facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vojtěch Nosek & Vojtěch Kadlec: Budujeme one-stop shop pro spolupráci výzkumné sféry a průmyslu

19. 11. 2019
Vojtěch Nosek & Vojtěch Kadlec: Budujeme one-stop shop pro spolupráci výzkumné sféry a průmyslu

V oblasti transferu znalostí se pohybují již řadu let. Díky umělé inteligenci a zpracování velkého množství dat se snaží vzájemnou spolupráci mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou zlepšit. Jejich snahou je, aby se všichni mohli věnovat obsahu a neřešili věci, které je možné vyřešit automaticky.

vojtexck

Jak vnímáte spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou? Co se v této oblasti za posledních deset let změnilo?

Vojtěch Nosek: Funguje zde mnohem větší vůle ke spolupráci ze strany soukromého sektoru. Firmy vnímají výzkum jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti. V posledních letech pozoruji zvyšující se zájem o spolupráci s univerzitami. Co se naopak do teď nezměnilo, jsou stále přetrvávající nedostatky ve schopnosti komunikovat a najít společné řešení. Základní problém je, že spolupracovat s vysokou školou či nějakou jinou výzkumnou organizací je pokaždé jiné, protože tyto instituce jsou velmi odlišné. Každá komunikuje jinak. Pro člověka ze soukromého sektoru je extrémně náročné komunikovat pokaždé jinak, podle jiných pravidel, v jiném systému – to je zásadní překážka.

Vidíte v rámci spolupráce nějaké oborové trendy?

Vojtěch Nosek: Jsou obory, kde pozoruji, že se spolupráci vůbec nedaří – například stavebnictví, které je velmi rigidní. Něco jiného jsou třeba IT obory a obory související s digitalizací a automatizací, které jsou momentálně takzvaně „in“. Dobře na tom jsou i obory typické pro Čechy jako auta a materiálové vědy obecně.

Vojtěch Kadlec: Každá strana má od spolupráce jiná očekávání, často si to ale ani neřeknou. Firma by asi chtěla dostat něco, co dneska nemá – nějakou expertízu, nové technologie nebo třeba i užší vazbu na lidské zdroje do budoucna. Pro vědce je hlavní doručit klientovi technologickou inovaci a zafinancovat si vlastní výzkum z veřejných zdrojů. Často právě tato různá očekávání vedou k negativním zkušenostem.

Jaké jsou hlavní zdroje motivace?

Vojtěch Nosek: Překvapilo nás, že se často řeší motivace vědců penězi, přitom pro ně by mělo být nejdůležitější ověření a využití té věci v praxi. S tím se dá dobře pracovat – pro vědce je toto důležité, pro firmu jsou to peníze a produkt.

Vidíte zásadní rozdíl mezi vysokými školami a institucemi více zaměřenými na základní výzkum?

Vojtěch Nosek: Pro mě je ta typologie trochu jiná. Na jedné straně vidím tradiční organizace, které mají silnou historii a značku. A pak menší, mladé organizace nebo ty historicky orientované na spolupráci s byznysem. Menší či mladší organizace jsou často v periferii, tak jsou často otevřenější, flexibilnější a více prahnou po spolupráci. Cítím, že když hledáme pro firmu lidi nebo technologie, tak je cítit právě takový přístup.

Vojtěch Kadlec: Je to pravda, lépe se nám spolupracuje s těmi, kteří o spolupráci mají skutečný zájem než s těmi, kteří „jsou nejlepší“. Na první pohled se může zdát, že bychom měli domlouvat spolupráci s těmi, kteří dělají aplikovaný výzkum. Ale mnohdy i vědec, který se zaměřuje na základní výzkum, může firmě hodně pomoci. Vždycky nejde o to vzít nějakou technologii, kterou má připravenou a aplikovat ji. Vědec, který se zaměřuje na základní výzkum, může firmě pomoci vyřešit nějaký problém díky svým dovednostem. Často je to právě o znalostech v konkrétním oboru, což se v technologickém transferu moc neřeší. Univerzity se snaží komercializovat něco hotového, ale už neumí prodat ty dovednosti a znalosti, které mají odborníci.

Který z modulů spolupráce vidíte jako nejrozšířenější a který vám připadá nejúčinnější?

Vojtěch Kadlec: Je to firma od firmy. Někdy hledá konkrétní technologii, specialistu, který vyřeší konkrétní problém, někdy hledá strategickou spolupráci, takže to nelze úplně říct. Komercializace duševního vlastnictví je nejtěžší v tom, že málokdy se to, co někdo třeba na univerzitě vytvoří, přesně v tom stavu také využije. Přijde mi, že někdy se na to dává zbytečný důraz.

Jste v roli prostředníka technologického transferu. Co pro to děláte?

Vojtěch Nosek: Do budoucna je nejdůležitější ty věci nějak automatizovat, standardizovat. Nemáme čas všechno řešit konzultačně, takže máme i vlastní produkty, které nám pomáhají mít ve věcech pořádek. A nejen nám, ale i klientům, tedy firmám, školám a investorům. Teď máme připravenu například platformu experts.ai

Jak přesně to funguje? Když se zaměříme konkrétně na vědce, tak co on sám může udělat?

Vojtěch Kadlec: Naše platforma je přístupná všem zmíněným skupinám. Vědec se do ní může zdarma přihlásit, měl by tam již mít svůj předpřipravený profil, protože získáváme data z nejrůznějších veřejných zdrojů a databází. Může si svůj profil ověřit, zlepšit a propagovat se u potenciálních průmyslových partnerů. Dnes už máme soukromé firmy, které tento produkt využívají. I my, když děláme scouting pro firmy, tak vyhledáváme mimo jiné i v této platformě.

Kde byste chtěli být s vaším novým produktem například za rok?

Vojtěch Nosek: Máme velmi dobře pokrytá česká data, i když stále řešíme zlepšování kvality. Máme pokrytá i slovenská a polská data. Nutno podotknout, že samozřejmě záleží na kvalitě datových vstupů v jednotlivých zemích. My budeme spokojeni, když za rok budou dobře zpracována česká, polská a slovenská data s tím, že naše ambice nekončí střední a východní Evropou, ale rádi bychom z toho postupně měli globální produkt.

Ve vaší databázi je tedy seznam expertů, lidí, kteří jsou vědečtí pracovníci napříč všemi výzkumnými organizacemi. Je to zajímavé i pro výzkumné organizace? Pomůže jim to v něčem?

Vojtěch Nosek: Jeden z našich hlavních principů, proč vlastně ten transfer děláme automatizovaně a pomocí digitálního nástroje, je transparentnost. Výzkumná organizace se do toho projektu může také zapojit, může sledovat a mapovat veškeré své experty, výsledky a komercializační projekty, které s námi také může řešit. Získá tak mnohem spolehlivější a více transparentní pohled na spolupráci vědců a jejich výkonnost směrem ke komercializaci.

Vojtěch Kadlec: Transparentnost a standardizace jsou velká témata. Souvisí to hodně s tím, že každá výzkumná organizace komunikuje jinak, má jiné principy, jinou strukturu a jiné fungování. Všechno je komplikované a rozházené na různých místech. My vlastně chceme vybudovat takový one-stop shop pro spolupráci výzkumné sféry a průmyslu. To je naše vize, k níž mají sloužit všechny části, které už tam jsou nebo je připravujeme.

Pár podobných pokusů již v minulosti bylo. Byly ale vždy odkázány na dobrovolný vstup organizací a průmyslu a většinou skončily pro jejich nezájem. Hlavní odlišností vašeho produktu je tedy prvek automatického plnění, aby byla databáze stále živá, aktualizovaná a nezávislá na vstupech institucí?

Vojtěch Nosek: Ano, to je důležité. My nenabízíme pouze nástroj, náš produkt jsou i data, což je nejsilnější součást celého systému. S daty pracujeme efektivně, máme nástroje pro slučování profilů či vyhledávání expertů. Zároveň také ručně čistíme spoustu profilů od neaktuálních dat.

Vojtěch Kadlec: Jednou z přirozených vlastností člověka je lenost něco kamkoliv vyplňovat. Byrokracie je stále v našem prostoru tradiční a než aby se redukovala, tak roste. Tímto se snažíme, aby nikdo nic vyplňovat nemusel. Kdo chce, tak si samozřejmě svůj profil zlepšit může, ale chceme, aby se všichni mohli věnovat obsahu a neřešili věci, které jde vyřešit automaticky.

 

Za portál Vědavýzkum.cz se ptal Aleš Vlk.


nosekVojtěch Nosek

Vojtěch Nosek je spoluzakladatel a CEO společnosti UNICO.AI, která pomáhá efektivněji propojovat univerzity, firmy a investory. Při studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se věnoval zejména oblasti kvantitativních metod v geografii, kde získal titul PhD. Před založením UNICO.AI působil jako manažer transferu technologií na Českém vysokém učení technickém v Praze. Vedl kolaborativní projekt v oblasti medicínského výzkumu o 17 partnerech z 12 zemí světa (7. rámcový program). Z pozice projektového manažera vedl startup projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov za cca 700 mil. Kč, který dnes úspěšně funguje. Je akreditovaným členem European Knowledge & Technology Transfer Society. Nyní se věnuje zejména projektům, na kterých UNICO.AI spolupracuje se Světovou bankou a spolu s ostatními pracuje na vývoji nástroje Experts.AI a dalších produktů.

kadlecVojtěch Kadlec

Vojtěch Kadlec, spoluzakladatel a CBO UNICO.AI se věnuje transferu technologií již od studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Své první pracovní zkušenosti sbíral ve společnosti BermanGroup. Spolupracoval na projektech v oblasti inovací a podpory konkurenceschopnosti, např. projekt INKA – Mapování inovačních kapacit České republiky financovaný Technologickou agenturou České republiky. Před založením UNICO.AI působil jako technologický skaut na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy a později jako specialista transferu technologií na Českém vysokém učení technickém v Praze. V oblasti transferu technologií se podílel na licencování technologií v řádech milionů korun a byl u vzniku tří technologických start-upů založených na technologiích akademického výzkumu a vývoje.

Experts.ai

Experts.ai nabízí jednoduchý a zároveň transparentní přehled expertízy v oblasti výzkumu a vývoje. V rámci Experts.ai je možné vyhledávat nejvhodnější experty v oblasti výzkumu a vývoje pro nové inovace a zároveň spravovat portfolio expertů, expertízy a výsledky výzkumu.