facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Zvyšování povědomí o problematice duševního vlastnictví

12. 6. 2019
  • Poskytovatel: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
  • Uzávěrka: 2.7.2019
  • Příjemce: Instituce
  • Úroveň: Mezinárodní
  • Výzva: GR/001/19
  • Částka: Celkový dostupný rozpočet na spolufinancování projektů v rámci této výzvy činí 1 000 000 €
  • Poznámka: Cílem výzvy je zvyšovat povědomí o hodnotě a výhodách duševního vlastnictví a škodách způsobených porušováním práv duševního vlastnictví.