Vytisknout tuto stránku

Konference BIOSPOT už počtvrté v Praze

7. 3. 2019
Konference BIOSPOT už počtvrté v Praze

V Národní technické knihovně v Praze se v úterý 6. března 2019 konal již čtvrtý ročník konference BIOSPOT s podtitulem Central European Bioventure. Téměř stovka účastníků včetně potenciálních investorů si vyslechla více než deset prezentací výsledků výzkumných týmů působících především v oblastech medicíny, biomedicíny a biochemie, a to  nejen z České republiky.

DSCN6290

Hlavními organizátory celé akce byly klastr MedChemBio, Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci a IOCB TECH, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Celou konferenci zahájil Martin Fusek, zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie. Portálu Vědavýzkum.cz řekl, že „po nabíhací fázi v minulých letech došlo v celé oblasti, které se konference věnuje, k výraznému zlepšení. Vznikají nové projekty a to především takové, které jsou připravené se bavit s potenciálními investory. Je tady zatím největší počet účastníků, který jsme tu měli.“ V úvodní části promluvili také zástupci partnerů konference – Adrian Bradley ze společnosti Cleveland Scott York zabývající se ochranou duševního vlastnictví a Hana Chlebná z Agentury CzechInvest.

Dopolední sekci prezentací vědeckých výsledků moderoval Michal Votruba ze společnosti RSJ a odpolední částí provázel Jaromír Zahrádka z i&i Prague. Své výstupy představili jak zástupci českých institucí – z Akademie věd to byl Ústav organické chemie a biochemie, Fyziologický ústav a Ústav experimentální medicíny, z vysokých škol Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, dále Fakultní nemocnice v Hradci Králové a za společnosti Riocath Trade a Glycanostics. Zahraniční prezentující byli z Německa a Polska. Každý z řečníků měl 10 minut na přednesení příspěvku a 5 minut na zodpovězení otázek. Dalších 10 výstupů bylo prezentováno prostřednictvím posterů.

Marián Hajdúch z Ústavu molekulární a translační medicíny byl velmi spokojen s tím, že se podařilo vybudovat platformu, která se osvědčila. „Letos jsme se na základě hlasování v loňském roce rozhodli, že celé konferenci předcházela vzdělávací část, která se konala v úterý. Velmi se to osvědčilo a v tomto duchu bychom chtěli pokračovat i v dalších ročnících – zajistit sdílení dobré v praxe jak v oblasti technologického transferu a investičních příležitostí, tak v oblasti prezentaci výsledků výzkumu.“ Jaromír Zahrádka z i&i Prague potvrdil portálu Vědavýzkum.cz, „že po čtyřech letech fungování BIOSPOTU jsme se dokázali emancipovat ve středoevropském prostoru a přinášíme nejzajímavější projekty jak pro lokální, tak pro globální investory“.

Názvy konkrétních příspěvků si můžeme přečíst na webové stránce konference. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Fotografie: Vědavýzkum.cz a Arnošt Rybář