Vytisknout tuto stránku

Konference Biospot 2018 představila investorům zajímavé projekty v oblasti Life Sciences

2. 3. 2018
Konference Biospot 2018 představila investorům zajímavé projekty v oblasti Life Sciences

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 se v pražské galerii DOX uskutečnil již třetí ročník úspěšné konference Biospot, která propojuje středoevropské vědce v oblasti biologie, chemie a medicíny s českými a zahraničními investory. V rámci konference proběhla i anketa o problémech technologického transferu.

Konferenci Biospot pořádá klastr MedChemBio spolu s Ústavem molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a jeho dceřinou firmou IOCB Tech, která je také jedním z partnerů portálu Vědavýzkum.cz.

Hlavním cílem konference je rozvíjet prostředí vzniku inovativních firem vycházejících z českých vědeckých institucí v oblasti biologie, chemie a medicíny, tedy v oblasti, která se často zkracuje jako „Biomedicína“ nebo „LifeSci“.

„Letošní Biospot, v pořadí již třetí, splnil to, co si organizátoři přáli. Na akci se představily nové technologie, jejichž kvalita byla vyšší než v minulém ročníku. Zároveň akci navštívil vyšší počet jak investorů, tak komerčních partnerů,“ říká Martin Fusek, zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. „BioSpot se stává významnou platformou pro interakci mezi projekty vznikajícími především v akademické sféře a investory a farmaceutickými firmami. Na základě úspěšného ročníku 2018 plánujeme pro příští rok rozšíření celé akce a především budeme zvát technologie nejen z České republiky, ale i z okolních zemí,“ dodává.

Konference Biospot letos představila 19 nejzajímavějších objevů a technologií v orálních a posterových prezentacích. Na konferenci byly zastoupeny významné investiční a farmaceutické firmy, jako například Merck, MSD, Astra Zeneca; z českých potom například bpd partners, Bohemia Venture Capital nebo agentura CzechInvest. Hledání nových možností, jak propojit nadějné vědecké aplikace s komerčním prostředím, je zajímavé i pro nově vzniklou společnost i&i Prague, která se stala jedním ze dvou hlavních partnerů letošní konference

Součástí letošního ročníku konference byla i online anketa o problémech v technologickém transferu znalostí do aplikační sféry. Účastníci konference za hlavní problémy považují především nedostatek privátního kapitálu, který přináší nejen prostředky, ale také znalost s řízením inovačních projektů, dále nedostatečnou zkušenost výzkumníků s transferem technologií, ale také administrativní překážkyrigidnost výzkumných organizací v této oblasti. „Tyto komplexní nedostatky jistě nebude možné odstranit v krátkém čase, ale je potřeba systém měnit a kultivovat k lepšímu a věříme, že k této aktivitě přispějí i budoucí konference Biospot,“ říká Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)