facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC podepsal prodloužení smlouvy o spolupráci s japonskou firmou Rigaku

13. 12. 2019
CEITEC podepsal prodloužení smlouvy o spolupráci s japonskou firmou Rigaku

Mezinárodní spolupráce, kterou dlouhodobě udržuje výzkumná skupina Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky z CEITEC VUT s firmou Rigaku vyústila k podepsání dohody o prodloužení spolupráce. Rigaku je globálním výrobcem a distributorem vědeckých, analytických a průmyslových přístrojů využívajících rentgenové technologie.

Díky spolupráci s touto firmou vycestovalo už dříve na stáž do Japonska několik studentů z CEITEC, aby se přímo zapojili do výzkumu a vývoje nového rentgenového tomografu a zobrazovacího softwaru v Rigaku.

rigakuLadislav Pína (Rigaku Innovative Technologies Europe), Richard Schneider (CzechInvest Tokio), Stanislav Beneš (Ambasáda České republiky v Tokiu) a Jozef Kaiser (CEITEC VUT) u příležitosti podepsání memoranda japonskou společnost Rigaku.

Dohodu o spolupráci podepsal přímo v Tokiu v zastoupení Radimíra Vrby, ředitele CEITEC VUT v Brně, vedoucí výzkumné skupiny Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky Jozef Kaiser. Za Rigaku v přítomnosti ředitele korporace Hikaru Šimura dohodu podepisoval Kazuhiko Omote, vedoucí rentgenové laboratoře a jednatel firmy Rigaku Innovative Technologies Europe Ladislav Pína. Slavnostního podpisového aktu se účastnili i Stanislav Beneš, vedoucí Ekonomické sekce Velvyslanectví České republiky v Tokiu, a Richard Schneider, vedoucí kanceláře CzechInvest v Tokiu.

Obě strany se shodly na vzájemné podpoře v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovacích a analytických nedestruktivních metod pro počítačovou rentgenovou tomografii, a to jak pro základní výzkum, tak i pro vybrané průmyslové aplikace. Konkrétnější spolupráce se promítne do výměny vědeckých a technických pracovníků nebo například do společné organizace a účasti na vědeckých konferencích, workshopech či veletrzích. Součástí dohody je také zprostředkování přístupu k naměřeným technickým datům nebo příslib školení a vzdělávání vědeckých pracovníků pro zvýšení jejich kompetence.

„Významným milníkem spolupráce CEITEC VUT a Rigaku byl rok 2014, kdy si japonští experti vybrali CEITEC pro vůbec první zahraniční instalaci unikátního rentgenového počítačového nanotomografu. Od té doby spolupráci systematicky prohlubujeme a rozšiřujeme a to tak, abychom dlouhodobě udržovali její oboustrannou výhodnost. Tato spolupráce dává unikátní možnost našim studentům nejenom k tomu, aby poznávali firemní kulturu v korporaci Rigaku, která jednoznačně patří ke světové špičce ve svém oboru, ale navíc umožňuje, aby se podíleli na vědecké a vývojové práci spojené s aplikacemi, které mají reálnou šanci k celosvětovému uplatnění v novém komerčním přistroji blízké budoucnosti,“ hodnotí spolupráci Jozef Kaiser, který se se svou skupinou řadí mezi špičku ve svém oboru.

 

Zdroj: CEITEC