facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Transfer technologií v mezinárodní perspektivě

18. 5. 2018
Transfer technologií v mezinárodní perspektivě

Od 16. do 18. května 2018 se v Plzni uskutečnila 6. národní konference transferu technologií s podtitulem Transfer technologií v mezinárodní perspektivě. Její součástí byl také kurz Master Class s Ashley Stevensem (středa) a prohlídka výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni (pátek).

foto 2

Konferenci pořádala Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se spolkem TRANSFERA.CZ. Více než stovku účastníků provedl denním programem moderátor Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz, který byl mediálním partnerem konference. Prostor dostala i panelová diskuse, například na aktuální témata transferu z pohledu právního zaměření či na téma univerzitních start-upů. Konferenci zakončil společenský večer v plzeňském pivovaru.

Hlavní část konference se uskutečnila ve čtvrtek 17. května od 8:30 do 17:00 hodin v plzeňské Techmania Science Center. Hosty postupně přivítali rektor ZČU Miroslav Holeček, ředitel projektového centra Jaroslav Šíp a předsedkyně Transfery.cz Eva Janouškovcová.

Jako jeden z hlavních řečníků vystoupil uznávaný odborník v oboru transferu Ashley Stevens. Ten byl sedmnáct let ředitelem oddělení transferu technologií na Bostonské univerzitě a deset let vyučoval na tamní fakultě obchodu a managementu kurzy komercializace technologií. V současnosti je profesorem Osacké univerzity a výzkumným pracovníkem Národního výzkumného institutu na univerzitě v Singapuru. Přednášel a publikoval rozsáhlé studie o technologickém transferu, licencování a komercionalizaci v raném stádiu. Ve své prezentaci se zaměřil především na zkušenosti center transferu technologií ve Spojených státech a jejich smysl - Why do we do what we do?

Ashley ve své obsáhlé prezentaci například poukázal na to, že se kvalita vědecké práce a patentování výsledků vůbec nemusí vylučovat, což je pocit, který často akademici mají. Na příkladu nositelů nobelových cen v období 2001 a 2013 ukázal, že například v oboru fyziky patentovalo výsledky své vědecké práce 44 % nobelistů, v chemii 77 % a ve fyziologii a lékařství dokonce 78 %.

Dále zdůraznil, že role center transferu technologií a znalostí není vůbec jednoduchá - a to ani ve Spojených státech. Hlavním cílem založení by neměl být jejich ekonomický zisk - důležitý je především přínos nepřímý. Až na několik výjimek nejsou centra schopna si na sebe "vydělat" a pokrýt náklady na svůj provoz.

V dopolední části dále prezentoval Markus Pietzka, poradce společnosti INiTS – akademického podnikatelského inkubátoru se sídlem ve Vídni, projekt START: IP. Arnošt Marks, působící v současné době jako proděkan pro tvůrčí činnost na Fakultě designu a uměni Ladislava Sutnara ZČU, prezentoval pohled na podporu výzkumu a vývoje a transfer znalostí v Česku ve srovnání s Německem, Izraelem a Taiwanem. S finančními nástroji a programy pro podporu rozvoje inovací seznámila přítomné Marcela Příhodová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Foto 1

Odpolední část konference byla rozdělena na dva oddělené bloky. V bloku I prezentovat Béla Kardon evropskou síť výzkumných center ENRICH, která realizuje své aktivity v Číně, Spojených státech amerických a Brazílii. Aktuální témata transferu z právního pohledu prezentovali u kulatého stolu Pavel Loutocký, Hana Kosová, Mikuláš Vargic a Tomáš Kubeša. Na dalším kulatém stole prezentovali svůj názor na transfer a spolupráci výzkumných organizací a aplikační sféry obecně zástupci soukromého sektoru a privátních investorů Přemysl Rubeš, Jan Romportl, Vojtěch Nosek a Peter Skrla.

V paralelním bloku II měli účastníci možnost diskutovat s Ashley Stevensem. Vojtěch Nosek moderoval debatu a zkušenosti zakladatelů start-upů Michala Pěchoučka, Tomáše Brychcína a Daniela Georgieva. O své zkušenosti v transferu technologií v oblasti zdravotnictví se podělil Vladimír Velebný ze společnosti Contipro.  

V pátek, třetí den konference, se zájemcům otevřela všechna čtyři univerzitní technologická centra, tedy Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS), Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) a Regionální technologický institut (RTI).

Příští, v pořadí sedmá národní transferová konference, proběhne 15. - 16. 5. 2019 v Praze, hostit ji bude Univerzita Karlova. Účastníci se mohou těšit nejen na témata transferu technologií, ale i znalostní transfer v humanitních vědách a diskuse související s problematikou spin-offů.

Můžete se také podívat na fotogalerii.

 

Zdroj: Transfera.cz

Autor fotografií: Luboš Limberg

Autor: Vědavýzkum.cz (NS, AV)