facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Centrum pokročilých technologií UHK vyvíjí nový radarový systém

18. 4. 2019
Centrum pokročilých technologií UHK vyvíjí nový radarový systém

Vědci z Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové získali ve spolupráci se společností RETIA, a. s., finanční podporu programu OP PIK ITI Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace v kategorii Podnikání a inovace. V projektu za téměř 35 milionů korun budou společně vyvíjet radarový systém pro detekci pozemních a nízkoletících vzdušných cílů.

Snahou je vyvinout systém uplatnitelný v obraně objektů a pro vojenské využití, který bude zaměřen např. na přesnější identifikaci dronů či letadel. Využít k tomu chtějí mnohovrstvé konvoluční neuronové sítě, jež jsou určeny pro rozpoznání objektů na základě senzorických dat. „Úkolem týmu CPT v tomto projektu je vytvořit software využívající metody umělé inteligence - strojového učení a pokročilých statistických metod pro klasifikaci letících cílů,“ říká Richard Cimler, vedoucí Centra pokročilých technologií PřF UHK.
c52b380adc2421f6bf7265b995b8957a0d6669cd 1024 768 286 138 1674 1179

budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

Takto nově vyvinutý radarový subsystém a vyhodnocovací pracoviště by mělo poskytovat rychlejší a přesnější klasifikaci letících cílů. Díky svému unikátnímu řešení a modulárnímu konceptu bude systém využitelný v produktech radarové a bezpečnostní techniky, u které se v dohledné době předpokládá velký tržní potenciál, protože s rozšířením používání právě například dronů dochází ke zvýšené poptávce po systémech detekce, sledování a klasifikace pozemních a malých, pomalých a nízkoletících vzdušných cílů a Richard Cimler dále dodává: „Vizí našeho centra je spojovat experty z různých oborů a podílet se na řešení inovativních výzkumných a vývojových projektů hlavně v oblasti aplikovaného výzkumu, jako je právě tento, který by měl být, doufejme, velice brzy, v horizontu dvou let, uveden do provozu.“

Spolu s kolegy z Centra pokročilých technologií se v současné době věnuje zejména moderním senzorickým technologiím a klasifikaci dat. Zaměřují se především na tvorbu chytrých algoritmů nad různými daty a vývoj senzorických řešení pro měření vitálních funkcí lidí i zvířat. Obrana a vojenství je tak pro ně dalším zajímavým odvětvím, kde mohou uplatnit své znalosti v této oblasti.

„Spolupráce s firmou RETIA trvá již několik let, začala v dobách, kdy moji dva diplomanti psali téma spojené s využitím počítačových simulací ve vojenství. S potěšením mohu říct, že výsledky jejich práce pak vedly k tomu, že je oba firma zaměstnala ještě před dokončením studia a my jsme tak získali zajímavého partnera pro náš výzkum, který teď vyvrcholil prvním takto rozsáhlým projektem,“ uzavírá Richard Cimler.

 

Autorka: Kristýna Vávrová

Zdroj: Univerzita Hradec Králové