facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový algoritmus umožní lepší třídění a snížení nákladů na svoz odpadu

31. 1. 2017
Nový algoritmus umožní lepší třídění a snížení nákladů na svoz odpadu

Města ročně vynakládají stovky miliónů za svoz komunálního odpadu a to i přesto, že se většina z nás snaží odpad třídit. Tým vědců z národního superpočítačového centra IT4Innovations přichází s řešením, které by mohlo snížit náklady na svoz a více nás ke třídění motivovat. Chce toho dosáhnout pomocí nového algoritmu, mobilní aplikace a sensorů v kontejnerech.

svoz odpadů 4

 Do roku 2020 by mělo v Evropě dojít ke zvýšení míry recyklace odpadů o 50 %. Pokud vezmeme v úvahu budoucí zákaz skládkování a také skutečnost, že spalování odpadů je považováno za neekologické, nabízí se jako logické řešení situace správné třídění. Nyní města ročně vynakládají za svoz komunálního odpadu stovky miliónů.

Tým vědců z národního superpočítačového centra IT4Innovations pracuje na systému umožňujícím online identifikaci naplněnosti odpadových kontejnerů ve městech. Město tak získá nejen detailní přehled o naplněnosti odpadních kontejnerů, ale také o rychlosti a průběhu jejich naplňování. Lépe pak porozumí způsobu generování odpadů navíc může díky nasbíraným informacím systém optimalizovat plánování svozových tras.

Základním cílem řešení je zvýšit přehled o objemu odpadů dle druhů a místa zdroje a v konečném důsledku zvýšit míru třídění odpadů a snížit celkový objem generovaného odpadu. S lepší informovaností bude město moci tvořit například vhodné motivační programy pro domácnosti apod. Vítanou možností je také potenciál snížit náklady na svoz odpadů.

Přestože město velikosti Ostravy disponuje přibližně 50 tis. kontejnery na odpady, dostupná výpočetní kapacita umožňuje optimalizovat celé město jako celek. Nový systém by mohla využívat všechna města zajišťující svoz odpadů. Projekt by měl být ve své pilotní podobě hotov v průběhu roku 2017 a jeho garantem je národní superpočítačové centrum IT4Innovations.

 

Zdroj: Zpravodaj CPI VŠB-TUO