facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropské dotace pomáhají rozvíjet spolupráci firem a vysokých škol

2. 8. 2019
Evropské dotace pomáhají rozvíjet spolupráci firem a vysokých škol

Společnost MSR Engines využila dotační podporu spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně (VUT) na matematickém výpočtu parametrů motoru s rotačním pístem. Tento projekt čerpal dotaci z programu Inovační vouchery z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). MSR Engines díky tomu pokračuje ve spolupráci s VUT i na dalších projektech.

jet surf

Motorový surf JetSurf

Cílem dotačního projektu byla příprava výroby nového prototypu motorové jednotky pro motorový surf. Nutnost inovace motoru způsobilo i zpřísnění emisních norem na klíčových trzích (např. v Japonsku a Kalifornii), které začnou platit od roku 2020. Ve fázi přípravy výroby bylo nutné provést matematický model výpočtu parametrů rotačního pístového motoru. Protože firma nedisponuje potřebnými znalostmi ani vybavením, které by tento model výpočtu umožnily, rozhodla se využít možnosti dotace z OP PIK pro spolupráci se strojí fakultou VUT v Brně.

„Díky realizaci tzv. inovačního voucheru jsme si otestovali možnosti spolupráce s VUT na oficiální úrovni, ve které dále pokračujeme v rámci programu Partnerství znalostního transferu. Cílem je spolupráce na vývoji prototypu Wankelova motoru – zde se jedná o konstrukci a testování prototypu i měření reálných výkonnostních parametrů i emisí motoru,“ říká Jan Přenosil, konzultant v oblasti projektového řízení MSR Engines.

„Jsme rádi, že evropské dotace pomohly nastartovat spolupráci úspěšné firmy a univerzity. Propojení firem a akademické sféry má přímý dopad na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, což je hlavním cílem OP PIK,“ uvádí Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Projekt výpočtu parametrů rotačního pístového motoru MSR Engines čerpal podporu z Výzvy I programu Inovační vouchery z OP PIK. V této výzvě získalo podporu 354 projektů v hodnotě více než 72 milionů korun, proplaceno již bylo téměř 68 milionů.

motor využívaný  v předchozích modelech JetSurf

Motor využívaný v předchozích modelech JetSurf

 

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace


MSR Engines se specializuje především na vývoj a výrobu nízkoobjemových závodních i klasických spalovacích motorů. Přináší řešení technologie výroby odlitků, vyrábí formy pro metodu přesného lití hliníku a následně přímo odlitky s vysokou přesností a kvalitou materiálu. Ve spolupráci s kooperanty provádí vývoj a výrobu elektronického příslušenství motoru především zapalovacích a řídících jednotek. Další informace o společnosti jsou k dispozici zde.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací zde.