facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Libor Čapek: Univerzita Pardubice je multioborová a moderní instituce

6. 2. 2022
Libor Čapek: Univerzita Pardubice je multioborová a moderní instituce

Libor Čapek, absolvent Univerzity Pardubice, vědec a milovník turistiky se postavil do čela pardubické vysoké školy od února 2022. Jaké jsou jeho plány v postu rektora?

capek 175003 176826

Co se vám vybaví, jaký máte pocit, kdykoliv slyšíte „Univerzita Pardubice“?

Srdeční záležitost. Cítím vděčnost za to, že je to moje alma mater, a hrdost, že zde mohu pracovat. Vidím studenty, kteří budou úspěšní v profesním i v osobním životě. Univerzitu Pardubice vnímám jako multioborovou univerzitu.

Jste skvělý vědec, lídr excelentního týmu a navíc pedagog. Nyní budete rektor, což je zcela odlišná práce. Jak plánujete sladit tyto role?

V současné době již nestačí být jen vědcem nebo pedagogem. Každý, kdo je řešitelem projektu, musí být zároveň dobrým manažerem a musí umět jednat s lidmi. V tomto směru se domnívám, že mohu na pozici rektora Univerzity Pardubice uplatnit své dlouholeté zkušenosti s vedením projektů realizovaných ve spolupráci více vysokých škol nebo partnerů z průmyslu.

Skloubit pozici rektora s mojí aktuální vzdělávací a vědeckou prací je samozřejmě prakticky nemožné. Vědecko-výzkumná činnost není jen o mně, ale o celém týmu. Je přirozené, že celou řadu aktivit převezmou mladší kolegové, se kterými již delší dobu spolupracuji. Pevně věřím, že mé rady a podněty budou pro skupinu i nadále přínosné. Na druhou stranu počítám s tím, že budu stále, i když v menší míře přednášet.

Pozice rektora Univerzity Pardubice je pro mě velká výzva a velký závazek. Být rektorem této univerzity bude zcela prioritní. Chtěl bych, aby po uplynutí mého funkčního období byl za mnou i mým týmem vidět zřetelný výsledek práce. Takový výsledek, který bude akademická obec hodnotit pozitivně.

Na co se jako rektor chcete především soustředit?

Univerzita Pardubice se musí opírat o jasně definovaný a trvale udržitelný mix vzdělávací a vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti. Chtěl bych podpořit synergie v rámci činnosti našich sedmi fakult.

V první fázi se zaměřím na diskuzi, která povede ke zvýšení atraktivity nabízených studijních programů a bude se týkat potenciálu přípravy nových studijních programů. V následujícím období budeme mít prostor pro přípravu profesních studijních programů. Velký prostor vidím také v přípravě multioborových studijních programů, které znamenají spolupráci více fakult.

V oblasti vědy a výzkumu bych chtěl klást důraz na tvorbu větších týmů, schopných konkurence nejen v českém, ale i v mezinárodním prostředí. Dnešní velmi turbulentní doba zvýšila nezbytnost digitalizace a automatizace služeb a procesů. Chtěl bych se zaměřit na to, abychom této příležitosti využili a snížili administrativní zátěž vyvíjenou na pracovníky univerzity. Byl bych také moc rád, kdyby moderní zázemí univerzity a náš kampus poskytovaly dál prostor pro studentské i univerzitní akce a na naši vysokou školu pravidelně mířili v rámci popularizačních akcí žáci i veřejnost.

Vidíte prostor pro další posun Univerzity Pardubice v řádu let?

Ano. Prostor pro neustálé zlepšování se vidím. Ostatně, pokud bych neviděl, pak bych ani nemohl být rektorem. Stejně jako se absolvent naší univerzity stále a dál vzdělává ve svém oboru, také naše univerzita se musí neustále vyvíjet, modernizovat a přinášet nové trendy. Aby byla atraktivní pro studenty a zaměstnance.

Jaká by podle vás měla být Univerzita Pardubice budoucnosti?

Univerzita Pardubice by měla už trvale patřit mezi deset nejvýznamnějších univerzit v České republice. Univerzitu Pardubice si představuji jako moderní instituci, která vytváří kvalitní prostor a takové zázemí, aby studenti byli hrdí na to, že u nás studují, a zaměstnanci, že pracují právě na této univerzitě.

Jaké místo v Pardubicích máte rád a proč?

V okolí Pardubic je pro mě oblíbeným místem Kunětická hora. Je to zajímavé místo a především je to od Pardubic nejbližší hora. Mám totiž rád hory, turistiku a s rodinou podnikáme výlety do vzdálenějších míst klidně i na jediný den. V poslední době se nám začalo velmi líbit v Krkonoších, zejména v okolí Špindlerova Mlýna a Harrachova.

 

Zdroj: Univerzita Pardubice

redakčně upraveno 


Libor Čapek 

Prorektor pro vědu a rozvoj a vedoucí Katedry fyzikální chemie na Fakultě chemicko-technologické získal inženýrský titul v roce 1998. Bylo to v oboru Fyzikální chemie právě na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Disertační práci řešil v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR. V roce 2004 ji obhájil na Univerzitě Pardubice v oboru Fyzikální chemie s názvem „Struktura Co center v zeolitech beta. Selektivní katalytická redukce NO propanem na Co-zeolitech v přítomnosti vodní páry“. Za vynikající studijní výsledky v doktorském studijním programu získal Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Za osudové považuje své doktorské studium ve vědecké skupině paní Dr. Blanky Wichterlové, kde měl mimo jiné možnost podílet se na výzkumu katalyzátorů pro dopravní prostředky. V roce 2009 se stal docentem a v roce 2017 profesorem v oboru Fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice.

Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy. Od roku 2007 se podílel na řešení významných projektů, zastával funkci předsedy Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické, působí ve vědeckých radách vysokých škol nebo v Národním akreditačním úřadu. V letech 2019−2020 byl proděkanem pro vědu a v roce 2020 se stal prorektorem pro vědu a rozvoj. V listopadu 2021 byl zvolen kandidátem na rektora Univerzity Pardubice.