facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Americká společnost koupila od Univerzity Karlovy vynález nových látek proti tuberkulóze

14. 12. 2018
Americká společnost koupila od Univerzity Karlovy vynález nových látek proti tuberkulóze

Dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s. r. o. se podařilo úspěšně prodat americké společnosti Svenox Pharmaceuticals LLC vynález, který pochází z kolektivu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

technologie Svenox 2

Americká společnost Svenox Pharmaceuticals LLC, která má své kořeny v České republice, koupila od Univerzity Karlovy zastoupené její 100% vlastněnou dceřinou společností Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) vynález, pocházející z kolektivu pana profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF UK). Tento vynález se týká nového typu látek, které by mohly být využitelné v léčbě tuberkulózy.

„Jsme velmi rádi, že firma Svenox Pharmaceuticals LLC projevila zájem o výsledky našeho výzkumu na poli antituberkuloticky působících látek a prostřednictvím CUIP jsme s touto firmou mohli uzavřít oboustranně výhodnou smlouvu. Doufáme, že výsledky výzkumu prováděného na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové přispějí k boji s touto ve světě stále velmi rozšířenou infekční chorobou,“ uvedl k úspěšnému transferu vedoucí výzkumného týmu Alexandr Hrabálek.

Společnost Svenox Pharmaceuticals LLC se v rámci koupě vynálezu zavázala k zajištění potřebného a finančně i časově náročného vývoje finálního léčiva a v případě pozitivních výsledků k jeho následnému využití. Případná dostupnost vyvinutého léčiva by měla být nejenom ve Spojených státech amerických, ale také v řadě států Evropské unie, Indii nebo Jihoafrické republice. Univerzita Karlova v zastoupení CUIP a tedy i čeští vědci budou mít také v případě úspěchu léčiva finanční podíl na jeho výnosech.

technologie Svenox 1

Uzavřená spolupráce těší obě strany. Podle Richarda Weinberga ze Svenox Pharmaceuticals koupě patentu firmě otevřela cestu podílet se na zajímavém výzkumu s velkým potenciálem pro účinnější a bezpečnější formu léčby této choroby. „I do budoucna plánujeme pokračovat v úzké spolupráci jak s CUIP, tak s Univerzitou na vývoji dalších nadějných léčiv,” dodal Weinberg. Také ředitel CUIP Otomar Sláma je rád, že se tohoto výsledku podařilo ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy dosáhnout velmi efektivně a věří, že rozdělení činností mezi CPPT UK a CUIP splňuje počáteční očekávání, s nímž byla společnost založena.

„Na tomto příkladu jde velmi jasně vidět, že je pro UK potřebné založení takovéto společnosti,” okomentoval první úspěch CUIP také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Ani já jsem nečekal, že už za několik měsíců budeme uzavírat první smlouvu,” dodal Zima. Předpokládaný termín prodeje prvního případu CUIP byl totiž původně plánován nejdříve na polovinu roku 2019.

editel Otomar Sláma 2

ředitel CUIP Otomar Sláma

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností Univerzity Karlovy, která byla založena  v červnu tohoto roku. Na její činnost dohlíží dozorčí rada jmenovaná rektorem. Úkolem CUIP je především rozšířit a zefektivnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem a transferu znalostí. Očekávaným dlouhodobým přínosem je zvýšený počet objevů a vynálezů UK, které naleznou praktické uplatnění, a zároveň rostoucí zájem externích partnerů o spolupráci s UK prostřednictvím CUIP.

CUIP vzešlo z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK), jejímž je partnerem. CPPT UK bylo založeno v roce 2007 a za jeho významného přičinění vzniklo mnoho vědeckých projektů. CUIP pomáhá ulehčit CPPT UK poslední fázi komercializace s firmami, které mají o výsledky z UK velký zájem, jelikož CPPT jako součást UK nemá možnost jednat tak dynamicky, jak v dnešní době vyžadují firmy.

Zdroj: Univerzita Karlova