facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Děláte vše pro pohodlnou chůzi?

18. 12. 2016
Děláte vše pro pohodlnou chůzi?

Projekt zabývající se návrhem prototypu přístroje pro výrobu individuální speciální obuvi řeší mladí vědečtí pracovníci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Na vzorku populace napříč věkovými kategoriemi testují speciální měřicí zařízení, na jehož vývoji se podíleli.

„Jde o mezifakultní projekt, na němž pracují převážně doktorandi z Fakulty technologické, Fakulty managementu a ekonomiky a Fakulty multimediálních komunikací,“ sdělil rektor univerzity Petr Sáha. Smyslem projektu je pomoci lidem, kteří si z různých důvodů nemohou kupovat obuv v běžných obchodech, ale potřebují si nechat vyrábět obuv individuální. Měla by se pro ně stát dostupnější. Jsou to například diabetici, starší lidé nebo lidé trpící různými deformitami nohou.

„Naší snahou je najít řešení, které by bylo zajímavé pro obuvnické firmy, a umožnit jim, aby se více zaměřily na individuální výrobu, ať už u diabetické či běžné obuvi, aby byla pohodlná a zdravotně vyhovující,“ vysvětlila Petra Barešová, vedoucí týmu.

Během práce na projektu se studenti radili s odborníky z obuvnického oboru, mapovali situaci na trhu, setkali se i s výrobci a zjišťovalipotřebné informace k tomu, aby jejich projekt mohl být implementován do výroby. „Velmi si jejich odborné pomoci vážíme, bez jejich vstřícnosti a ochoty bychom výzkum nemohli uskutečnit, “ konstatovala Petra Barešová.

Projekt spadá pod Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně, které se věnuje spolupráci s aplikační sférou, ochraně duševního vlastnictví vědeckovýzkumných výsledků a jejich přenosem do praxe. Na Centru transferu technologií to není jediný projekt s obuvnickou tématikou a další projekty se připravují.

 

Zdroj: UTB