Vytisknout tuto stránku

Disky a LED diody. Dva nové projekty transferu technologií z Ostravy

20. 10. 2019
Disky a LED diody. Dva nové projekty transferu technologií z Ostravy

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se povedlo realizovat hned dva úspěšné projekty z oblasti transferu technologií. Novou technologii na měření disků již využívají v zahraničí, inovované diody ještě partnera ze soukromého sektoru hledají.

Náročné programování, které unavuje

Využívání zobrazovacích 2D nebo 3D metod s pomocí LED diod je dnes zcela běžné. Přinášejí ale řadu omezení a překážek, které je třeba vyřešit – časová náročnost jejich programování, stále se zvětšující digitální reklamní plochy, nárůst náročnosti na výpočetní výkon a další. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava tak vznikl nápad, jak výrazně zjednodušit technologii zobrazování pomocí LED diod. Vývojáři přišli s unikátním řešením v podobě číslicové logiky pro řízení maticových struktur.

V současnosti využívané způsoby programování LED světel musí využívat mnoha integrovaných obvodů. Ty se ale výrazně prodražují a zároveň omezují velikost 2D a 3D LED zobrazovacích modulů. Výsledkem práce univerzitního vývojového týmu je tak nové IP Jádro, které zjednodušuje ovládání mnohonásobně většího počtu LED diod, umožňuje rychlejší zpracování algoritmů, menší rozměry elektroniky a větší funkční bezpečnost.

Technologie byla úspěšně odzkoušena v testovací laboratoři a univerzita nyní plánuje pro technologii najít partnera ze soukromého sektoru.diody všb

Vynález na měření disků našel uplatnění v Turecku

Další technologie vyvinutá na VŠB-TUO využívaná firmou RMT již zažívá mezinárodní úspěch. Zařízení využívá turecká firma, která dodává své výrobky významným nadnárodním automobilovým koncernům. Autorem technologie s názvem Zařízení k provádění měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou je tým výzkumníků pod vedením Davida Fojtíka z Katedry automatizační techniky a řízení Fakulty strojní. Na technologii pracoval tým 2 roky.

Nespornou výhodou nové technologie je snížení výroby nekvalitních kusů, které mohou výrobcům způsobit i mnohamilionové škody. Díky zařízení je možné průběžně sledovat kvalitu výroby s vysokou přesností a bezprostředně reagovat na zjištěné odchylky v rozměrech.

Technologie tak reaguje na zvyšující se požadavky na pevnost a nízkou hmotnost autodílů, které nutí výrobce hledat takové cesty, které jsou cenově dostupné a současně splňují tyto požadavky. Díly jsou stále tenčí a tvary složitější. To je i případ ráfků, které mají v různých částech profilu odlišnou tloušťku, což při výrobě klade vysoké nároky na přesnost. Pokud by kontrola neodhalila odchylku od požadované tloušťky, mohlo by dojít k prasknutí ráfku a nehodě automobilu.

V září 2018 pak VŠB-TUO uzavřela licenční smlouvy se společností RMT, která začala využívat tuto technologii za účelem snižování výroby nekvalitních kusů. Firmě RMT se pak na základě spolupráce s firmou Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. - Çelik sídlící v Turecku podařilo prodat měřící zařízení pro měření ocelových ráfků využívající technologii.

Technologie vznikla v rámci projektu „Pre seed fond VŠB – Technická univerzita Ostrava“ financovaného Technologickou agenturou České republiky, programem GAMA.

disky všb

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Tiskové zprávy VŠB-TUO, CPI VŠB-TUO