Vytisknout tuto stránku

Přihlaste svůj projekt do výzvy Transfera Technology Day 2021

3. 6. 2021
Přihlaste svůj projekt do výzvy Transfera Technology Day 2021

Spolek Transfera.cz vypisuje výzvu cílenou na vědeckovýzkumné projekty, které jsou v konečné či pokročilejší fázi, a je zájem je skutečně a reálně rozvíjet nebo jinak zhodnotit (prodej licence aj.), popř. najít vhodného mentora.

Tato výzva není oborově vyhrazena. Výzvu vypisujeme s ohledem na zájem o zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí, kdy spolek Transfera.cz za významné podpory agenturou CzechInvest, neziskové organizace Neuron a Technologické agentury ČR a portálu Vědavýzkum.cz nejenže zajistí toto podrobné zhodnocení, ale uspořádá i prezentaci vybraných projektů (cca 5 – 7) formou soutěže včetně přímé účasti renomovaných odborníků.

  • Termín sběru přihlášek: 24. 5. – 7. 7. 2021
  • Termín prezentační akce: 21. 10. 2021
  • Průběh akce: hybridní forma (na místě Praha, on-line)
  • Jazyk akce: dle výběru prezentujícího – český, anglický
  • Způsob přihlašování: přihlášením v prostředí databáze technologií spolku Transfera.cz

 Těšíme se na Vaše projekty!

 

Zdroj: Transfera.cz