facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spolek Transfera.cz úspěšně působí již osm let

8. 4. 2022
Spolek Transfera.cz úspěšně působí již osm let

V letošním roce oslaví spolek Transfera osm let své existence. Dnes sdružuje 44 členů a více než 100 inovací v databázi technologií. Spolek Transfera.cz sdružuje členy jak ze strany vysokých škol, tak dalších výzkumných institucí a jiných organizací nebo firem, kteří chtějí pozitivně ovlivňovat transferové dění v Česku.

transfera logo

Za dobu existence spolek posílil své vnímání a důležitost na poli transferu technologií a stal se partnerem mnoha významných organizací, jako je Technologická agentura České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad průmyslového vlastnictví a mnoha dalších. Cíl spolku je stále stejný: vytvářet dobré podmínky a prostředí pro transfer a budovat komunitu odborníků na národní úrovni.

„Ještě před vznikem spolku jsme se s některými zástupci z transferových pracovišť setkali a debatovali o tom, že je potřeba transferovou komunitu více propojit. V té době neexistovala platforma, kde bychom se mohli pravidelně setkávat, předávat si příklady dobré praxe nebo sdílet podobná témata,“ říká předsedkyně spolku Eva Janouškovcová, která je současně ředitelkou Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Z počátku existence měl spolek 11 členů, nicméně každým rokem se členská základna rozrůstala a do spolku vstupovali i velcí hráči v oblasti transferu technologií. Mezi ně patří mimo jiné i IOCB Tech, jedna z komerčně nejúspěšnějších techtransferových firem v Česku. Pro celkový rozvoj spolku a de facto i transferu technologií vůbec byl a zůstává klíčovým, mezi jinými, ředitel IOCB Tech Martin Fusek, který patří doslova k průkopníkům tohoto oboru u nás a svoje bohaté zkušenosti s ostatními otevřeně sdílí. Po dvou letech fungování přišla první napojení na ministerstva a první reálné reflexe, jak a kam akademický transfer v České republice směřovat. Velice cenné byly i podněty z byznysového prostředí, ovšem transfer technologií realizují primárně členové spolku, zatímco Transfera vytváří zázemí a přináší podněty, jak to například celé zlepšit a zefektivnit. Byla také navázána významná spolupráce s portálem Vědavýzkum.cz. V letošním roce se v Transfeře angažuje více než čtyřicet subjektů a zájem stále roste.

České národní platformě se dobře daří etablovat a zviditelňovat i v zahraničí, a to nejenom v nejbližším evropském prostoru, ale také celosvětově. Právě zahraniční spolupráce přináší významné impulsy a podněty pro činnost na národní úrovni. Jde o dynamický a významný pilíř spolku.

Transfera.cz má co nabídnout i komerční sféře a vnějším subjektům. Zastřešuje totiž unikátní databázi technologií svých členů, ve které mohou potenciální investoři vyhledávat transferové projekty a příležitosti pro investování nebo různé spolupráce. V tuto chvíli čítá databáze více než 100 technologií. A které z nich jsou nejzajímavější? To posuzuje odborná porota v rámci každoroční soutěže Transfera Technology Day. Datum 3. ročníku soutěže bude už brzy zveřejněno na webových stránkách www.transfera.cz.

V rámci spolku dnes působí devět specializovaných pracovních skupin jako například právní, databázová, projektové podpory, Proof of Concept projektů, komunikace a PR, profese transferář nebo společenskovědní transfer.

„Významných počinů za dobu fungování Transfery vnímám mnoho. Od zdánlivě snadného sjednocení a vytvoření profesně orientované organizace, kam by se s důvěrou obracela transferová komunita napříč Českou republikou, přes odhodlání a úsilí mnoha kolegů z představenstva, pracovních skupin i členské základny otevírat náročná a palčivá témata, která mohou zlepšit podmínky pro realizaci transferu v České republice, první větší akce a konference, až po krásné výstupy jako již zmiňovaná databáze projektů připravených ke spolupráci, možnost zviditelnění těchto projektů a získání zpětné vazby od byznysmenů v rámci Transfera Technology Day nebo zahraniční spolupráce. Velmi si vážím dobrého rozpracování a uchopení tradičních transferových témat (spin-offy, Proof of Concept projekty), ale také nových směrů (posun do oblasti společenskovědního transferu nebo zajímavé otázky ohledně profese pracovníka v transferu technologií, jeho vzdělání apod.). Radost mi dělá postupná profesionalizace spolku v interních agendách nebo konsensus členů významně posílit komunikaci a PR jak existence a činnosti Transfery, tak především samotného transferu technologií,“ uzavírá Eva Janouškovcová.

 

Zdroj: Transfera