facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

UNICO pomáhá s oceňováním i byznys validacemi

29. 10. 2022
UNICO pomáhá s oceňováním i byznys validacemi

Vedle oceňování duševního vlastnictví a návrhu licenčních smluv společnost UNICO podporuje vědce v komercializaci jejich výzkumu prováděním byznys validací, tedy ověřováním byznysového potenciálu technologií vyvíjených na akademické půdě. Jak k tomu se svým jedinečným postavením mezi akademickým sektorem a byznysem přistupuje?

Na UNICO se vědci obrací nejčastěji ve fázi, kdy svůj výzkum dovedli do funkční technologie a řeší tzv. Proof of Concept – tedy ověření reálného využití vyvíjené technologie.

unico grafika

Jak spolupráce s UNICO probíhá? 

Po úvodním workshopu, během kterého analytici zjišťují cíle a potřeby vědeckého týmu, provedou analýzu relevantního trhu s cílem co nejlépe vymezit konkurenční výhody vyvíjeného technologického řešení oproti již dostupným technologiím. Díky informacím získaných z workshopů a analýzy trhu se mohou odborníci společnosti UNICO přesně zaměřit na otázky týkající se další fáze byznys validace, při které používají dvě základní metody – kvalitativní a kvantitativní.

Ve fázi řešení kvalitativní oblasti vedou analytici odborné rozhovory s klíčovými hráči v relevantních odvětvích, pro které využívají robustní „byznysový network“. Tímto získávají nejen relevantní informace o možnostech využití technologie na trhu u reálných firem, ale také generují potenciální leady pro pozdější prodej technologie nebo produktu.

Součástí kvantitativní fáze je příprava globálních marketingových kampaní (např. na sociální síti LinkedIn), při kterých se na velkém vzorku ověřuje zájem o technologii u vybraných cílových skupin. Ty lze vymezit geograficky, socio-demograficky apod.

Pro tři vybrané varianty technologie (tzv. use cases) odborníci navrhnou webové stránky (tzv. landing pages), které obsahují bližší informace o jednotlivých variantách technologie. Kvantitativní metodou analytici UNICO umí ověřit a objektivně změřit, o které varianty technologie bude na trhu největší zájem.

Byznys validace potřebuje správnou metodologii i načasování

Výsledkem obou metod je expertní vyhodnocení ve formě reportu s doporučeními, které use cases mají nejlepší podmínky pro úspěch na reálných trzích.

U byznys validace není důležité pouze zvolit správnou metodologii, ale také její správné načasování: „Byznys validace by se měly provádět opakovaně, a to v různých fázích vývoje technologické inovace – čím dříve můžeme do vývoje přinést informace z trhu ve formě byznys validace, tím lépe se využijí finanční zdroje na vývoj technologie, a tím vyšší bude její šance na reálných trzích uspět,“ vysvětluje Vojtěch Nosek, CEO a spoluzakladatel společnosti UNICO, a dále doplňuje: „Stejně jako některé start-upy nejdříve vyvinou produkt, a až následně řeší, kdo bude jejich zákazníkem, tak i vývoj technologií na akademické půdě by výrazně posunula možnost průběžně ověřovat cestu, kam dál vývoj technologie nasměrovat, aby měl co nejlepší šanci na komercializaci nebo získání finanční podpory ve formě grantu.“

Byznys validacemi UNICO již posunulo řadu akademických týmů blíže ke komercializaci jejich výzkumu: "Jsem rád, že jsme si pro ověření potenciálu naší VR technologie nazvané Virtuální město vybrali právě UNICO. Jejich tým pro nás ověřil zájem o naše hry zaměřené na trénink kognitivních schopností. Zájem ověřovali na velkém vzorku potenciálních zájemců ze třech vybraných světadílů. Navíc jsme dostali cenná doporučení, na jakou konkrétní cílovou skupinu a odvětví se máme zaměřit, aby se naše technologie využila také komerčně v praxi. Díky spolupráci s UNICO nyní můžeme naše další kroky strategicky zaměřit na vybrané cílové skupiny, u kterých již máme ověřen zájem," popisuje spolupráci Šimon Skovajsa z Centra transferu technologií Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ).

Vedle NÚDZ vedlo UNICO validační kampaň na sociální síti LinkedIn pro HiLASE (FZÚ AVČR) nebo Ústav termomechaniky AV ČR, pro Fyziologický ústav AV ČR, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Pro Technickou univerzitu Liberec naopak zvolilo validaci formou rozhovorů.

UNICO grafika2

 

Zdroj: UNICO