facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První prodej izotopu, který pomůže léčit rakovinu. Vznikl na půdě ÚOCHB

23. 11. 2020
První prodej izotopu, který pomůže léčit rakovinu. Vznikl na půdě ÚOCHB

Americká společnost SHINE Medical Technologies oznámila, že uskutečnila první komerční prodeje radioaktivního izotopu Lutecium-177 vyrobeného s využitím technologie vyvinuté v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Za technologií stojí Miloslav Polášek se svým týmem, který ji úspěšně otestoval ve spolupráci s výzkumníky z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Izotop má velký potenciál uplatnit se v léčbě pacientů s rakovinou.

AD7P9054 2000x

„Vědecký výzkum umí být někdy hodně frustrující. Když pak vidíte, jak se vaše technologie dostává z laboratoře do světa tak rychle, je to velké zadostiučinění,“  říká Miloslav Polášek, vedoucí skupiny Koordinační chemie při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. „Aby nějaký objev mohl přinést prospěch veřejnosti, je nutné jej přetavit v praktickou aplikaci. To vyžaduje silné partnerství mezi vědou, technickým vývojem a businessem. Naše partnerství se společností SHINE opakovaně potvrzuje, že představuje správný mix těchto ingrediencí, a já věřím, že náš objev díky tomu bude brzy pomáhat mnoha pacientům po celém světě.“

Již nyní se radioizotop využívá k léčbě neuroendokrinních karcinomů, má však značný potenciál i pro terapii metastatických karcinomů prostaty a dalších nádorových onemocnění. V současné době ve světě probíhá několik desítek klinických studií, které testují sloučeniny Lu-177 pro léčbu různých typů rakoviny. Vzhledem k dosavadním příznivým výsledkům se očekává, že poptávka po Lu-177 v budoucnu rychle poroste.

IMG 4269

Poláškův tým vyvinul novou metodu, která výrazně urychluje a zefektivňuje separaci Lu-177, a tím umožňuje zásadně navýšit jeho produkci. Nová technologie byla úspěšně otestována ve spolupráci s týmem Ondřeje Lebedy z Ústavu jaderné fyziky AV ČR a byla v roce 2019 licencována americké společnosti SHINE Medical Technologies. Firma nyní pracuje na tom, aby technologii využila pro masovou produkci Lu-177 pro dodávky na globální trh.

„Jedná se o opravdu vzrušující milník, protože Lu-177 je pro některé typy nádorů něco jako chytrá bomba,“ komentuje první uskutečněné prodeje Greg Piefer, výkonný ředitel SHINE Medical Technolo-gies. „Schopnost cílit s vysokou přesností na metastazující rakovinné buňky může dát naději na přeži-tí pacientům, kteří dosud neměli žádnou reálnou možnost léčby. Jsme nadšeni z toho, co na trh při-nášíme, a věříme, že sehrajeme důležitou roli v zajištění přístupu pacientů na celém světě k tomuto velmi důležitému radioizotopu.“

 

Zdroj: ÚOCHB


ÚOCHB
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

SHINE Medical Technologies
Firma SHINE Medical Technologies, založená v roce 2010, je výrobcem radioizotopů pro zdravotnictví. SHINE používá patentově chráněný výrobní proces, který nabízí významné výhody oproti současným nebo navrhovaným technologiím, protože nevyžaduje jaderný reaktor, spotřebovává méně elektrické energie, vytváří méně odpadu a je kompatibilní s dodavatelským řetězcem molybdenu Mo-99 v USA.