instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Švýcarsko-české projekty základního výzkumu

15. 1. 2020
  • Poskytovatel: Grantová agentura ČR a Swiss National Science Foundation
  • Vyhlášení: 14.1.2020
  • Uzávěrka: 1.4.2020
  • Příjemce: Individuální
  • Úroveň: Bilaterální
  • Způsobilé výdaje: osobní náklady, věcné náklady a náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do výše 10 % z dotace
  • Obor: technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy