facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Rozhovory a profily

Rozhovory a profily

Synergie Horizontu 2020 / Horizontu Evropa s Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF), Fondy EU a národními programy z pohledu poskytovatele a z pohledu příjemce: V čem se tyto pohledy liší a co jsou pro každého z nich priority? Na to a mnohem více se ptal časopis ECHO Táni Hálové Perglové z Technologické agentury ČR a Ondřeje Hradila z Masarykovy univerzity.

24. 11. 2021

Technologické centrum AV ČR

Hledej, pochybuj a miluj! - Tak zní profesní i osobní motto profesora Vladimíra Komárka, významného dětského neurologa a oblíbeného pedagoga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na fakultu – tehdy dětského lékařství – nastoupil v roce 1967, v lednu 2022 tam završí druhé děkanské období.

19. 11. 2021

Univerzita Karlova

Podporu spin-off společností a koordinaci v rámci nově založené platformy zajišťuje univerzitní Centrum pro transfer technologií. Jeho ředitelka Eva Janouškovcová chce jejím prostřednictvím posílit využití podnikatelského potenciálu, který nabízí akademický výzkum Masarykovy univerzity.

17. 11. 2021

Masarykova univerzita

S Magdalenou, která na Masarykovu univerzitu přišla ze Slovenské akadémie vied, mluvil Magazín M. Řeč byla o dosavadních výsledcích jejího projektu, atmosféře výzkumného prostředí na Masarykově univerzitě a v České republice, o tématech jejího dalšího výzkumu i o tom, proč se prozatím nechystá vrátit do své polské vlasti.

10. 11. 2021

Masarykova univerzita

Doktorka Diana Apetauerová vystudovala Lékařskou fakultu UK v Plzni, poté zamířila na stáž do Bostonu, kde nakonec i zůstala. Nyní vede kliniku extrapyramidových onemocnění na Lahey Hospital, spjaté s Harvardem, kde se zabývá neurodegenerativními onemocněními, jako je Parkinsonova choroba. Ačkoliv působí v USA, s Univerzitou Karlovou je stále v kontaktu.

7. 11. 2021

Univerzita Karlova

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ vyvíjí softwarové nástroje pro analýzu jazyka, které poskytuje jak vědcům, tak i veřejnosti. Pro její práci je klíčová spolupráce se zahraničím, stejně tak i s dalšími deseti partnery v Česku. V rámci našeho seriálu věnovaného výzkumným infrastrukturám zodpoví klíčové otázky o LINDAT/CLARIAH-CZ její koordinátor Jan Hajič.

5. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

O přípravě projektových návrhů a možnostech, jak přilákat talentované postdoky do České republiky, hovořil časopis ECHO s Jakubem Zemanem, který působí od roku 2011 na Masarykově univerzitě (MU) v oblasti podpory přípravy mezinárodních projektů. Díky projektu IMPROVE přešel z CEITEC MU do grantového oddělení Odboru výzkumu Rektorátu MU.

4. 11. 2021

Technologické centrum AV ČR

S Jiřím Remrem, ředitelem soukromé výzkumné organizace INESAN, jsme si povídali nejen o fungování INESANu, ale také o transferu, spolupráci společenských a takzvaných tvrdých oborů nebo o celkovém postavení společenských věd v českém prostředí.

1. 11. 2021

Vědavýzkum.cz

„Je to jedna z mých největších profesních radostí,“ říká profesor Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR a někdejší rektor Jihočeské univerzity, o setkáních s úspěšnými absolventy doktorského studia. Jak motivovat studenty, aby dokončili studia? Co mohou udělat školy? A nemáme příliš doktorských studijních programů? O tom všem v rozhovoru pro Žurnál Online.

27. 10. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci

Jaká je situace českých sociálních a humanitních věd a jakým překážkám vědci a vědkyně v těchto oborech čelí? A jaké důsledky pro vědecké poznání má převaha účelového financování? Na tyto otázky odpovídala Nina Fárová ze Sociologického ústavu AV ČR.

25. 10. 2021

Vědavýzkum.cz