facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Transferová komunita diskutovala v Olomouci

6. 7. 2020
Transferová komunita diskutovala v Olomouci

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci hostil již 6. ročník workshopu věnovaného transferu technologií, na kterém se sešlo téměř 50 účastníků z celého Česka. V pěti pracovních skupinách se postupně diskutovala různá aktuální témata.

IMG 20200702 111528

Dvoudenní setkání transferářské komunity se konalo v Olomouci ve čtvrtek a pátek 2. a 3. července pod názvem Současné trendy na pracovištích center transferu technologií, transfer v podmínkách nouzového stavu a v následujícím období. Sjelo se 47 účastníků z různých institucí včetně vysokých škol a Akademie věd ČR.

Po Petrovi Kubečkovi, který měl přípravu letošního workshopu na starosti, vystoupil Otakar Fojt z UK Science and Innovation Network. Vysvětlil současnou situaci ve Velké Británii a upozornil na možnosti bilaterální spolupráce v oblasti vědy a vysokých škol.

Pracovní skupiny se velmi intenzivně věnovaly tématům, v rámci kterých si účastníci sdělovali své zkušenosti a postoje k některým problematickým okruhům procesu transferu technologií a znalostí. Postupně se diskutovaly proof-of-concept jako nástroj transferu, PR a marketingová strategie, právo (například problematika spin-off společností), projekty a databáze nabídek.

Z dneška mě zaujal a pozitivně překvapil především rozšířený profesionální a důsledný přístup pracovišť TT k řešení projektů proof-of-concept silně směřující k nalezení potenciálního partnera. U většiny TT pracovišť se začíná provedením důkladného úvodního průzkumu trhu doprovázeného pravidelným a striktně manažerským jednáním s vědeckým týmem s cílem vyjasnit cílový produkt a získat zájem nebo aspoň záměr průmyslového partnera. Překvapivé, ale pochopitelné, pro mě pak bylo zapojování skautů a jejich přínos v plnění dohodnutých úkolů, který bývá nízký a nevyplácí se, jak bychom potřebovali. Či vědečtí pracovníci, kteří jsou schopni lhát či zatajit stav řešení svého projektu. To pak může zhatit celé úsilí o komercializaci,“ komentoval Jakub Hruška, analytik Centra transferu technologií Akademie věd ČR.

IMG 20200702 113821

Zajímavá diskuse proběhla k tématu věnovanému PR a marketingové strategii. Spoluporganizátor celé akce, spolek TRANSFERA.CZ, který sdružuje především institucionální zájemce věnující se v Česku transferu, se postupně proměňuje od organizace prosazující zájmy svých členů k think tanku s širokou znalostní základnou. Dalším možným směřováním je intenzivnější angažovanost v organizaci a facilitaci vzájemné spolupráce mezi akademickými pracovišti a aplikační sférou, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V závislosti na směřování TRANSFERY bude formulována také budoucí komunikační strategie.

V této souvislosti portál Vědavýzkum.cz nabízí nejen TRANSFEŘE jako celku, ale také všem pracovištím a projektům prezentaci a zveřejňování zajímavých příběhů komercializace a transferu ve své rubrice transfer a spolupráce. Cílem je, aby se čtenáři portálu, kterými jsou především akademici a vědečtí pracovníci z veřejného sektoru, kromě svého hlavního zájmu (hodnocení výzkumu, vyhlášené grantové výzvy, zkušenosti jednotlivců s vědou) postupně seznamovali i s tématy týkajícími se třetí role vysokých škol, spolupráce, transferu a komercializace. Ukazuje se, že nejvíce čtené a oceňované jsou konkrétní příklady lidí včetně překonávání překážek. Také je důležité využít stále zvyšující se potenciál sociálních sítí, které dokážou oslovit i případné partnery z aplikační sféry.

Letošní workshop ukázal rozdílnost, ale zároveň podobnosti různých přístupů k transferu technologii, marketingu nebo právní stránce na jednotlivých CTT. Účastníci se ale shodli na tom, že transfer je a v budoucnu ještě více bude nedílnou součástí a třetím pilířem jejich pracovišť,“ řekl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií hostitelské instituce.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: CeTTAV

Fotografie: Martina Novotná, VTP UPOL