facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě

2. 2. 2017
Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity získalo nový čtyřletý projekt z OP VVV na vzdělávání a rozvoj univerzitních pracovišť za více než 25 milionů Kč.

Z předchozího projektu bylo vybudováno profesionální Centrum pro transfer technologií. V novém projektu staví systém transferu technologií na aktivitách "zezdola", aby samotní vědci byli schopni lépe identifikovat výsledky výzkumu a vývoje vhodné pro komercializaci. Aktivity jsou plánovány po oborech a umožní tak zohlednit různé potřeby výzkumníků z oblasti ICT, přírodních a společenských věd. Poslední pilíř projektu je celouniverzitní.

Značnou část aktivit tvoří školení pro akademiky, vědce i technické zaměstnance univerzity. Velkou roli projekt připisuje i kontaktním osobám CTT na jednotlivých pracovištích, které se podílely i na přípravě projektu, když pomáhaly vytipovat potřeby konkrétních výzkumných oblastí.

Cílem projektu je zefektivnění přenosu poznatků do praxe, zvýšení povědomí vědeckých pracovníků o možnostech spoluprací s aplikační sférou, vytvoření fakultních politik komercializace výsledků nebo navázání mezinárodní spolupráce v oblasti transferu technologií.

 

Zdroj: CTT MU