facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference propojila transferáře a vědce napříč kontinenty

19. 12. 2020
Konference propojila transferáře a vědce napříč kontinenty

Nedávano proběhla on-line konference, která nahradila osobní setkání transferářů a vědců z Akademie věd ČR a Národní rady pro vědecký a technický výzkum CONICET v Argentině.

fernando tavora jN8wERXCnkE unsplash

Během dvou a půl hodinového spojení na vzdálenost 11 805 km si téměř 70 účastníků poslechlo informace o systému transferu znalostí a dozvědělo se o příležitostech pro výzkumnou spolupráci na tématech, která jsou oběma zemím blízká. Mezi účastníky byl kromě jiných i jeho excelence velvyslanec Robert Alejandro Salafia z argentinské ambasády v Praze a ekonomický diplomat Radek Hovorka z české ambasády v Buenos Aires. Nechyběli ani zástupci ministerstev obou zemí.

CONICET sdružuje přes 330 institucí

V první polovině setkání se představila Argentinská výzkumná společnost CONICET, která sdružuje přes 330 výzkumných institucí napříč celou zemí. Výzkumu ve všech oblastech vědy se věnuje více než 26 000 vědců. Může tak velmi efektivně reagovat na potřeby jednotlivých regionů. Výzkumné aktivity dělí do tří praktických oblastí:

  • strojírenství, energetika a životní prostředí;
  • technologie pro udržitelný rozvoj
  • agro-průmysl a biotechnologie.

Y-TEC, nejvýznamnější výzkumnou a vývojovou organizaci, která se věnuje výzkumu v oblasti technologií aplikovaných v energetice, představili Gabriel P. Martínez Niell a Gerardo Bobrovsky. Mimo jiné připomněli, že výzkumné programy Y-TEC se zaměřují na řešení strategických problémů, jako jsou obnovitelné zdroje energie a udržitelný průmyslový rozvoj.

Druhá část konference se soustředila více na příležitosti, které nabízejí programy Strategie AV21. Jak Strategie funguje představil Michal Haindl. Jednotlivé vybrané programy, které se v mnoha ohledech protínají se zájmy CONICET, představili jejich koordinátoři: program Účinná přeměna a skladování energie představil Jiří Plešek, video-prezentaci k programu „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“ připravil Jakub Otáhal. Velmi zajímavou prezentací o programu „Potraviny pro budoucnost“ přispěl Jaroslav Doležel.

Systém transferu znalostí

Struktura CONICET se velmi podobá té naší. Detailněji se představilo právní oddělení včetně typů smluv a interakcí, které vyjednávají. Dozvěděli jsme se také, jak funguje skupina profesionálů, kteří pečují o správu duševního vlastnictví. Ročně se podílejí na tvorbě:

  • až 80 analýz oznámení o vynálezu (Invention disclosure Form);
  • více než 60 národních patentových přihlášek, 10 až 20 přihlášek do systému PCT a řešení 10 až 25 národních fází;
  • a jejich aktivní patentové portfolio tvoří přibližně 900 patentů (zhruba 400 patentových rodin).

Skupina CONICET sdružuje 16 kanceláří transferu napříč celou zemí. O tom, jakým způsobem fungují a s jakými problémy se potýkají, hovořila María José Haro Sly. S kancelářemi po celé zemi je TTO účinným spojením mezi vědeckým výzkumem a byznysem. Tři hlavní úkoly argentinské TTO jsou:

  • šíření vědeckých výsledků v malých a středních firmách;
  • odborné poradenství v oblasti duševního vlastnictví;
  • správa procesů transferu vzhledem k právnímu rámci země.

Spolupráce a propojení

Argentinští kolegové se zajímali o možnost zapojení se do českých programů jako partneři. Velmi je zaujal genetický výzkum rostlin pro adaptaci na klimatickou změnu. Akademii věd ČR vnímají jako zajímavého partnera v projektech Horizon Europe. Užitečná bude také vzájemná výměna informací v souvislosti s podporou a vznikem akademických spin-off společností.

 

 

Zdroj: Centrum transferu technologií AV ČR

redakčně upraveno