facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Nahoru

Zákony a podzákonné předpisy

Změna zákona o rozpočtových pravidlech č. 128/2016 Sb.
Zákon o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb.
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Sněmovní tisk 983/0, část č. 1/4 Novela z. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poslance Pavla Bělobrádka
Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Důvodová zpráva k návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Metodika hodnocení výzkumných organizací 2017+
 
 
Powered by Phoca Download