facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP expanduje s výzkumem do Japonska

28. 2. 2017
Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP expanduje s výzkumem do Japonska

Zástupci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a výzkumné organizace RIKEN v Tokiu podepsali bilaterální dohodu o společném výzkumu v oblasti vysoce přesných technologií se zaměřením na dokončovací technologie obrábění.

Podpis vzájemné dohody oficiálně deklaruje již předešlou spolupráci v oblasti odborných stáží a společného výzkumu, kterého se za UJEP účastní docent Martin Novák z FVTM, iniciátor společného výzkumu i rozšíření spolupráce.

2 Jednani Novak Kasuga Ohmori

Společný výzkum je zaměřen na dokončovací a vysoce přesné technologie obrábění, kde je dosahováno nebývalé přesnosti v řádech nanometrů. Obě pracoviště se dlouhodobě věnují výzkumu v oblasti přípravy špičkových kvalitních povrchů a jejich užitných vlastností, které se využívají nejen v automobilovém, ale především v leteckém, raketovém a kosmickém průmyslu. Jedná se o typové povrchy, které mají minimální drsnost povrchu a velmi nízký profil, laicky řečeno – na pohled jsou zrcadlově lesklé. Takovéto povrchy pak mnohonásobně více odolávají degradačním vlivům, únavovým lomům a vnějšímu poškození.

Japonská strana má bohaté zkušenosti s těmito technologiemi zejména díky přípravě takovýchto povrchů u nekovových materiálů (plasty a sklo) v rámci spolupráce s americkou NASA na broušení skleněných čoček do teleskopů. Výzkumu FVTM je naopak zaměřen na klasické kovové materiály, jako jsou oceli, litiny a hliníkové slitiny, kde vědci z fakulty již vlastní několik národních i mezinárodních patentů na tyto typy technologie.

V následujících letech se vědci obou zemí zaměří na zlepšení těchto technologií a rozšíří výzkum i na oblasti nových, progresivních materiálů, jako jsou nanomateriály a nanovrstvy, kompozity, materiály vyrobené aditivními technologiemi (3D tisk materiálů z kovových prášků) a nové typy polymerů.

V současné době se na FVTM intenzivně připravuje projekt v rámci předaplikačního výzkumu, který se bude věnovat nanometriálům a nanotechnologiím, ve kterém se budou vědci zabývat zlepšováním fyzikálních a mechanických vlastností vybraných materiálů, studiem nanovrstev nanesených na speciálně připravené povrchy a analýzami vlastností těchto materiálů. Projekt za desítky miliónů korun bude stěžením výzkumem materiálové a technologické sekce této fakulty včetně zapojení kolegů z Japonska.

 


Riken je výzkumná organizace se sídlem v Tokiu, která byla založena v roce 1917. V současné době má 30 divizí a přes 3 000 zaměstnanců s celkovým rozpočtem 20 mld. Kč. Jedná se o jednu z největších výzkumných organizací v Japonsku, v jejichž řadách byli i 3 laureáti Nobelovy ceny za fyziku.

 

Zdroj: UJEP