facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Spolek Transfera.cz působí v Česku již čtyři roky

24. 12. 2018
Spolek Transfera.cz působí v Česku již čtyři roky

Zapsaný spolek s názvem Transfera.cz v České republice funguje již čtyři roky a aktuálně má asi 40 členů. Jeho cílem je hájit zájmy transferové komunity v ČR a pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji. Jak se mu to dařilo v roce 2018?

V letošním roce spolek zorganizoval řadu akcí, z nichž největší byla již 6. národní transferová konference, která se letos konala v Plzni. Program té sedmé, která se uskuteční 15. a 16. května 2019 v Praze, bude zveřejněn již brzy na webu http://www.ktt7.cz/.

Pod hlavičkou spolku letos také proběhly čtyři pozitivně hodnocené vzdělávací kurzy. Spolek se zapojuje do diskuze aktuálních témat v oblasti, například k metodice identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur.

Spolupráci s ministerstvy a dalšími institucemi v roce 2018 rozšířil další partner - v létě bylo podepsáno memorandum o spolupráci s agenturou CzechInvest. Transfera také zaštiťovala podzimní misi zástupců transferových pracovišť do Izraele a komunikuje s tamní diplomatkou Delanou Mikolášovou.

V rámci spolku vzniká i databáze projektů pro účely společného marketingu směrem k investorům, v současné době obsahuje 18 projektů.

Průběh letošního roku můžeme shrnout následujícícím způsobem:

 • Aktuálně má 8 řádných členů, 30 přidružených a 2 čestné
 • Spolek pro své členy letos zorganizoval 4 odborné semináře týkající se problematiky TT, kterých se zúčastnilo celkem 65 osob, 53 z tohoto čísla byli členové spolku
 • Transfera spolupořádala již 6. národní konferenci TT v Plzni s cca 130 návštěvníky
 • V roce 2018 zasedalo představenstvo spolku celkem 10x, jednání jsou otevřena i členské základně
 • Pod hlavičkou spolku fungovalo 5 pracovních skupin (OP VVV, vzdělávací aktivity, spolupráce s MPO, právní problematika, databáze projektů)
 • Členové spolku obdrželi v letošním roce 7 čísel newsletteru TransferaInfo, v nichž se mohli dočíst novinky z dění ve spolku i problematiky TT
 • Spolek udržuje aktivní spolupráci se 3 ministerstvy a 4 institucemi (TA ČR, ÚPV, CzechInvest, portál Vědavýzkum.cz)
 • Díky spolupráci s CzechInvestem mohli členové využít 4 volné vstupy do partneringu na 2 zahraničních konferencích v oblasti Life Sciences
 • Transfera.cz je zapojena do 3 mezinárodních sítí (ASTP-Proton, ITTN, ERDV), zástupci představenstva spolku se aktivně účastní mezinárodních jednání
 • Na podzim 2018 se konala už 2. mise zástupců TT pracovišť do Izraele, kterou zaštítila i Transfera; spolek udržuje aktivní kontakt s tamní vědeckou diplomatkou a aktivně působí i v navazování další spolupráce prostřednictvím velvyslanectví aj.
 • Vznikla databáze projektů pro účely společného marketingu směrem k investorům (v českém a anglickém jazyce), která aktuálně obsahuje 18 nabídek
 • Spolek se pravidelně prezentuje ve všech 4 číslech časopisu Inovační podnikání
 • Na webové stránky spolku mohou členové zasílat své aktuality ke zveřejnění, letos bylo zveřejněno celkem 60 příspěvků
 • Čtyři členové společně vystavovali pod hlavičkou Transfery na mezinárodní výstavě technických inovací, patentů a vynálezů Invent Arena v Třinci
 • V květnu 2018 byla zapsána národní ochranná známka Transfera.cz

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Transfera.cz