

Říjen

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.9.2018 1.10.2018 Visegrad Grants Granty a dotace
Poskytovatel Mezinárodní visegrádský fond
Příjemce Právnická osoba ze země V4
Úroveň Mezinárodní
Částka Průměrná částka se pohybuje kolem 20 000 EUR
Způsobilé výdaje Z grantu nelze financovat infrastrukturu a investiční výdaje
Obor Zdravotní péče, vzdělávání, regionální rozvoj, vládnutí, legislativa a právo, komunikace, média a přístup k informacím, rozvoj občanské společnosti
Odkaz http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/visegrad-plus/
Visegrad Grants podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4.
1.10.2018 EMBO Women in Science Award Ceny
Poskytovatel European Molecular Biology Organization
Příjemce Individuální
Částka 10 tis. EUR
Obor Life sciences
Odkaz http://www.embo.org/funding-awards/women-in-science-award#nominate
Ocenění se uděluje ženám za mimořádný vědecký přínos v oblasti life sciences.
30.10.2018 Cena ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj Ceny
Poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR
Příjemce Individuální
Úroveň Národní
Částka až 100 000 Kč
Obor zdravotnictví
Odkaz https://www.mzcr.cz/obsah/cena-ministra-zdravotnictvi_979_3.html
Cena se uděluje za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové nebo institucionální podpory ve výzkumu a vývoji poskytnuté ministerstvem zdravotnictví. Cenu uděluje ministr zdravotnictví u príležitosti výročí narození J. E. Purkyně (17. prosince nebo v jiném termínu v blízkosti tohoto data).

Listopad

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

1.11.2018 Stipendium pro vědce a přednášející Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální
Způsobilé výdaje Krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA v délce 3 - 10 měsíců
Obor Jakýkoliv obor s výjimkou klinické medicíny
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/
Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny.
1.11.2018 Fulbright-Masarykovo stipendium Stipendia
Poskytovatel Komise J. W. Fulbrighta
Příjemce Individuální - doktorand, postdok či seniorní výzkumník
Částka 2000 - 4000 USD měsíčně
Způsobilé výdaje Krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA v délce 3 - 10 měsíců
Obor Jakýkoliv obor s výjimkou klinické medicíny
Odkaz https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/
Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia.
22.11.2017 15.11.2018 Výzva Teaming II Granty a dotace
Poskytovatel MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Program Horizont 2020
Výzva VÝZVA Č. 02_17_043 TEAMING II
Částka alokace 900 mil. Kč
Odkaz http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-043-teaming-ii-1
Cílem výzvy je podpořit významný posun stávajícího výzkumného centra či výzkumných center v ČR postaveném na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z programu Horizont 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020.
17.4.2018 27.11.2018 Horizon Prizes: Tactile display Ceny
Poskytovatel Evropská komise
Příjemce Instituce i jednotlivci
Program Horizon Prizes
Částka 3 miliony €
Odkaz http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
Cílem soutěže je vyvinout hmatový displej pro zrakově postižené a zvýšit pro ně dostupnost digitálních informací.

Prosinec

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

3.1.2018 31.12.2018 OP PIK: Inovace Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce Malý a střední podnik
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovace
Částka 100 tis. - 1 mil. Kč
Způsobilé výdaje zajištění ochrany průmyslového vlastnictví: zveřejnění přihlášky vynálezů, udělení patentů, udělení ochranných známek, udělení užitných vzorů, udělení průmyslových vzorů
Kofinancování 50 %
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-vi-projekt-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/
Článek Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace
15.1.2018 31.12.2018 OP PIK: Inovační vouchery Granty a dotace
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce organizace uvedená na Seznamu výzkumných organizací schváleném RVVI
Úroveň Národní
Program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva Inovační vouchery - Výzva III
Částka 50 tis. - 299 999 tis. Kč
Kofinancování Na jeden projekt lze získat podporu do maximální výše 75 %.
Odkaz https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iii/
Článek Vyhlášena výzva Inovační vouchery
Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Průběžné

Ostatní

Ceny

Stipendia

Granty a dotace

Vše

Program vývoje vědeckých experimentů Granty a dotace
Poskytovatel Evropská kosmická agentura (ESA), poskytovatelem na úrovni ČR je MŠMT
Příjemce Instituce
Úroveň Mezinárodní
Způsobilé výdaje Financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů a experimentů
Obor Kosmický výzkum a ostatní relevantní obory, např. výzkum v oblasti mikrogravitace, dálkový průzkum Země aj.
Odkaz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/evropska-kosmicka-agentura-program-vyvoje-vedeckych?lang=1&ref=m&source=email
Program PRODEX (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) je volitelný program ESA určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež jsou navrhovány výzkumnými pracovišti v členských státech ESA za účelem výzkumu zejména kosmického prostoru a kosmických těles, ale i výzkumu v ostatních relevantních oborech, jako např. výzkum v oblasti mikrogravitace, dálkový průzkum Země aj. Myšlenkou v pozadí je umožnit financování nákladného vývoje takových experimentů zejména v menších členských státech ESA a podpořit spolupráci vědeckých pracovišť s průmyslovými podniky.
Technologie pro společnost Granty a dotace
Poskytovatel Nadace Vodafone
Příjemce Nestátní neziskové organizace a sociální podniky
Částka Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena
Odkaz http://www.nadacevodafone.cz/programy/grantovy-program.html
Grantový program rozvíjí ekosystém sociálních inovací, které řeší naléhavé společenské problémy použitím informačních a komunikačních technologií a novým přístupem k využití dat, sítí, internetu věcí, mobilních a internetových aplikací.
SmartUp Granty a dotace
Poskytovatel Nadace O2
Příjemce Individuální - mladí lidé ve věku 15-29 let
Částka až 190 000 Kč na projekt
Odkaz https://www.o2smartup.cz/
SmartUp – šance pro mladé lidi s nápady a chutí měnit okolní svět. Program Nadace O2, který podporuje nápady mladých lidí ve věku 15-29 let.
Podpora regionů 2018 Granty a dotace
Poskytovatel Nadace ČEZ
Příjemce Právnická osoba
Částka Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena
Odkaz http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, mimo jiné také v oblasti vědy a vzdělání. Podat žádost lze výhradně vyplněním a odesláním webového formuláře.
Vědecký program NATO Granty a dotace
Poskytovatel Severoatlantická aliance (NATO)
Příjemce Individuální
Úroveň Mezinárodní
Program Věda pro mír a bezpečnost (The Science for Peace and Security, SPS)
Způsobilé výdaje Projekty ve vědě a výzkumu, workshopy nebo školení
Odkaz https://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
Termíny pro zasílání přihlášek se konají čtvrtletně (1. ledna, 1. dubna, 1. července, 1. října). Aktivity musí být realizovány společně s minimálně jednou členskou zemí NATO a jednou partnerskou zemí.

Partneři webu a spolupracující instituce