facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Alfredo Coppola: Česká startupová scéna nade všemi ční

20. 10. 2019
Alfredo Coppola: Česká startupová scéna nade všemi ční

Alfredo Coppola už téměř 20 let působí v nejdéle fungujícím hi-tech inkubátoru v Silicon Valley. Kanadský Američan neapolského původu pomáhá prostřednictvím akcelerátoru US Market Access Center zahraničním firmám prorazit na americký trh. Mimo to spoluzaložil projekt „Go Global, Silicon Valley!” Nyní přijíždí do ČR v rámci CzechAccelerator programu od CzechInvestu.

Alfredo Coppola

US Market Access Center je kalifornský podnikatelský akcelerátor, který má za cíl pomáhat zahraničním hi-tech firmám prorazit na americký trh. Založen byl v roce 1995, díky čemuž se dnes pyšní titulem nejdéle fungujícího hi-tech inkubátoru v Silicon Valley. Alfredo Coppola do společnosti nastoupil v roce 2004 na pozici management consultant a o čtyři roky později se posunul na pozici ředitele byznysového rozvoje.

S českou agenturou CzechInvest spolupracuje Coppola v rámci CzechAccelarator programu od roku 2011. Ten je otevřen všem českým startupům, které přicházejí s technologicky inovativním prvkem a mají potenciál úspěšné komercionalizace na zahraničních trzích.

Alfredo, do Prahy a České republiky přijíždíte opakovaně. Čím je pro vás naše země tak zajímavá?

Během mých více než devíti let práce se zahraničními startupy jsem měl možnost pozorovat vývoj v business kultuře ve více než 35 zemích. V rámci středoevropského regionu jsem si všiml, že česká startupová scéna nade všemi ční. Zejména s ohledem na nasazení, přístup a vědomí, že lze dosáhnout úspěchu v globálním měřítku. Rovněž jsem si všiml toho, jak se zlepšuje používání angličtiny. Současně roste otevřenost k přijímání rad od mentorů, kteří vybudovali globální startupy v minulosti.

Zmiňoval jste v rozhovorech, že Silicon Valley hledá opravdu inovativní startupy. Proč by se měly právě české společnosti zapojit do amerického businessu?

České inovace si v Silicon Valley vybudovaly velmi rychle dost dobrou pověst, zejména díky efektivnímu marketingu prostřednictvím CzechInvestu. Zdroje dostupné českým startupům zdaleka přesahují zdroje nabízené v jiných světových regionech.

Víme, že oblast inovací je univerzální a existuje v každé kultuře a každém státě. CzechInvest odvedl skvělou práci v tom, aby české startupy měly příležitost zapojit a propojit se s americkým trhem. Úspěšné firmy jako AVAST na poli datové bezpečnosti, STRV pro outsourcovaný UX, dobře známá centra jako Brno – ti všichni přispívají k posilování a inspiraci domácích talentů v České republice.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi startupovou atmosférou v ČR a na kanadsko-americké scéně?

Hlavní rozdíly jsou prostě v kultuře businessu a mají málo co do činění s penězi a technologiemi. V obecné rovině jsou Američané od raného věku vedeni k podnikavosti, vynalézavosti a „think-big”, a oslavování úspěchu. Ve většině koutů světa rodiče vychovávají děti k tomu, aby hledaly práci u velké firmy a neriskovaly.

Dalším důležitým rozdílem je rychlost v rozhodování. V USA se obchodní rozhodnutí dělají velmi rychle a průšvihy se pak řeší za pochodu. Na rozdíl od většiny zbytku světa, kde se většinu času prostě dopředu plánuje a moc neriskuje. Typickým výsledkem je, že se americké společnosti na trh dostávají rychleji.

Kolik českých společností jste mentoroval? Jak vy sám můžete firmám pomoci?

Od roku 2011 jsem mentoroval víc než 80 českých startupů. Chci jim pomoci chopit se příležitosti v USA a osvojit si způsob myšlení, který je běžný v Silicon Valley. To vede k rostoucímu sebevědomí a bourá bariéry při vstupu na trh v USA.

Váš inkubátor nabízí networking, meet-upy s investory, mentoring, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností. Po kterém z těchto prvků je největší poptávka?

Všechny jsou si rovny. Networkingová setkání umožňují startupům zvýšit množství nových kontaktů v průmyslovém sektoru. Meet-upy s investory poskytují startupům kvalitativní zpětnou vazbu k zamýšleným inovacím a umožňují včas navázat vztah s investorskou komunitou v USA.  Profesionální prezenční dovednosti startupům umožní komunikovat jejich hodnotu potenciálním zákazníkům, partnerům a investorům, a to velmi efektivním způsobem. Porovnávají se i s jejich americkou konkurencí. Startupy toto vše potřebují.

Předpokládám, že vaše české aktivity mají co do činění s vaším projektem „Go Global, Silicon Valley”. Co je cílem tohoto programu? Jaké jsou jeho dosavadní výsledky a další plány?

Cílem programu je pomoci podnikatelům rozvinout své podnikatelské myšlení, hlouběji porozumět nejnovějším, nejlepším způsobům při vytváření a rozvoji firmy, získávání přístupu k zamýšleným lídrům, podporovatelům a zákazníkům v Silicon Valley a konečně i získat v Silicon Valley kapitál.

Dodám trochu statistiky. Od ledna 2011:

  • Víc než 300 absolventů našeho USMAC programu uspělo ve vytváření partnerství a obchodu s americkými zákazníky;
  • Víc než 200 absolventů založilo trvalou kancelář v Silicon Valley;
  • 84 absolventů získalo víc než 650 milionů USD v investičním kapitálu;
  • 9 absolventů získalo na fúzích a akvizicích víc než 700 milionů USD;
Jaké jsou vaše zkušenosti s českými podnikateli? Máte nějaké tipy, které byste rád sdílel s mladými vývojáři? Na co mají zapomenout a kde naopak přitlačit?
 
Zaznamenal jsem, že mladí podnikatelé jsou od přírody pozitivněji nastavení a více věří ve svou budoucnost. Věřím tomu, že by měli objevovat svět co nejdříve, a to jak v osobní, tak profesionální rovině. Ze startupové perspektivy by měli vidět Silicon Valley jako vysoce strategický výukový nástroj pro svůj úspěch, víc než jen dveře na americký trh. Silicon Valley je domovem víc než 500 inovačních kanceláří nadnárodních korporací, což je víc než kdekoliv jinde na světě. A právě proto mohou získat skutečnou představu globálního trhu napříč všemi sektory.
 
Proč by se měl český startup zapojit do vašeho inkubátoru?
 
Těch důvodů je několik: Bude se učit od dalších podnikatelů. Získá přístup k mentorům a poradcům, regionální investorské komunitě, bude sdílet právní, účetní a administrativní zdroje. Bude se účastnit networkingových akcí. Bude pracovat v moderním a vybaveném prostředí.
 
 
Rozhovor vyšel na webu Czechsturtups.org