facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory

Rozhovory

Změna hodnocení výzkumu, kterou letos schválila vláda, znamená zásadní zlom a posun. „Kafemlejnek ale ještě není mrtvý,“ upozorňuje místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Baran. Lituje toho, že se změnu nepodařilo prosadit aspoň o rok dříve.

3. 11. 2017

Jan Žižka

Jihomoravský kraj je prosperujícím regionem. Vysoké mzdy, dostatek pracovních míst i příležitosti k podnikání táhnou do regionu obyvatele z jiných krajů i ze zahraničí. Jedním z klíčových faktorů prosperity jsou místní vysoké školy, díky kterým je v Brně – navzdory demografickému vývoji – silná koncentrace mladých nadaných lidí. O významu univerzit a výzkumu v regionu jsme si povídali s novým ředitelem Jihomoravského inovačního centra (JIC) Petrem Chládkem.

31. 10. 2017

CTT MU

Grantová agentura ČR letos chystá nový program, který podpoří excelentní výzkum. O lákání výzkumníků ze zahraničí, úspěších mladých vědců a hodnocení vynikajících vědeckých výsledků mluvila redakce portálu Vědavýzkum.cz s Alicí Valkárovou, předsedkyní Grantové agentury ČR.

25. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Na začátku září byl Martin Duda spolu se Zdeňkem Kůsem a Jiřím Pleškem navržen Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace na člena Předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR). Tento návrh vláda schválila na svém zasedání 25. 9. 2017. Ptali jsme se ho nejen na působení TA ČR, ale i na jeho názor na podporu aplikovaného výzkumu v ČR.

2. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Se zakladatelem pracovního portálu ResearchJobs.cz Martinem Vítou jsme si povídali o pracovním trhu ve výzkumu a vývoji, jeho zkušenostech z prvního roku provozu i dalších plánech do budoucna.

5. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Letos vstupuje v platnost nová metodika hodnocení české vědy. Členka vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Jitka Moravcová mluvila s redakcí portálu Vědavýzkum.cz o důsledcích nového systému hodnocení, postavení vysokých škol i fungování RVVI.

30. 8. 2017

Vědavýzkum.cz

Britové do Spojených států vyslali více než deset lidí, kteří se věnují zprostředkování vědecko-výzkumné spolupráce. „Je empiricky prokázané, že rozvíjet kvalitu a kreativitu výzkumného prostředí můžete především díky mezinárodní spolupráci,“ říká dále v následujícím rozhovoru Luděk Moravec – vědecký diplomat, který nyní v Americe začíná hájit barvy České republiky a prosazovat českou vědu.

27. 7. 2017

Jan Žižka

To, co bylo dříve téměř nemyslitelné, se stává realitou – malé firmy se pouštějí do spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami. „Dnes je taková spolupráce už celkem běžnou záležitostí,“ říká v následujícím rozhovoru předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček.

11. 7. 2017

Jan Žižka

Izraelští vědci, kteří již měli možnost Česko osobně navštívit, jsou nadšeni z úrovně našich výzkumných institucí, Akademie věd a vysokých škol. Česká vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová v následujícím rozhovoru dále uvádí, že Izraelci vnímají jako velkou příležitost také možnosti spolupráce s našimi velkými výzkumnými infrastrukturami, jejichž vybavení je mnohdy unikátní i ve světovém měřítku.

16. 6. 2017

Jan Žižka

O prioritách výzkumu nemůže rozhodovat úředník od zeleného stolu, říká v následujícím rozhovoru vicepremiér Pavel Bělobrádek. „Proto jsme nastartovali debatu s jednotlivými průmyslovými sektory a dospěli jsme ke shodě na společných prioritách pro aplikovaný výzkum,“ dodává. Bylo nutné se přitom zaměřit také na širší potřeby celého národního hospodářství včetně průmyslu, školství a rozvoje lidských zdrojů.

31. 5. 2017

Jan Žižka