facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Patentovaný systém z VUT v Brně bude pomáhat v Evropě

7. 10. 2021
Patentovaný systém z VUT v Brně bude pomáhat v Evropě

Odborníci z brněnské techniky úspěšně odprodali licenci na novou technologii, která umožní spolehlivější fungování stokové sítě a zabrání ucpávání kanalizace. Nová technologie týmu z Fakulty stavební a Fakulty strojního inženýrství VUT je chráněna evropským patentem a licenci pro její užití nyní odkoupila tuzemská společnost PRESSKAN. S novou technologií má společnost velké plány: Chce ji použít nejen v rámci České republiky, ale například i v Dánsku, Německu a dalších osmi evropských státech.

VUT RE tlakova kanalizace Rucka Andrs Kovar 2020 03 30 Kadrnozkova 002 1600

„Ucpání kanalizační sítě může zapříčinit hned několik věcí, například písek, dlouhá vlákna nebo jiné nečistoty, které se objeví ve splaškové vodě. Odpadní voda plná nečistot může v důsledku vést až k tomu, že čerpadla nebudou schopna přečerpávat vodu z domovních jímek a tlaková kanalizace přestane fungovat,“ popsal problémy, se kterými se někdy musel potýkat snad každý provozovatel stokové sítě, Jan Ručka z Ústavu vodního hospodářství obcí při Fakultě stavební VUT.

Vývoj technologie automatického proplachování tlakové kanalizace, která letos získala evropský patent, probíhal ve spolupráci s Jiřím KovářemOndřejem Andršem z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT. Zmíněná technologie je hlavním výsledkem dlouhodobé výzkumné spolupráce týmu, který přišel s řešením založeným na poznatcích z oborů tlakových potrubních sítí, informačních technologií, automatizace s využitím principů Průmyslu 4.0.

Novou technologii od Vysokého učení technického v Brně nově odkoupila formou licence prostějovská společnost PRESSKAN, která se už čtvrt století věnuje výrobě a dodávce systémů tlakových kanalizací, a to nejen v České republice. „I když se našich objemových čerpadel tato problematika přímo netýká, protože při správné dimenzaci potrubí dochází k samočistícímu efektu, chceme naše portfolio rozšířit o odstředivá čerpadla. U těch se bohužel tento nežádoucí efekt objevuje, protože jsou méně výkonná. Velmi dobře si ale uvědomujeme, že odstředivá čerpadla mají i své výhody, kterým chceme jít naproti. A tato technologie by tento problém mohla vyřešit,“ vysvětlil Robert Nevrlý, ředitel společnosti PRESSKAN.

V případě ucpání potrubí není vždy snadné najít místo, kde k němu došlo. I samotné odstranění překážky ukryté pod zemí není triviální úkol. Když nepomůže proud vody z tlakového vozu, přichází na řadu mechanické čištění nebo dokonce kompletní vyřezání a výměna ucpaného úseku. To se může obcím či provozovateli prodražit. Nemluvě o odstávce sítě pro jednotlivé domácnosti.

„Díky správnému načasování jsou jednotlivé úseky kanalizace proplachovány několika čerpadly souběžně. V pravidelných časových intervalech tak bráníme usazování pevných částic, aby nemohla vzniknout v potrubí překážka. Naše řešení lze použít nejen u nové výstavby tlakových stok, ale i při optimalizaci těch stávajících,“ doplnil Ručka.

Automatické proplachování chce do řídicích jednotek svých čerpadel nasadit firma co nejdříve: „Pro naši společnost představuje nákup licence velmi efektivní způsob, jak získat práva na moderní technologii a know-how, které na VUT vznikalo po dobu několika let. Odkup licence a transfer technologie z univerzitních laboratoří do praxe je pro nás výhodnější, než kdybychom měli technologii vyvíjet sami,“ uzavřel Robert Nevrlý.

Novou technologii mohou zákazníci prostějovské společnosti PRESSKAN užívat následujících 15 let, a to v celé řadě evropských států.

 

Zdroj: VUT v Brně