facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC podporuje své vědce v komercializaci výzkumných výsledků

6. 7. 2020
CEITEC podporuje své vědce v komercializaci výzkumných výsledků

Na CEITEC VUT každoročně vzniknou desítky nových poznatků a výsledků výzkumné činnosti. Interní soutěž Innovation Entrepreneurship Award má za cíl tyto projekty s potenciálně zásadním dopadem na praxi a předpokladem uplatnění v průmyslu identifikovat a podpořit. 

V rámci historicky prvního ročníku soutěže byly oceněny dva projekty, které dostanou finanční podporu na snížení nákladů při uvedení inovací do praxe, umožnění rozjezdu nové firmy start-up či spin-off nebo odborné konzultace.

Zatím jedinou, nicméně velmi úspěšnou spin-off firmou, která na CEITEC VUT vznikla, je společnost NenoVision. Ta vyvinula unikátně přesný mikroskop kombinující klasický dvourozměrný obraz z elektronového mikroskopu a trojrozměrný obraz z mikroskopu atomárních sil.

CEITEC

„Snahou vedení CEITEC VUT je podpořit vědce právě v jejich možné podnikatelské činnosti. A také poskytnout jimt síť existujících kontaktů, předat zkušenosti a umožnit využití bezprostřední blízkosti českých i zahraničních společností v Technologickém parku, který platí za oceňovaný podnikatelský inkubátor,“ uvedl Vojtěch Helikar, manažer CEITEC pro rozvoj spolupráce s průmyslem.

V rámci historicky prvního ročníku Innovation Entrepreneurship Award hodnotila komise celkem čtyři projekty, přičemž se rozhodla finančně podpořit dva z nich. Prvním projektem je unikátní motorizovaný manipulátor pro rentgenovou počítačovou tomografii speciálně navržený pro analýzy průmyslových dílů. O zařízení „XY Translation Stage“ Tomáše Zikmunda by měli mít zájem výzkumné instituce či průmyslové firmy, které využívají vlastní CT systémy pro nedestruktivní testování. „Manipulátor díky inovativnímu pojetí konstrukce a ovládání urychluje a zpřesňuje proces CT měření a je schopen ušetřit až 1 hodinu práce v jednosměnném provozu.“, popisuje Tomáš Zikmund z výzkumné skupiny Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky.

Projekt výzkumné skupiny Pokročilých keramických materiálů bude hledat své zákazníky v obranném průmyslu. Jedná se o metodu přípravy keramicko-kovového kompozitního pancíře. Výzkumný tým zabývající se balisticky odolnými materiály již dlouhodobě spolupracuje s firmami v daném oboru jako je Excalibur Army, CoorsTek, Bodges nebo například Prototypa a provádí balistické testy právě tohoto nového a patentově chráněného materiálu.

„Ve srovnání s přídavnými pancíři dostupnými na trhu naše řešení neobsahuje žádná lepidla nebo polymerní vlákna a jeho největší předností je neomezená životnost. Nespornou výhodou je také široké rozmezí teplot, ve kterých je možné daný materiál použít. Vojenská vozidla chráněna tímto pancířem tak mohou být nasazena jak v subarktických tak v pouštních oblastech, " shrnuje nejvýznamnější přínos nového pancíře Martin Kachlík, zástupce druhého oceněného projektu.

„Předáním ocenění a symbolického šeku Tomáši Zikmundovi a Martinu Kachlíkovi bylo ukončeno úvodní kolo soutěže Innovation Entrepreneurship Award 2020. Současně se jedná o začátek období, kdy CEITEC VUT začíná podporovat vědecké pracovníky, kteří mají snahu uvést do praxe inovace, které při svém bádání vynalezli. Věřím, že tyto dva projekty navážou na úspěch společnosti NenoVision,“ shrnuje první ročník soutěže Radimír Vrba, ředitel výzkumného centra CEITEC VUT.

 

Autorka: Kateřina Vlková

Zdroj: CEITEC