facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

AV ČR vydává novou brožuru s nabídkou v oblasti transferu znalostí a technologií

29. 11. 2022
AV ČR vydává novou brožuru s nabídkou v oblasti transferu znalostí a technologií

Druhé vydání brožury „Technologie, laboratoře, přístroje“ představuje rozšířený výběr inovativních technologií pro transfer a nabízí i využití unikátních akademických laboratoří a zařízení. Novinka navazuje na výstupy Portálu transferu AV ČR a jeho databáze technologií a přístrojů. Detail nabídek pak přinášejí přehledně strukturované produktové listy obsahující i kontakty na vědecké týmy.

Co zde najdete?

Krátce –⁠ nabídky ze všech tří vědních oblastí. A namátkou – od nového katalyzátoru umožňujícího efektivní proměnu odpadního metanu na průmyslově využitelný metanol. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR zde nabízí licencování a společný vývoj s výrobci katalyzátorů a specialisty na škálování a komercializaci petrochemických technologií.

Až po klimatický větrný tunel s řízenou rychlostí větru a řízenými teplotními podmínkami. Ten je uzpůsoben pro modelování synergického působení povětrnostních vlivů na historické i moderní stavební konstrukce a prvky. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR poskytuje možnost využít tunel i externím subjektům –⁠ včetně odborného poradenství.

„V online databázi znalostí a přístrojů na Portálu transferu AV ČR nyní najdete 69 nabídek připravených pro partnery z řad průmyslových podniků, finančních investorů i veřejného sektoru. Těší nás, že do ní každý měsíc přibývají další. Produktové listy jednotlivých technologií jsou určené pro zájemce z průmyslu a dalších odvětví a jako takové se v online formě skvěle osvědčily. Nová aktualizovaná brožura by tak měla pomoci s dalším šířením povědomí o možnostech, které vědecká pracoviště nabízejí,“ doplňuje Radka Šmídová, manažerka marketingu z CeTTAV.

Přenos má přednost

Centrum přichází s dalším střípkem do mozaiky s názvem transfer. K dispozici bude nové vydání nabídkové brožury i účastníkům akademického sněmu, nejvyššího orgánu Akademie věd ČR. Vedení největší tuzemské vědecké instituce považuje přenos vědeckých poznatků do praxe za jednu ze svých hlavních priorit. Díky tomu připravuje Centrum transferu technologií AV ČR nové služby zaměřené na rozšíření podpory transferových aktivit, a to jak v rámci pracovišť a ústavů AV ČR, tak na vytvoření silných vazeb s obchodními partnery.

Technologie laboratoře obr.1

 

Zdroj: Akademie věd ČR