facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Smart Water Management for Sustainable Society

17. 4. 2019
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
  • Vyhlášení: 15.4.2019
  • Uzávěrka: 14.6.2019
  • Příjemce: Instituce - výzkumná organizace nebo podnik
  • Výzva: 6. společná výzva na téma Inteligentní vodní hospodářství pro udržitelnou společnost
  • Způsobilé výdaje: Finanční podpora je určena na realizaci společných projektů v podobě pořízení drobného majetku, materiálu pro provádění výzkumu, osobních nákladů, nákladů na mobilitu (pobytové a cestovní náklady)
  • Poznámka: Návrhy projektů budou předkládány v aplikaci on-line na sekretariát Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan). Čeští žadatelé zároveň předkládají návrh projektu na MŠMT podle pokynů uvedených v textu výzvy.