facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Prezentace prvních výsledků Česko-izraelského akcelerátoru

21. 5. 2019
Prezentace prvních výsledků Česko-izraelského akcelerátoru

Myšlenka programu česko-izraelského akcelerátoru (CIPA) vznikla jako reakce na současné trendy ve vysokoškolském vzdělávání přiblížit studentům co nejvíce již během studia praxi a reálné požadavky současného byznysu. Týmy studentů z technických univerzit ČVUT a Technionu představily své výsledky v Haifě. Tématem prvního ročníku bylo Smart city.

15 CIPA 2019

Přestože součástí běžné výuky se stále více stávají různé případové studie, které by měly simulovat skutečné úkoly, se kterými se úspěšní absolventi budou setkávat během své profesionální dráhy, stále mají naneštěstí do reálné praxe daleko a jejich přínos pro studenty má své limity.

Pro ČVUT je mimořádně důležité podporovat studenty v kreativitě, inovačním přístupu a v osvojování podnikatelských dovedností. „Jsem rád, že na půdě ČVUT vznikají nové příležitosti k propojování vědy a průmyslu za aktivní účasti studentů i zkušených odborníků z praxe. Je pro nás mimořádně důležité, abychom na ČVUT podporovali inovační potenciál talentovaných studentů. Právě projekt CIPA je unikátní příležitostí a věřím, že získáme celou řadu nových zkušeností a příležitostí,” řekl rektor ČVUT Vojtěch Petráček při oficiálním zahájení.

Požadavkem, na který je nutné absolventy technických vysokých škol mnohem více připravovat, je efektivní multidisciplinární kooperace. Mezinárodní spolupráce ve virtuálních týmech je již dlouhou dobu samozřejmostí v komerční sféře, do našeho systému výuky se tyto požadavky však promítají pozvolna. Existují sice různé studentské výměnné a pobytové programy, ale v komerční sféře probíhá řešení úkolů většinou jako spolupráce lokálních týmů prostřednictvím pravidelné elektronické komunikace napříč zeměmi a kontinenty. Důležitým trendem moderního vzdělávání je přitom přímá účast zkušených odborníků v roli mentorů z komerční praxe, kteří přinášejí studentům reálnou zkušenost s přístupem i postupy, které jsou běžné v byznysu.

CIPA je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v oblasti podpory inovací. „První ročník projektu CIPA je pouze začátkem česko-izraelské spolupráce v oblasti inovací. Jsem velmi potěšen, že se studenti zabývali oblastí Smart City. Tomuto oboru se totiž v Izraeli věnuje okolo 250 startupů, které vyvíjejí přední světové technologie. Věřím, že spolupráce v mezinárodních týmech na konkrétních inovativních řešeních bude přínosem pro všechny účastníky a u studentů podpoří jejich podnikatelského ducha,” řekl k programu Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v ČR.

 STZ7263

Program CIPA byl proto od samého počátku koncipován jako práce mezinárodních česko – izraelských studentských týmů na řešení skutečných zadáních od komerčních firem pod vedením seniorních externích mentorů. Mezi vybrané projekty, na jejichž řešení se studentské týmy v rámci osmitýdenního cyklu zaměřily, patřily elektromobilita a řízení životního cyklu elektrobaterií od společnosti ČEZ ESCO, provoz dedikované mobilní sítě pro kritické aplikace od společnosti Nordic Telecom, budoucnost dopravy v rámci autonomní mobility ve velkých městech společnosti ELTODO a systém TE-VOGS ke zvýšení bezpečnosti pozemního provozu od AERO4TE.

Firmy vidí ve spolupráci se studenty skvělou příležitost podívat se na své problémy jinýma, nezatíženýma očima a dát tak studentským týmům příležitost přinést nové pohledy na svou strategii. „Mladí lidé dokáží ještě snít, nejsou zatíženi negativní zkušeností, jsou odvážní a jejich tvořivost a fantazie není ničím omezená,“ říká Marat Saber, člen představenstva společnosti Eltodo.

Důležitou součástí celého procesu byl výběr studentů. Za ČVUT se zúčastnilo osm studentů z různých ročníků i fakult, kteří se zavázali na programu pracovat mimo své běžné školní aktivity. Stejný počet studentů byl i na straně izraelského Technionu. Studenti dopředu neznali zadání firem, zůstalo pro ně dočasným tajemstvím i v jakých týmech budou pracovat. To se dozvěděli až druhý den úvodního týdenního programu v Praze, kde se studenti ČVUT setkali s dalšími osmi studenty z Technionu. Tento přístup je konkrétní ukázkou situace z praxe, kdy je nějaký úkol přidělen ad-hoc vytvořenému týmu s mezinárodní působností.

První týden programu studenti strávili společně na ČVUT v Praze. To jim dalo možnost osobně se seznámit nejen mezi sebou, ale i se svými mentory, a hlavně se zástupci firem, pro které pracovali na projektu. Program se skládal z celé řady zajímavých workshopů, při které studenti získali mnoho nových nástrojů pro řešení následujících úkolů. Studenti měli možnost „osahat si“ prostředí firem i při půldenní návštěvě a zjistit tak další detaily zadání. Na konci společného týdne vypracoval každý tým své prohlášení o spolupráci „Team Manifesto“, ve kterém zástupcům firem prezentovali své porozumění zadání a cesty, kterými se chtějí vydat při řešení svěřeného projektu. Nechybělo ani setkání v rezidenci ambasadora státu Izrael v České republice Daniela Merona.

Poté následovala druhá, virtuální fáze programu, kdy týmy spolupracovaly na dálku, a to jak mezi sebou, tak i se zástupci firem. Toto bylo určitě nejnáročnějších sedm týdnů programu, kdy opadlo počáteční nadšení, a dostavila se realita. Nutnost práce na zadáních, kombinovaná s plněním běžných povinností, jiné časové pásmo, nutnost respektovat množství různých svátků a kulturních zvyklostí obou zemí prověřily týmovou spolupráci a staly se zřejmě největším přínosem pro studenty. Tato fáze probíhala pod dohledem zkušených mentorů, kteří práci v týmu usměrňovali a někdy i povzbuzovali, pokud si tým nebyl jistý, jak pokračovat dál. Některé týmy byly v užším kontaktu s firmami, některé zvolily samostatnější postup, což samo o sobě bylo další cennou zkušeností.

Zhruba v polovině virtuální fáze týmy dokončily fázi průzkumu (research), a po konzultaci s firmami se zaměřily na vybrané konkrétní oblasti svého projektu. Některé týmy došly společně s firmami k závěru, že původní zadání je potřeba více zacílit a mírně upravit, neboť dosavadní zjištění týmů vedla jiným směrem, než původně předpokládaly. Poslední týdny věnovali studenti finalizaci svých zjištění a doporučení, které prezentovali zástupcům firem. Velmi zajímavým výsledkem bylo, že by mohl existovat prostor i pro účelnou vzájemnou spolupráci firem, které výzvy zadávaly. Propojením dedikované bezpečné sítě s prostředky autonomní dopravy nebo systému dohledu na letištích mohou vzniknout zajímavé synergie, které původně ani nebyly očekávány.

Závěrečnou fází byla osobní prezentace výsledků týmů zástupcům firem na univerzitě Technion v Haifě. Slavnostního ukončení pilotní fáze CIPA se zúčastnil i velvyslanec České republiky v Izraeli Martin Stropnický a uvedl: „Mám za to, že inovativní síla Izraelců spočívá také v tom, že jdou i do nekonvenčních a tedy i riskantních projektů. Nebojí se chyby, nejdou na jistotu. V tom bychom se měli nechat inspirovat. Kdo nic nezkusí, nic nezkazí. Jistě. Ale také nic nového nepřinese.“

Účastníci prvního kola programu CIPA si odnáší zpět nejen řadu nových dovedností, ale také nově navázané kontakty a přátelství, která mohou využít i v budoucnosti. „Ráda potkávám lidi z jiných kultur, byla to pro mě skvělá zkušenost naučit se něco nového. Elektromobilita je blízká mému srdci, je vždy dobré pracovat na projektu, který udělá svět o trochu zelenějším,“ uvedla ke své účasti v projektu Shani Adadi, studentka izraelské univerzity Technion v Haifě.

„Jsem otevřený novým nápadům, novým věcem a rád poznám nové kontakty, chtěl jsem se opět účastnit projektu s mezinárodní spoluprací, využít univerzitu na maximum. Jsem strojař, takž mě zajímá, jak se bude vyvíjet technika v budoucnu, na téma chytrých měst píšu i bakalářskou práci,“ dodává Jan Zaoral, student ČVUT v Praze. Delegace ČVUT pod vedením Ivo Stančeka, vedoucího odboru pro řízení projektů a transfer technologií, současně zahájila ve spolupráci se zástupci Technionu přípravu dalšího pokračování projektu CIPA.

Více informací o projektu CIPA najdete zde.

 

 

Článek vychází v aktuálním čísle časopisu TechniCall.

 

Zdroj: ČVUT v Praze

Foto: Petr Neugebauer, ČVUT a Itzhar Vardi, Technion